Üzleti tippek

Nem tűri az adóhatóság a BSA fenyegetőzését

Az APEH felszólította a BSA-t az adóhatósággal fenyegető eljárásának megszüntetésére. A BSA előszeretettel hivatkozik az adóhatósággal kötött megállapodására, amely azonban kevesebbről szól, mint amit a szervezet sejtet.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal már október végén megkereste és nyomatékosan felhívta a Business Software Alliance-t (BSA) arra, hogy ne terjeszkedjen túl az adóhatósággal kötött együttműködési megállapodásban foglaltakon, mivel az veszélyezteti a megállapodás fenntartását – írja az adóhatóság közleményében.

Alaptalanul fenyegetnek

Az APEH tudomására jutott nemrégiben, hogy a BSA a vállalkozóktól a szoftverek nyilvántartására vonatkozó információkat kér, és leveleiben az APEH-hel kötött együttműködési megállapodásra hivatkozva arról tájékoztatja a gazdasági társaságokat, hogy amennyiben nem küldik meg társaságuk szoftvereinek nyilvántartását, úgy gyakorolni fogják az APEH és a BSA közötti együttműködési szerződésben rögzített jogaikat.

A BSA nem egyeztetette az APEH-hel e levelek tartalmát, a levél nem tükrözi a két szervezet közötti együttműködési megállapodásban foglaltakat. Az állami adóhatóság megkereste a BSA-t, és nyomatékosan felhívta figyelmét arra, hogy ne terjeszkedjen túl a megállapodásban foglaltakon, mivel ez veszélyezteti a megállapodás fenntartását. A BSA az adóhatóság megkeresésére ígéretet tett arra, hogy a több ezer tervezett levél kiküldését leállítja, valamint a már kiküldött levelek miatt keletkezett félreértéseket tisztázza.

Nem hatóság a BSA

Az APEH a feketegazdaság elleni küzdelem érdekében kötött együttműködési megállapodást a BSA-val, e megállapodás megtekinthető az adóhatóság honlapján is. Célja a szerzői jog megsértéséből eredő adócsalások elleni fellépés, a BSA a megállapodás szerint szerzői jogi kérdésekben nyújt támogatást, és a szoftverlicenc szerződések informatikai vonatkozásairól ad tájékoztatást.

Az együttműködési megállapodás kizárólag az APEH és a BSA közötti együttműködés kereteit és célját foglalja össze, nem ad, nem is adhat többletjogosítványt a BSA számára külső szervezetekkel szemben. Az APEH a BSA mint magánszervezet által kidolgozott szoftver-nyilvántartási ajánlást számviteli és adózási szempontból véleményezte. A levelekben szereplő szoftvernyilvántartás a BSA-nak, mint magánszervezetnek az ajánlása, ezért semmiképpen nem tekinthető valamiféle hatósági előírásnak, amely bármifajta hatósági jogkövetkezménnyel járna.

Az adóhatóság a szoftverek nyilvántartását a hatályos számviteli és adózási jogszabályok szerint ellenőrzi – zárul az adóhatóság közleménye.

A megállapodás fontos PR elem

A BSA egyébként nemrégiben egy sajtóközleményt küldött szét a forróvonalára történő bejelentések megszaporodásáról. A szöveg így kezdődött: „a BSA és az APEH együttműködése óta jelentősen megnőtt a BSA forródrótra érkező bejelentések száma”. A közleményt a sajtó egy része úgy értelmezte, hogy a sokasodás az adóhatósággal kötött megállapodás eredménye (az egyik vezető hírportál például „Rászáll az APEH a szoftverekre” címmel közölte a közleményt).

A BSA illetékese az FN-nek akkor elmondta, nincs ok-okozati összefüggés a megállapodás és a bejelentések között.

Ajánlott videó