fradi (fradi)
Foci

Fasiszták voltak a Fradi elnökségében

Homoszexuális is akadt ott. Legalábbis egy 1961-es belügyi jelentésben ez áll. 

Az archivnet.hu érdekes levéltári dokumentumra bukkant. Az 1961. október 7-i belügyi jelentés elképesztő betekintést enged a pártállami rendszer titkosszolgálatának fertelmes módszereibe. Tovább nem is taglalnánk, inkább mutatjuk.

Fotó: MTI

MSZMP Központi Bizottság
Párt és Tömegszervezetek
Osztálya
B i z a l m a s !
Készült: 2 pld-ban

 

{kézírással: 86/25}

Tájékoztató jelentés a T i t k á r s á g n a k az FTC-ben lefolytatott belügyi vizsgálatról.

Ismeretes, hogy a felszabadulás óta a Ferencvárosi Torna Club körül reakciós elemek tömörülnek és felhasználva a Club népszerűségét, a szocialista rendszer ellen izgatnak. A belügyi szervek nemrégen vizsgálatot folytattak és megállapították, hogy az ellenséges elemek a Club vezetésében is beépültek, kihasználva elvtársaink ébertelenségét, illetve a klub-sovinizmusból fakadó politikai vakságát.

A Belügyminisztérium dokumentált és tanúkkal bizonyított jelentése szerint az FTC-ben jelenleg 45 olyan személy van, aki reakciós, fasiszta szemléletű, büntetett előéletű, vagy erkölcstelen életet él. Kiemelkedő közülük {név anonimizálva} az FTC elnökhelyettese és egyben pártalapszervezetének titkára, aki a múltban fasiszta szervezetek tagja volt, jelenleg is fasiszta magatartást tanúsít és egyébként homoszexuális kapcsolata van egyes sportolókkal.
A KB Párt és Tömegszervezetek Osztálya ez ügyben megbeszélést tartott a MB, az MTSH, az ÉDOSZ, a Bp. IX. kerületi Pártbizottság képviselőivel és az alábbi intézkedéseket látja szükségesnek:

1. A IX. kerületi Pártbizottság vizsgálja felül az FTC pártszervezetét. {név anonimizálva} zárja ki a pártból és ezt követően őt a belügyi szervek vonják felelősségre.

2. A többi személyt az FTC Elnöksége az egyesületi alapszabályok értelmében zárja ki a Clubból.

3. A Budapesti Pártbizottság gondoskodjon arról, hogy a jövőben az FTC pártellenőrzése teljes egészében a IX. kerületi Pártbizottság hatáskörébe tartozzon. A kerületi pártbizottság és az ÉDOSZ vezetősége erősítse meg az FTC Elnökségét és szakosztály vezetőségeit politikailag képzett káderekkel.

4. Az intézkedések során hangsúlyozni kell, hogy mindez nem az FTC ellen, hanem a benne és körülötte megbújó reakciós személyek ellen irányul.

Kérjük a Titkárságot, hogy hagyja jóvá a jelentést.

Budapest, 1961. október 7.

Sándor József s. k.

MOL-M-KS-288-7/118. ő. e. (Magyar Országos Levéltár – Magyar Szocialista Munkáspárt – Titkárság)

 

Ha így, 54 év távlatából valakit érdekelne: a Fradi az 1960/61-es szezonban 31 ponttal a Vasas, az Újpest és az MTK mögött negyedik helyen zárt a bajnokságban, míg 1960 őszén a KEK-ben 5-4-es összesítéssel alulmaradt a skót Rangersszel szemben.

Ajánlott videó