Felhasználási feltételek
24.hu, TV24, Sokszínű Vidék

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szerződés, vagy Általános Szerződési Feltétel, vagy ÁSZF) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett 24.hu (http://24.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza. A 24.hu szolgáltatás részei (mindenkori aktualitás szerint): TV24, Sokszínű Vidék, podcast és egyes szolgáltatásrészek mobilapplikáció verziója (együttesen Szolgáltatás vagy Szolgáltatások, Weboldal vagy 24.hu). A Szolgáltatási részek egyoldalú és bármikori módosításának a jogát a Szolgáltató fenntartja.

2. Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit azzal, hogy amennyiben a Szolgáltatás, vagy szolgáltatási rész igénybevételéhez a jelen Felhasználási Feltételek elfogadása (a jelen felhasználási feltételek szerinti Szerződés létrejötte) mellett egyéb feltétel és/vagy megállapodás létrejötte is szükséges (pld.: a Szolgáltató mc.hu weboldala útján létrejövő – előfizetői – szerződések, a megvásárolható termékekre és szolgáltatásokra, továbbá az azok teljesítésére vonatkozó általános szerződési feltételek), úgy a Szolgáltatás adott részének, vagy egészének a használata, csak ezen további megállapodás létrejötte esetén lehetséges. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért és cselekményeiért törvényes képviselőjük teljes felelősséggel tartozik.

3. Szolgáltató bármikor jogosult a jelen felhasználási feltételek (Szerződés) egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán (http://24.hu/) tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. Abban az esetben, ha a Felhasználó és a Szolgáltató között a Weboldal részben, vagy egészben való használata a jelen Szerződés mellett külön előfizetési megállapodáshoz (pld.: mc.hu weboldal Általános Szerződési Feltételei) is kötött, úgy a jelen szabály az előfizetések vonatkozásában a felek között az előfizetésre érvényes megállapodás és az annak módosítására irányadó feltételek szerint alakul, és arra tekintettel irányadó. A Weboldal előfizetéssel érinett Szolgáltatására – ellentétes, vagy eltérő rendelkezés hiányában – a Weboldal mindenkori szolgáltatási spektruma irányadó, ide értve a Weboldal által nyújtott tartalmakat is.

4. Bármely, a 24.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak. Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap, illetve applikáció Felhasználási Feltételei a hatályos felhasználási feltételeknek minősülnek és megfelel a TikTok for Developer Felhasználási feltételeinek. (Terms of Service: Please ensure you have linked to the most updated Terms of Service for your app or website, and that it complies with TikTok for Developer’s Terms of Service).

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatások céljai

a. 24.hu esetében a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szükségszerűen esetenként szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben belföldi és külföldi közélet, politika, sport, bulvár, gazdaság, életmód, kultúra, technika és tudomány témakörökben gyors és lényegi információközléssel, ugyanakkor segítséget nyújtva az adott hírhez kapcsolódó további adatok és információk megismeréséhez.

b. TV24.hu esetében a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a Magyarországon elérhető televíziós műsorszolgáltatásokról, azok műsorrendjéről, és a műsorukra tűzött egyes műsorszámokról témakörök szerinti és/vagy egyéb kategorizálás mentén, illetve a műsorszámokhoz és/vagy szereplőikhez kapcsolódó egyéb, érdeklődésre számot tartó információk ismertetése.

c. Sokszínű Vidék esetében a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szükségszerűen esetenként szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben a vidéki élethez kapcsolódó hírekről, eseményekről, témákról.

2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján, vagy a Weboldalba ún. embed kódos beágyazással történő elérhetőségének a Szolgáltató általi biztosítása; stb.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások bármely tartalmi elemét vagy egészét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. A Szolgáltatások főbb részei

1. Felhasználói tartalmak

1.1 A Szolgáltatások keretén belül Felhasználói Tartalmak közvetlen elhelyezésére nincsen lehetőség. A Szerkesztőség megadott elérhetőségein keresztül megküldött Felhasználói Tartalmak esetében a Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy az elküldött Felhasználói Tartalomban szereplő személyes adatok, képmás érintettjeinek, valamint a szerzői műnek minősülő tartalmak esetében azok szerzőinek hozzájáruló nyilatkozatával bizonyítható formában rendelkezik, és kérés esetén azokat köteles a Szolgáltatónak átadni.

1.2 A Felhasználók a Facebook keretén belül a jelen Szerződés és a Facebook vonatkozó szabályzatainak keretei között véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé.

1.3 A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat jelen Szerződés részét képező Tartalmi szabályzat tartalmazza (1. számú melléklet), kérjük, figyelmesen olvassa el!

1.4 A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Tartalmi szabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Tartalmi szabályzatba ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom megjelenésének korlátozásáról.

1.5 A Felhasználói Tartalom elküldésével, illetve feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged az Szolgáltatónak és cégcsoportjának. A Szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

2. Szavazás

A Szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás semmilyen jogi kötöttséget nem eredményez, a Szolgáltató ezen véleménynyilvánításokat csak és kizárólag statisztikai adatok képzésére használhatja, mely adatok a Szolgáltatás keretein belül, egy automatizmus segítségével, összesítve érhetőek el. A szavazás eredménye nem tükrözi a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét.

3. Megosztás

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatások cikkoldalain található közvetlen linkek lekattintásával harmadik fél (pl. Facebook, Instagram, Twitter, stb.) által üzemeltetett szolgáltatások keretein belül megossza másokkal az adott cikk tartalmának egy részét, és a cikkre mutató linket. A funkció használatához a megosztásra használni kívánt külső szolgáltatáson élő regisztráció szükséges, mely teljesen független a Szolgáltatásoktól és a Szolgáltatótól. Az említett harmadik felek szolgáltatásaival kapcsolatos működési hibákért és nem megfelelő kiszolgálásért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. Hírlevél

A Felhasználó feliratkozhat 24.hu és Sokszínű Vidék Hírlevelek fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím), valamint a kért hírlevél típus kiválasztásával. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival.
Az adatkezelés részletei itt találhatóak: https://startlogin.hu/privacy-policy
A Szolgáltató a hozzájárulás megújításának hiányában legfeljebb 3 évig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.

5. Testreszabás

A Felhasználó a TV24 mobilalkalmazás szolgáltatás keretében a Szolgáltató által felkínált egyes műsorrendekből kialakíthatja regisztráció vagy bejelentkezés nélkül saját aloldalát (a továbbiakban: Testreszabás), amelynek keretében megjelölheti az általa preferált televíziós csatornákat, műsorokat.

6. Szolgáltatói tartalom

6.1 A II.1. pontban írt híreken, és a hozzájuk kapcsolódó további adatokon és információkon túl a Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok – pl. termék-összehasonlítások; könyv, DVD, CD, film, színházi előadás, koncert, kiállítás és más kulturális esemény, rendezvény, program ajánlója; útleírások; tesztek stb.. (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom).

6.2 A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.

6.3 A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

7. Reklámmentesség, előfizetés, támogatás

7.1 TV24

7.1.1 A TV24 mobilapplikáció díjfizetés ellenében lehetőséget biztosít az applikáció reklámmentes használatára. A funkció a hirdetések bal alsó sarkában található „Hirdetés bezárása” gombra kattintva, vagy az applikáció Reklámmentesség menüpontjából érhető el.

7.1.2 Reklámmentesség megvásárlása a Play Store/App Store fizetési felületén keresztül történik. A reklámmentesség a vásárlás napjától számított 1 hónap múlva, majd azt követően hónapról-hónapra automatikusan megújul.

7.1.3 Az automatikus fizetés megszűntethető (a Google Play/App Store áruházakban vagy a TV24 applikáció Reklámmentesség menüpontból elérhető, szolgáltatásból kivezető Play Store/App Store linken) a következő fizetés megtörténtét megelőző napon 24 óráig. A fordulónapról tájékozódni a Reklámmentesség menüpontból elérhető külső Play Store/App Store linken van lehetőség. A vásárlás 1 hónapra vonatkozik, ha a lemondás a fordulónap előtt megtörténik, az előfizetési díj nem jár vissza, de a továbbiakban a reklámmentesség már nem fog megújulni.

7.1.4 A TV24 reklámmentes verziójában a felhasználó nem találkozik a TV24 egyéb felületein megjelenő hirdetésekkel, a reklámmentesség a Szolgáltatói tartalom keretében megjelenő (pl. tartalmi együttműködések) hirdetéseket nem érinti.

7.2 24.hu, és a Szolgáltatás bármely egyéb része, terméke

7.2.1 A Szolgáltató a mindenkori döntése szerint: (i) díjfizetés (előfizetés) ellenében lehetőséget biztosíthat a fenti 7.1 pont szerinti TV24 mobilapplikáción túl, egyebek mellett a 24.hu terméke reklámmentes használatára is, (ii) továbbá a Szolgáltatása(i), így a 24.hu terméke használatát is díjfizetéshez (pld.: előfizetéshez) kötheti. A Szolgáltató a jelen pont szerinti lehetőségekről és/vagy feltételekről a Weboldalon minden esetben tájékoztatást ad.

7.3 A Felhasználónak lehetősége van a Szolgáltató támogatására. Ennek lehetőségéről, módjáról és feltételeiről a Szolgáltató a Weboldalon ad tájékoztatást.
A Szolgáltató ezúton is megköszöni, ha a Felhasználó támogatja a Szolgáltatót, avagy előfizet a Szolgáltató szolgáltatására!

8. Értesítések

8.1 A Szolgáltatások keretében megjelenő új Szolgáltatói tartalmak vonatkozásában értesítések kérhetőek.

8.2 Az értesítések szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltató a OneSignal szolgáltatását veszi igénybe. a OneSignal adatkezelési gyakorlatáról itt érhetőek el információk: https://onesignal.com/privacy_policy

8.3 Az értesítések kikapcsolása

Domainen keresztüli igénybe vételkor (web) :
• 24.hu – A Felhasználó által használt böngésző beállításaiban az Értesítések menüpontban kapcsolhatóak ki a Szolgáltatásokhoz igények értesítések.
Mobilapplikációk:
• 24.hu App (iOS & Android): A menüben, a Beállítások pont Értesítések részében tudja a Felhasználó beállítani, hogy mely témáról akar értesítést fogadni. Az értesítések egyesével és egyszerre is ki-/bekapcsolhatóak. Ezen kívül az értesítések alkalmazott operációs rendszerben, a telefon beállításaiban, az Értesítések pontban is beállíthatóak.
• TV24 App (iOS & Android): A menüben, a Beállítások pontban lehet leiratkozni az értesítésekről. Ezen kívül az értesítések az alkalmazott operációs rendszerben, a telefon beállításaiban, az Értesítések pontban is beállíthatóak.

IV. A Szolgáltatás használata során mások mellett lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen, kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

3. Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán az 24.hu weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
„Forrás: 24.hu”, kiegészítve a forrásanyagot tartalmazó aloldal közvetlen (deep) linkjével
A Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. A Felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, illetve egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult akár előzetes értesítés nélkül a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom vagy magatartás a jelen Szerződésbe ütközik-e, a Szolgáltató álláspontja az irányadó.

V. Felelősség

1. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”). A Szolgáltató a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is –hibamentes működése érdekében minden lehetséges erőfeszítést megtesz. A Szolgáltató ugyan akkor a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákát és ezek következményeit (ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) nem, vagy nem minden esetben tudja kizárni, vagy elhárítani

2. A hírlevél, eDM feliratkozáskor történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

4. A Felhasználók általi véleménynyilvánításon alapuló szavazási adatok nem tükrözik a szerkesztőség vagy a Szolgáltató véleményét. A tájékoztatásból, a sorrend kialakulásából vagy egyébként a Szolgáltatás üzemeltetéséből adódó esetleges károkért, sérelmekért, kellemetlenségért vagy jogsértésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jogsértő magatartása miatt, illetve valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján eltávolította a felhasználói tartalmakat.

6. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót vagy más harmadik személyt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

7. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a Szolgáltatás, illetve jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.

VI. Adatkezelés, profilalkotás, a felhasználási feltételek részét képező kötelező érvényű dokumentumok

Figyelem(!) A Szerződés részét képezik az alábbiak:

1. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (Pl. : Adatkezelési tájékoztató, Egyedi Adatkezelési tájékoztató) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra. A jelen Szerződés mellékletei.

2. Az egyes szolgáltatásrészek tekintetében megvalósuló adatkezelések szabályai a felhasználási feltételek részét képezik, amelyek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadóak. A szabályzatok elérhetőségei:
24.hu és Sokszínű Vidék
TV24
Figyelem(!) A jelen Szerződésben hivatkozott esetekben és feltételek megléte esetén a Szolgáltató a Weboldalon tanúsított Felhasználó viselkedését, érdeklődést, így a Felhasználói preferenciákat megfigyeli, illetve megfigyelheti.

3. A Szerződés részét képezi továbbá:

(i) a Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, feltétel (ide értve az esetleges regisztrációs feltételeket és/vagy a külön megadott hozzájárulások szerinti felhatalmazásokat, vagy a támogatási szerződést is), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentum is,
(ii) minden olyan feltétel és szabály, ami nincs a jelen Szerződésben nevesítve, hanem az érintett termékre/szolgáltatásra vonatkozó, a Weboldalon és/vagy az adott online termék webes felületén kerül közlésre és szabályozásra, különös tekintettel az előfizetési, vásárlási procedúrákra, illetve a támogatásra (támogatási szerződés megkötésére) is. Ezen szabályok speciális szabályokat is tartalmazhatnak,
(iii) a Weboldalon az érintett termékre, a felek közötti szerződés létrehozására és a teljesítésére irányadóan rögzített Central, és a Central megbízásából eljáró társaságok által meghatározott szabályzatok és feltételek.

Figyelem(!) Amennyiben a Felhasználó egyben előfizető is, úgy a jelen rendelkezés alkalmazandó és irányadó az előfizetési szerződésre vonatkozó szerződésre (pld.: mc.hu weboldal Általános Szerződési Feltételei) és az abban hivatkozott szabályzatokra és dokumentumokra is.
Előfizetések esetén a jelen felhasználási feltételekben használt Weboldal fogalma és az erre vonatkozó szabályok mellett, a Szolgáltató mc.hu weboldal Általános Szerződési Feltételeiben az mc.hu oldalra, mint Weboldalra irányadó szabályok is megfelelően alkalmazandóak.

VII. A Szerződés léte, megszűnése és módosítása, záró rendelkezések

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra is, hogy a Szolgáltatást részben, vagy egészében bármikor egyoldalú döntése szerint megszüntesse bármely jogkövetkezmény nélkül. Figyelem (!): abban az esetben, ha a Felhasználó és a Szolgáltató között a Weboldal részben, vagy egészben való használta a jelen Szerződés (felhasználási feltételek) mellett külön megállapodáshoz (pld.: mc.hu weboldal Általános Szerződési Feltételei) is kötött, úgy a jelen szabály az előfizetések vonatkozásában a felek között az előfizetésre érvényes megállapodás és az annak módosítására, vagy megszüntetésére irányadó feltételek keretei között irányadó.

2. Az I. cím 2. pont szerint létrejövő Szerződések nyelve a magyar, a Szerződés nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, a Szerződés utóbb nem hozzáférhető. A jelen felhasználási feltétel (Szerződés) egyben Általános Szerződési feltételnek (ÁSZF) is minősül.

3. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott saját dokumentumainak (ide értve a kiegészítő szabályokat is) az egyoldalú módosíthatóságának a jogát. A Central megbízásából eljáró társaságok szabályzatainak módosíthatóságára az érintett társaságok szabályzatainak a vonatkozó rendelkezései irányadóak. A Felhasználó/Előfizető/Támogató mindezt kifejezetten elfogadja.
Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített körben adatokat korrigál. Az ÁSZF olyan kiegészítése, amely valamely, korábban még nem nyújtott szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, az ilyen szolgáltatás bevezetésével azonos időpontban is lehetséges, ilyen esetben a kiegészített ÁSZF a közzététellel hatályosul. A már megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályokat az itt hivatkozott szabály nem rontja le. A Felhasználó/Előfizető/Vásárló mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
Az ÁSZF-ben és/vagy az ÁSZF szerint a Weboldalon (ide értve a Weboldal bármely felületét és aloldalát is), továbbá a Szolgáltató által mindenkor igénybe vett közreműködő szolgáltatók szabályzataiban nem szabályozott kérdésekben, a vonatkozó jogszabályok irányadóak.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 2020. november 23. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban.

4. Melléklet: Tartalmi szabályzat

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
TARTALMI SZABÁLYZAT

Küldetésünk, hogy Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére.

I. Általános szabályok

Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért – ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is – Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős.
A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.

Tilos

(a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
(b) személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, etnikai, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan;
(c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani;
(d) személyes adatokat, telefonszámot, e-mailcímet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is;
(e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
(f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok);
(g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti;
(h) a Szolgáltató döntését felülbírálni és az eltávolított Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;
(i) szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
(j) szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben;
(k) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően;
(l) vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni;
(m) bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni;
(n) a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni;
(o) reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. Reklámnak tekintünk minden olyan információt és hivatkozást, amely nem kapcsolódik szorosan a kommentezett cikk tartalmához, és/vagy célja üzleti haszonszerzés
(p) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése esetén a szerkesztőségi moderátorok tájékoztatás nélkül eltávolíthatják a kérdéses tartalmakat, valamint korlátozhatják a szabályokat megsértő Felhasználó hozzászólási jogát. A hozzászólás eltávolítása azt jelenti, hogy annak eredményeképpen a kommente(ke)t csak az adott Felhasználó Facebook ismerősei láthatják. A hozzászólások végleges törlése a Facebook szolgáltatójától kérhető. A Szolgáltató a döntését nem köteles indokolni.

A Felhasználási feltételmek a jelen Felhasználási feltételeket közvetlenül megelőzőverziója itt érhető el.

Central Médiacsoport Zrt.

Olvasói sztorik