Üzleti tippek

Szempontok a jövő évi üzleti terv elkészítéséhez

Nincs az a kicsi vállalkozás, amelynek ne érné meg megtervezni a gazdasági évét. Ugyanakkor a legkisebb vállalkozások, de olykor még a középvállalatok sem fordítanak kellő figyelmet üzletmenetük tervezésére. Mivel a magyar vállalkozások többsége a naptári évhez igazította gazdasági évét, most van itt az ideje annak, hogy megtervezzék a jövő évi üzletmenetüket.

A tervezés a vállalkozás motorja, hiszen minden erre épül: tervezéskor dől el, hogy szükséges-e feltőkésíteni a vállalkozást, ezen múlik, hogy bővül-e a tevékenység újabb részleggel, illetve ezek alapján könnyen ütemezhetővé válik a nyersanyagszükséglet is. A felsorolt példák csak töredékét képezik azoknak a kérdéseknek, lehetőségeknek, amelyeket meg kell válaszolni már egy kisvállalat elkövetkező gazdasági évének (nem jövőjének!) megtervezésekor. Az elnagyolt tervezés ugyanis komoly károkat okozhat, például oda vezethet, hogy a vállalkozás nem kapja meg kellő időben és mértékben a szükséges tőkepótlást. Ha az adott cég több piacon is gyengélkedik, rövid időn belül lehetnek likviditási gondjai, amelyen legtöbbször már az utólagos feltőkésítés sem segíthet. Mindezzel az is együtt járhat, hogy megrendül a hitelezők, vagy a tulajdonosok menedzsmentbe vetett bizalma. Legrosszabb esetben egy üzleti partnere felszámoltathatja vagy csődeljárást indíthat a vállalkozás ellen, és ezzel véget érnek a szép álmok. A vállalkozás jövőjének megtervezése nélkül a cégvezető semmilyen inputtal nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy mikor kell az alapvető üzleti döntéseit meghoznia.
A vállalkozásának a következő évi üzleti terv összeállításakor célszerű elkészítenie a cash-flow tervet, a nyereség-veszteség táblát, illetve egy vázlatos mérlegtervet is.

Cash flow tervezés
Legelőször tisztázni kell, hogy a vállalkozás bevétele nem jelenti egyben azt, hogy az adott cég nyereséges is. Ezért is fontos, hogy tervezéskor külön kezeljék az elsősorban pénzáramlásokat mutató cash flowt az eredménykimutatás számaitól. A cash flow tervezés lényege annak végiggondolása, hogy a vállalkozás milyen tevékenységéből származnak a bevételek, és egyben milyen szolgáltatásokért, termékekért kell pénzt kiadni. Az üzleti tervezés során célszerű a cash flow terveket havi szintre lebontani és két évre előre megnézni miként alakul a vállalkozás helyzete a pénzáramlások tükrében. Attól függően, hogy mekkora méretű az adott cég, érdemes a cash flow terveket éves szinten is összegezni, és legalább 3–5 évre előre elkészíteni. Abban az esetben, ha reálisak a pénzbevételek és kiadások, máris rendelkezésre áll egy olyan eszköz, amellyel jól becsülhető, hogy melyek azok a hónapok, amikor a likvid források szűkében lesz a cég, illetve amikor érdemes a felesleges pénztöbbletet befektetni. 
                                           Jan. Febr. – Nov. Dec.             Összesen
Bevételek


1. Nyitó banki egyenleg
2. Eladásból származó bevételek
3. Vevőkövetelések
4. Áfa visszaigénylések
5. Egyéb bevételek
6. Eszközök eladásából származó bevétel
7. Tőkebevételek
Összes bevétel

Kiadások
8. Szállítói tartozások
9. Készpénzes beszerzések
10. Bérek
11. Bérek adói, járulékai
12. Áfa befizetések
13. Bérleti díjak
14. Egyéb működési költségek
15. Nagyobb beszerzések, beruházások
16. Banki kamatok, jutalékok
17. Egyéb kifizetése
Összes kiadás

Záró egyenleg

Eredménykimutatás
Az eredménykimutatás tervezése során azt kell végiggondolni, hogy a vállalkozás milyen profitot termel a gazdasági év leteltével. Mindez nagyban különbözik a készpénz be- és kiáramlásokat modellező cash-flow tervezéstől. 

                                       Jan. Febr. – Nov. Dec.              Összesen
A) Árbevétel
2. Beszerzések, eladott áruk bekerülési értéke
3. Személyi és dologi kiadás
4. Személyi és dologi kiadás
5. Egyéb követlen költség
B)Közvetlen költségek összesen

C)Bruttó profit (A-B)

6. bérleti díjak
7. telefon, világítási és fűtési költségek
8. értékcsökkenés
9. bérköltségek és jutalékai
10. kamatok és jutalékok
D) Közvetett költségek

E) Egyéb bevétel

Nettó nyereség (C-D+E)


Mérleg tervezés
A mérleg mindig egy adott időpontban mutatja meg a vállalkozás által birtokolt javakat. A tervezés során az időszak utolsó napjára kell előrevetíteni, hogy a vállalkozás eszközeiben milyen változás következik be. A mérleg tervezése sokkal inkább a számviteli sorokkal történő kalkulációt jelent, különösen abban az esetben, ha a vállalkozás már több éve folytatja üzleti tevékenységét.

Eszközök
Befektetett eszközök
….
berendezések
járművek
gépek
egyéb berendezések…
Befektetett eszközök összesen

Forgóeszközök
….készpénz a házipénztárban és bankszámlán( likvid eszközök)
tartozások
készletek
Forgó eszközök összesen
Eszközök összesen

Források
Saját tőke
Egyéb források
..folyószámlahitelt
…fizetendő adót
…hitelek és szállítói követelések
Összes forrás

Ajánlott videó