EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
24.hu, Sport24, Sokszínű Vidék 

 

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.  

A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.  

A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2024. február 28.  

I. Kötelező tájékoztatás

24.hu, Sport24, Sokszínű Vidék
24.hu

Adatkezelő, üzemeltető:
Central Médiacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Főszerkesztő:
Pető Péter 

Lapigazgató:
Szigeti Péter 

Digitálisüzletág-igazgató:
Bognár Bálint 

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő:
Varga Zoltán igazgatósági tag  

Ügyfélszolgálat:
nem kötelező, de az info@24.hu fogadja a panaszokat.  

  

II. Az adatkezelés részletei  

1. Igénybe vehető szolgáltatások 

A 24.hu célja a Central Médiacsoport Zrt. különböző szolgáltatásainak – beleértve hirdetésmegjelenítések és tartalomajánlások, valamint külön hozzájárulás esetén a közvetlen üzletszerzési célú megkeresések – személyre szabásának biztosítása (profilalkotás). 

A regisztráció segítségével testre szabható szolgáltatásaink: 

-24.hu
-sport24.hu 

Regisztráció nélkül elérhető szolgáltatások: 

-TOP24.hu
-Sokszínű Vidék 

A TV24 applikációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztató az applikációban érhető el. 

A szolgáltatásainkon belül elérhető egyes részszolgáltatásokról az adott szolgáltatás Felhasználási feltételei adnak tájékoztatást. 

A 24.hu regisztráció használata során az érintett kifejezett hozzájárulásával technikai eszközökkel profilalkotás történik az érintett személy által szolgáltatott adatok, a felhasználói viselkedés megfigyelése és származtatott vagy kikövetkeztethető adatok segítségével. Tekintettel, arra, hogy az adatkezelés az érintett személyes preferenciáira és érdeklődési körére is kiterjed, az adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt hatásvizsgálatot végzett és adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A profilalkotás során alkalmazott logika: diszkriminációmentes, hasonlóságon alapuló, szegmensek mentén és keresőszavak segítségével történő párosítás, az adatkezelés jelentősége: alacsony, érdemben az érintett életére nincs hatással, várható következmények: személyre szabott, illetve érdeklődésalapú tartalom- és hirdetésmegjelenítés. 

2. Regisztrációval és regisztráció nélkül elérhető funkciók  

Regisztráció nélkül  Regisztrációval 
Az oldal regisztráció nélkül is igénybe vehető korlátozott szolgáltatásokkal. Ebben az esetben a cookie-kra és a naplózásra (alább) vonatkozó információk tartalmazzák a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást.  név, email cím, profiloldal szerkesztése 
Cikkek olvasása  24/7 heti hírlevél feliratkozás 
Napi hírlevél, Europoli hírlevél feliratkozás  Cikkek mentése 
  Regisztrációs kapu mögé zárt cikkek olvasása 
  Szerzőkövetés 

 

24.hu regisztráció profil adatok   

2.1 Magánszemélyként történő regisztráció  

Figyelem! Kérjük, hogy a 24.hu regisztráció szolgáltatást kizárólag abban az esetben vegye igénybe, ha Ön elmúlt 18 éves és cselekvőképes! 

Regisztráció módjai   a) adatok manuális megadása weboldalon vagy 24.hu applikáción keresztül
b) Facebook Connect
c) Google Connect
d) Apple ID keresztül 
Kezelt adatok köre   A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, az adatok manuális megadása esetében jelszó. Ezek az adatok kötelezőek, hiányukban a regisztráció nem jöhet létre.  

Facebook Connect-tel történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Meta Platforms Ireland Limited (Írország, Dublin 2, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour) által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (név, e-mail cím, Facebook ID) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Central Médiacsoport Zrt. felé a Facebook Ireland Ltd. adatvédelmi irányelveinek (https://www.facebook.com/privacy és https://www.facebook.com/about/privacy/update) betartása mellett. A Facebook és a Central Médiacsoport Zrt. önálló adatkezelők.
Amennyiben Facebook segítségével regisztrált, az első belépést követően szükséges jelszó megadása, hogy a későbbiekben akkor is tudja használni a szolgáltatásinkat, ha nincs belépve ezen külső szolgáltatóknál.
Amennyiben jelszó megadása előtt bontja a kapcsolatot a közösségi fiókjával, akkor a 24.hu regisztrációja megszűnik.
Amennyiben jelszó megadása utána bontja a kapcsolatot a közösségi azonosító (Facebook ID) törlésre kerül.   

Google Connect-tel történő regisztráció esetén a regisztráció közben a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (név, e-mail cím, Google ID) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Central Médiacsoport Zrt. felé a Google Ltd. adatvédelmi irányelveinek (https://policies.google.com/privacy?hl=hu) betartása mellett. A Google és a Central Médiacsoport Zrt. önálló adatkezelők.
Amennyiben Google segítségével regisztrált, az első 24.hu belépést követően szükséges jelszó megadása, hogy a későbbiekben akkor is tudja használni a szolgáltatásinkat, ha nincs belépve ezen külső szolgáltatóknál.
Amennyiben jelszó megadása előtt bontja a kapcsolatot a közösségi fiókjával, akkor a 24.hu regisztrációja megszűnik.
Amennyiben jelszó megadása utána bontja a kapcsolatot a közösségi azonosító (Google ID) törlésre kerül.   

Apple ID-vel történő regisztráció esetén a regisztráció közben az Apple Distribution International Ltd. (Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,  Republic of Ireland) által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (név, e-mail cím, Apple ID) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Central Médiacsoport Zrt. felé az adatvédelmi irányelveinek ( https://www.apple.com/legal/privacy/pdfs/apple-privacy-policy-hu.pdf ) betartása mellett. Az Apple és a Central Médiacsoport Zrt. önálló adatkezelők.
Amennyiben Apple ID segítségével regisztrált, az első belépést követően szükséges jelszó megadása, hogy a későbbiekben akkor is tudja használni a szolgáltatásinkat, ha nincs belépve ezen külső szolgáltatóknál.
Amennyiben jelszó megadása előtt bontja a kapcsolatot a közösségi fiókjával, akkor a 24.hu regisztrációja megszűnik.
Amennyiben jelszó megadása utána bontja a kapcsolatot a közösségi azonosító (Apple ID) törlésre kerül. 

Facebook (Meta), Google, illetve Apple ID profillal történő regisztráció esetében harmadik országba irányuló adattovábbítás történik. 

A szolgáltatók részesei a Data Privacy Framework-nek:
Facebook (Meta Platforms Inc.): https://www.dataprivacyframework.gov/
Google Ireland Ltd: https://www.dataprivacyframework.gov/
Az Apple adattovábbítását az Általános Szerződési Keretek között szabályozzák: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/ és https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en?prefLang=hu

Adatkezelés jogalapja   A szerződés teljesítése, azaz a szolgáltatás nyújtása, a szerződéskötéshez nem szükségszerű adatok esetében az érintett hozzájárulása, továbbá az Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.k), t, v), w), x) pontok esetében jogos érdek alapján, illetve jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából.  
Nyilvános adatok   A regisztráció során megadott adatok nem kerülnek nyilvánosságra.   
Adatkezelés célja   Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. a-f), i), k), u-x) pontok, azaz az alábbiak:
a) a véleménynyilvánítás szabadsága és a közvélemény tájékoztatása, a demokratikus közügyek vitatása, sajtószabadság megvalósulása;
b) az érintettek azonosítása, a többi érintettől való megkülönböztetése;
c) az érintettel való kapcsolattartás;
d) illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
e) az érintett által igénybe vehető Szolgáltatások és részszolgáltatások azonosítása;
f) kiskorú érintettek védelme és jogosulatlan adatkezelés megelőzése;
i) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
k) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
u) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége;
v) adat- és információbiztonság érdekében, továbbá a visszaélések szűrésére és megakadályozására biztonsági mentések és egyéb védelmi intézkedések, archiválás;
w) az elszámoltathatóság alapelve jegyében, a Central Médiacsoport kötelezettségeinek teljesítését igazoló naplózások és dokumentációk;
x) a felhasználói élmény fokozása érdekében, a technikai és fejlesztési újdonságok bevezetése érdekében folyamatos fejlesztés, tesztelés és javítás. 
Adatkezelés időtartama Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 7 napig, illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.
A 24.hu regisztrációs azonosító anonimizálása történik a regisztráció törlésekor annak érdekében, hogy az azonosító még egyszer ne kerülhessen kiosztásra.

 

2.2 Jogi személy nevében történő regisztráció  

Egyes szolgáltatások esetében jogi személy regisztrációja is lehetséges. Ebben az esetben, bár a regisztráció jogosultja jogi személy, a regisztrációt végző személyes adatainak kezelésére is sor kerül.  

Figyelem! Kérjük, hogy a jogi személyként történő igénybevételhez, szükséges, hogy megfelelő felhatalmazással rendelkezzen!  

Regisztráció módjai   a) adatok manuális megadása 
Kezelt adatok köre   A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, kapcsolattartó neve, jelszó. Ezek az adatok kötelezőek, hiányukban a regisztráció nem jöhet létre.   
Adatkezelés jogalapja   Az érintett hozzájárulása, továbbá az Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2.k), v), w), x) pontok esetében jogos érdek alapján, illetve jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából, azaz a következők:
k) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
v) adat- és információbiztonság érdekében, továbbá a visszaélések szűrésére és megakadályozására biztonsági mentések és egyéb védelmi intézkedések, archiválás;
w) az elszámoltathatóság alapelve jegyében, a Central Médiacsoport kötelezettségeinek teljesítését igazoló naplózások és dokumentációk;
x) a felhasználói élmény fokozása érdekében, a technikai és fejlesztési újdonságok bevezetése érdekében folyamatos fejlesztés, tesztelés és javítás.  
Nyilvános adatok   A regisztráció során megadott adatok nem kerülnek nyilvánosságra.   
Adatkezelés célja   Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. a-f), i), k), u-x) pontok, azaz az alábbiak:
g) a véleménynyilvánítás szabadsága és a közvélemény tájékoztatása, a demokratikus közügyek vitatása, sajtószabadság megvalósulása;
h) az érintettek azonosítása, a többi érintettől való megkülönböztetése;
i) az érintettel való kapcsolattartás;
j) illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
k) az érintett által igénybe vehető Szolgáltatások és részszolgáltatások azonosítása;
l) kiskorú érintettek védelme és jogosulatlan adatkezelés megelőzése;
m) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
n) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
u) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége;
v) adat- és információbiztonság érdekében, továbbá a visszaélések szűrésére és megakadályozására biztonsági mentések és egyéb védelmi intézkedések, archiválás;
w) az elszámoltathatóság alapelve jegyében, a Central Médiacsoport kötelezettségeinek teljesítését igazoló naplózások és dokumentációk;
x) a felhasználói élmény fokozása érdekében, a technikai és fejlesztési újdonságok bevezetése érdekében folyamatos fejlesztés, tesztelés és javítás. 
Adatkezelés időtartama   Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 7 napig, illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.
A 24.hu regisztráció azonosító anonimizálása történik a regisztráció törlésekor annak érdekében, hogy az azonosító még egyszer ne kerülhessen kiosztásra. 

 

2.3 Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

A regisztráció segítségével testre szabható szolgáltatások keretében hozzájárulást adhat reklám és egyéb marketingcélú megkeresésekhez, illetve feliratkozhat hírlevelekre.

Kezelt adatok köre   név, email cím, hírlevél típusa, levélmegnyitás és kattintás jellemzői, érdeklődés, látogatási és felhasználói viselkedési jellemzők és előzmények, szolgáltatások használatának jellemzői  
Adatkezelés jogalapja   az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont) 
Adatkezelés célja   Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. l) és m)  
Adatkezelés időtartama   A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.  

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig.  

Adattörlés   A hozzájárulás megkeresés típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az info@24.hu email címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest Montevideo utca 9. postai címen.  

 

3. Az adatkezelés idődimenziói  

A regisztráció használatával, azaz belépett állapot esetén lehetőségünk van arra, hogy a szolgáltatást újabb bejelentkezés nélkül használjuk. Annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson, az utolsó belépéstől, illetve a belépett állapotban történt használattól számított 14 napig nem történik meg az automatikus kiléptetés, azaz ha 5 napon belül visszatér bármely Ön által engedélyezett szolgáltatásunk weboldalára, annak megnyitásakor már bejelentkezett állapotban lesz. Ha 14 napon belül nem tér vissza egyetlen engedélyezett szolgáltatásunk weboldalára sem, a rendszer automatikusan kilépteti.  

 

4. A 24.hu regisztrációval igénybe vehető szolgáltatásokhoz fűződő további adatkezelések  

A regisztrációval igénybe vehető egyes szolgáltatások keretében további személyes adatok megadására nyílik lehetőség. Az adatok megadásakor ehhez az érintett hozzájárulását adja. Az adatkezelés jogalapja, az adatkezelési cél és az adatkezelés időtartama azonos a 2. pontban írtakkal.   

Amennyiben Ön az adott szolgáltatásunkkal kapcsolatban visszavonja a 24.hu regisztráció használatára vonatkozó igényét és ezzel a szolgáltatásban megadott adatokra vonatkozó adatkezelési hozzájárulását, az egyértelmű beazonosíthatóságot lehetővé tevő személyes adatok törlésre kerülnek, az egyéb adatok és információk esetében anonimizálás történik, és statisztikai célokból megőrzésre kerülnek.  

Amennyiben az egyes szolgáltatásoknak közösségi média felületei is vannak (Instagram, Facebook, stb.), az adott közösségi média szolgáltatás keretén belül közzétett adatkezelési szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak az adatkezelésre, valamint ezen szolgáltatásokhoz fűződően a Central Médiacsoport Zrt. külön adatkezelési tájékoztatást közölhet. Kérjük, figyelje az adott közösségi média szolgáltatásokat! Egyes részszolgáltatások esetében lehetőség van a jogi személyként történő regisztrációra.  

 

5. Regisztráció nélkül igénybe vehető szolgáltatások

5.1. 24.hu (24.hu) , Sokszínű Vidék (sokszinuvidek.24.hu) , TOP24 (top24.24.hu 

A 24.hu alábbi szolgáltatásai elérhetőek regisztráció nélkül: 

Látogató felhasználók  
Az oldal regisztráció nélkül is igénybe vehető korlátozott szolgáltatásokkal. Ebben az esetben a cookie-kra és a naplózásra (alább) vonatkozó információk tartalmazzák a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást.  

 

Adatkezelés jogalapja   az érintett hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont) 
Adatkezelés célja   Szolgáltatás üzemeltetése: Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. a-f), i), k), u-x) pontok, azaz az alábbiak: 
o) a véleménynyilvánítás szabadsága és a közvélemény tájékoztatása, a demokratikus közügyek vitatása, sajtószabadság megvalósulása;
p) az érintettek azonosítása, a többi érintettől való megkülönböztetése;
q) az érintettel való kapcsolattartás;
r) illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
s) az érintett által igénybe vehető Szolgáltatások és részszolgáltatások azonosítása;
t) kiskorú érintettek védelme és jogosulatlan adatkezelés megelőzése;
i) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
k) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
u) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége;
v) adat- és információbiztonság érdekében, továbbá a visszaélések szűrésére és megakadályozására biztonsági mentések és egyéb védelmi intézkedések, archiválás;
w) az elszámoltathatóság alapelve jegyében, a Central Médiacsoport kötelezettségeinek teljesítését igazoló naplózások és dokumentációk;
x) a felhasználói élmény fokozása érdekében, a technikai és fejlesztési újdonságok bevezetése érdekében folyamatos fejlesztés, tesztelés és javítás.
Adatkezelés időtartama   A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig.  
Adattörlés   A hozzájárulás visszavonása: info@centralmediacsoport.hu email címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest Montevideo utca 9. postai címen.  

 

6.  Az újságcikkekben megjelenő személyes adatok 

Kezelt adatok köre  az újságcikk tartalma szerint megjelenhet név, képmás 
Adatkezelés célja  A közvélemény tájékoztatása, véleménynyilvánítás szabadsága 
Jogalap  Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, jogos érdek: a közvélemény tájékoztatása, a sajtószabadság érvényesülése
Interjú esetén: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
Adattörlés  Az újságcikk elérhetőségéig.
Hozzájárulás visszavonása, illetve tiltakozás esetén. A GDPR-ban meghatározott kötelező esetekben az adattörlés kérelemre / tiltakozásra sem hajtható végre az alábbi esetekben:
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott c) közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
d) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

7. Gyakornoki program

Kezelt adatok köre   név, email cím, önéletrajz, írások tartalma  
Adatkezelés célja   A gyakornokok bevezetése az újságírói szakmába, tapasztalatcsere  
Jogalap   A szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont) 
Adatkezelés időtartama   A gyakornoki program időtartama és az azt követő 3 év, el nem évülő munkaügyi iratok esetén a nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 év 
Adattörlés    Az újságcikk elérhetősége
Hozzájárulás visszavonása, illetve tiltakozás esetén. A GDPR-ban meghatározott kötelező esetekben az adattörlés kérelemre / tiltakozásra sem hajtható végre az alábbi esetekben:
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
f) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
g) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre h) ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
h) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
i) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
j) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

 8. Támogatás 

Kezelt adatok köre  A felhasználónak lehetősége van a 24.hu támogatására, amelyet online tud megtenni az oldal erre biztosított felületén. 
Adatkezelés jogalapja  Hozzájárulás 
Adatkezelés célja  A felhasználó vagy látogató számára lehetőség a támogatásra 
Adatkezelés időtartama  A támogatástól számított 8 évig. 
Címzettek  A támogatás választott módjától függően:
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., adatkezelési tájékoztató: https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub 

 

9. Egyéb adatkezelési tudnivaló 

Adathelyesbítés   A regisztrációs és profil adatok a Profilban bármikor módosíthatók, illetve az info@24.hu címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető a módosítás. E-mail cím módosítás esetén az új e-mail címre érkező megerősítő link lekattintása szükséges.  
Adattörlés   Adattörlés az info@24.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető. A törléssel a regisztráció megszűnik, az egyértelmű beazonosíthatóságot lehetővé tevő személyes adatok törlésre kerülnek, az egyéb adatok és információk esetében anonimizálás történik, és statisztikai célokból megőrzésre kerülnek.  
Egyéb kezelt adatok köre   A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.  
Adatbiztonság   HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez. A Central Médiacsoport Zrt. a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.  

A Central Médiacsoport Zrt. az Amazon Web Services EMEA SARL szolgáltatónál (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.  

Naplózott adatok   A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatások teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében, továbbá statisztikai célból szerver log-ként folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat: látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (user-agent string = böngésző technikai azonosító jelzése), a látogatott oldal és az IP cím.  

A profilban az adott regisztrációval megvalósított egyes felhasználói lépések nyomonkövethetőek.  

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók,   Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont C), D) Ezen kívül tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap, illetve applikáció Egyedi Adatkezelési Tájékoztatója a hatályos  
egyéb külső szolgáltatók   adatvédelmi tájékoztatónak minősül és megfelel többek között a TikTok for Developer Felhasználási feltételeinek. (Privacy Policy: Please ensure you have linked to the most updated privacy policy for your app or website, and that it complies with TikTok for Developer’s Terms of Service).   
Jelszó elfelejtése esetén   A Szolgáltató a jelszó elfelejtésekor kizárólag az “elfelejtett jelszó” funkcióval ad lehetőséget a belépésre. Az elfelejtett jelszó pótlásához szükséges a regisztrációnál megadott e-mail cím hozzáférhetősége. Az elfelejtett jelszó funkció egyszeri belépésre jogosító linket küld a regisztráció során megadott e-mail címre, és a belépést követően új jelszó megadására ad lehetőséget a rendszer. A régi jelszót a Szolgáltató semmilyen formában nem tudja hozzáférhetővé tenni.  

 

10. Cookie tájékoztatás  

Adatkezelési cél: biztonság, incidens felderítés, felhasználási komfort növelése, statisztikai célok.
Adatkezelés jogalapja: a cooke-k útján gyűjtött információk kizárólag abban az esetben kerülnek összekapcsolásra az érintett valamely személyes adatával, és teszik ez által beazonosíthatóvá, ha ahhoz az érintett a regisztrációja során vagy az adott honlapra történő belépéskor kifejezetten hozzájárul.

 10.1 A cookie-kban gyűjtött információk 

Látogatók  18 éven aluliak  Regisztráció 
Az oldal regisztráció nélkül is igénybe vehető korlátozott szolgáltatásokkal. Ebben az esetben a cookie-kra és a naplózásra (alább) vonatkozó információk tartalmazzák a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást.  Felnőtt tartalmakat 18 éven aluliak nem látogathatják. Ezeket a tartalmakat figyelmeztető layer védi.  A 24.hu regisztráción túl a mentett cikkek. 

 A felhasználói élmények fokozása, statisztikai adatgyűjtések érdekében „cookiek, illetve mérőpixelek kerülnek elhelyezésre. A sütik a visszaélésszerű felhasználásokat is szűrik. Önnek joga van tiltani a cookie-kat, akár egyesével, akár típus szerint. A korhatáros tartalmak megtekintéséhez a felhasználónak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt 18 éves. A felhasználó korára vonatkozó információ semmilyen formában nem kerül mentésre, csak az adott weboldal-tartalom megjelenítését gátolja. 

 10.2 Cookie-k pontos megnevezése 

Cookie elnevezése   Funkciója   Időtartama   Tárolt adatok, információk   Adatkezelés célja   Jogalapja  
__gfp_64b   Gemius mérés biztosítása   1000 nap   domain hash   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
__utma   Google Analytics azonosító cookie   2 év   automatikusan generált numerikus azonosító   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
__utmb   Google Analytics mérés   30 perc   automatikusan generált numerikus azonosító   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
__utmc   Google Analytics mérés   munkamenet  

végén törlődik  

automatikusan generált numerikus azonosító   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
__utmt   Google Anal mérés   ytics   10 perc   egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
__utmz   Google mérés   Analytics   6 hónap   automatikusan generált numerikus azonosító és forgalmi forrás, ha  

létezik  

forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
_ga   Google azonosító co  Analytics okie   2 év   automatikusan generált alfanumerikus azonosító   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
_gid   Google Analytics  

azonosító cookie  

24 óra   automatikusan generált alfanumerikus azonosító   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
_gat   Google mérés   Analytics   1 perc   egyszerre beküldhető kérések szabályozására szolgáló státusz   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
_gac   Google mérés   Analytics   90 nap   forgalmi forrásra  

vonatkozó információ  

forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
crtg_rtacm   Hirdetéscélzás   30 nap   hirdetés és/vagy vonatkozó azonosító   méretre típusra kódolt    felhasználói fokozása   komfort   jogos érdek  
_ceMobileDetec 

 

Eszköztípus meghatározása   1 év   eszköz (desktop/mobil  típusa e/tablet)   felhasználói fokozása   komfort   jogos érdek  
_goa3  

_goa3TC  

_goa3TS  

_goa3session  

Hirdetés kiszolgálás   10 év   automatikusan generált alfanumerikus azonosító   felhasználói fokozása   komfort   jogos érdek  
SID   Látogatásmérés   2 év   automatikusan generált alfanumerikus azonosító   forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
cookieconsent_ dismissed   A cookie kezelésről szóló tájékoztatás elfogadásának állapota   3 év   igen/nem   a cookie kezelés  

elfogadásának rögzítése  

jogos érdek  
_io*   .IO Analytics mérés   jellemzően 1 év   automatikusan generált alfanumerikus azonosító és forgalmi forrás  

információk, ha létezik  

forgalmi adatok rögzítése   jogos érdek  
Central BT   érdeklődési alapú  

csoportokba besorolás  

1 év   automatikusan generált numerikus azonosító   felhasználói komfort fokozása   jogos érdek  
central-usersso-id    azonosítás   SSO regisztráció időtartama   SSO ID   a szolgáltatás biztosítása   szerződés teljesítése  
central-userssosubscriptions   azonosítás   SSO regisztráció időtartama   a felhasználó által megvásárolt mc.hu digitális előfizetés(ek)  

listája  

a szolgáltatás biztosítása   szerződés teljesítése  
StartLogin belépve maradok   automatikus beléptetés   14 nap   igen/nem, cookie lejárati ideje (utolsó belépéstől indul)   felhasználói komfort fokozása   jogos érdek  
Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoport Zrt.-nek ráhatása nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com  

A Google Analytics cookie-król leírás itt található: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookieusage  

A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az üzemeltető.  

 

11. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamely szolgáltatásunk tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait a fellelési hely pontos (URL) megjelölésével az info@24.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai címen tudja érvényesíteni.

 

12. Érintetti jogok és jogorvoslatok

a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója szerint itt: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesitajekoztato/    

Részletezve:

A. Az érintett tájékoztatáshoz fűződő joga

1. A Central Médiacsoportra és az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó általános információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató ezt nem részletezi, az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Central Médiacsoport által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetősége(ke)n, amelyre a Central Médiacsoport írásban köteles válaszolni 30 napon belül. Az érintett a kérelmét naptári évenként egy alkalommal, főszabályként ingyenesen nyújthatja be.
2. A Central Médiacsoport az érintett kérelmére kötelező tájékoztatást ad az alábbiakról
a) az adatkezelés célja;
b) személyes adatok kategóriái;
c) a személyes adatok forrása, és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
d) adatkezelés jogalapja;
e) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
f) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
g) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
h) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
i) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
j) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
k) ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható meg, a megtagadás okának pontos megnevezésével.

B. Az érintett hozzáférési joga

1. A Central Médiacsoport az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:
a) az adatkezelés céljai;
b) személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. A Central Médiacsoport az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Central Médiacsoport az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.

C. Az érintett helyesbítéshez és törlés (elfeledtetéshez) való joga

1. Az érintett kérésére a Central Médiacsoport indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
2. A Central Médiacsoport az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
e) a személyes adatokat a Central Médiacsoportra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
3. A jelen fejezetben foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, a korlátozás okának pontos megjelölésével.
A Central Médiacsoport adatkezelése az Smtv. 10. §, az Mttv. 3., 4., 5. §-ai, a GDPR 17. cikk (3) bekezdés a) pontja és a 85. cikk (1)-(2) bekezdéseire tekintettel is történik, illetve történhet, azaz a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, mely esetekben az adattörlésre, illetve elfeledtetéshez való jog gyakorlására nincs lehetőség.
4. A Central Médiacsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Central Médiacsoport tájékoztatja e címzettekről.

D. Az érintett adatkezelés korlátozásához való joga

1. Az érintett kérelmére a Central Médiacsoport korlátozza az adatkezelést, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett jogos érdekén alapuló vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. A Central Médiacsoport minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Central Médiacsoport tájékoztatja e címzettekről.

E. Az érintett adathordozhatósághoz való joga

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Central Médiacsoport rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a GDPR szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására a GDPR szabályait kell alkalmazni. Ilyen eset, ha az érintett is nehézség nélkül hozzáfér ugyanahhoz az adathoz.

F. Az érintett tiltakozáshoz való joga

1. Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a Central Médiacsoport a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

G. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

1. A Central Médiacsoport Szolgáltatásai többségénél nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, amely az érintettre nézve joghatással jár vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.
2. Amennyiben a Central Médiacsoport profilalkotást végez, azaz a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez kapcsolódó, vagy egyéb jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használja, illetve az érintetteket bizonyos kategóriába vagy csoportba sorolja, különösen a célból, hogy például érdeklődésüket vagy valószínűsíthető viselkedésüket elemezze és azokból előrejelzéseket készítsen, annak részleteiről minden esetben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban ad tájékoztatást.
3. Amennyiben a Central Médiacsoport profilalkotást végez, azt minden esetben technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül végzi, és 18 éven aluli személyekre nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.
4. A profilalkotás megkezdését megelőzően a Central Médiacsoport minden esetben adatvédelmi hatásvizsgálatot végez, meggyőződik arról, hogy az adatkezelési tevékenységei jogszerűek, tisztességesek és átláthatóak és tiszteletben tartják a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság és a korlátozott tárolhatóság elvét. Amennyiben az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató ettől eltérő információt nem tartalmaz, a profilalkotás jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása.
5. Amennyiben a profilalkotás az érintettet jelentős mértékben érinti, jogosult arra, hogy az ne terjedjen ki rá. A Central Médiacsoport a Felhasználási Feltételekben, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban vagy a Szolgáltatás keretén belül ad információt a profilalkotás során az alkalmazott logikáról, valamint hogy profilalkotás milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
6. A Central Médiacsoport megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a) amennyiben az megoldható, az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, b) álláspontját kifejezze, és c) a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

H. Jogorvoslati lehetőségek

1. A Central Médiacsoport akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett – a Central Médiacsoport vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és a személyes adattal fennálló kapcsolatát. Az érintettek az adatvedelem@centralmediacsoport.hu címen fordulhatnak kéréseikkel a Central Médiacsoporthoz.
2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) is fordulhat vagy bejelentéssel illetve kérelemmel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, naih.hu).

Budapest, 2024. Február 28.

Olvasói sztorik