Gazdaság

Ezért kell, hogy dolgozzanak a diákok

diakmunka(210x140).jpg (Array)
diakmunka(210x140).jpg (Array)

A diákmunka a karrier első lépcsőfoka: nemcsak anyagi segítséget jelent, hanem az álláskereséshez is hasznos munkatapasztalatot, személyes kapcsolatokat, referenciát.

A diákmunka generációk óta a szakmai karrier első lépcsőfoka sokak számára, afféle belépő a munka világába, ami nemcsak anyagilag segíti a diákokat, hanem az álláskeresés során hasznos munkatapasztalatokkal, személyes kapcsolatokkal, önéletrajzba beírható referenciával is.

A Schönherz Iskolaszövetkezet megbízásából az eNET Internetkutató 2015. áprilisában 899 fős, a 18-60 éves magyar internetezőket reprezentáló kutatást végzett a diákmunkával kapcsolatban.

Az élet iskolája generációkon át

A diákmunka rendkívül elterjedt: a felnőtt magyar diákok 35 százaléka jelenleg is dolgozik tanulmányai mellett, míg 32 százalékuk most éppen nem, de korábban már végzett valamilyen munkát a tanulás mellett. További 18 százalék azok aránya a tanulók között, akik eddig még nem dolgoztak tanulmányaik mellett, de már a közeljövőben, a következő félévben tervezik, hogy így tesznek.

A tanulás mellett végzett munka hagyománya egyébként már generációk óta jelen van a magyar társadalomban: a jelenleg aktív kereső válaszadók 54 százaléka számolt be arról, hogy már diákévei alatt is vállalt valamilyen munkát, míg a nyugdíjasok 65 százaléka emlékszik így.

Sok lehetőség adódik

A lehetséges diákmunkák széles spektrumot ölelnek fel, és a hallgatók élnek is a különböző lehetőségekkel. A diákok 36-36 százaléka számolt be arról, hogy nyári munkát végzett tanulmányai alatt, illetve, hogy tanulmányi időszakban alkalmi jelleggel dolgozik vagy dolgozott. Tízből három diák (28 százalék) viszont nem érte be alkalmi vagy szezonális munkákkal, hanem részmunkaidőben folyamatosan dolgozik vagy dolgozott tanulmányai mellett. Egytizedük pár hetes-hónapos, míg 13 százalékuk ennél hosszabb, legalább 3 hónapos gyakornoki munkát végez vagy végzett. 8 százalékuk a családi vállalkozásba segített vagy segít be tanulmányai mellett.

Nem csak a pénzről szól

A diákmunka végzésének legerősebb motivációja érthető módon a pénzkereset, de egyáltalán nem az egyetlen. Erős motiváló erő az általános és a speciális, a választott szakmával kapcsolatos tapasztalat és gyakorlatszerzés is, ahogy azt is felismerték a tanulók, hogy a diákévek alatt végzett munka az önéletrajzukban is jól fog mutatni későbbi munkakeresésük során, jó referencia a későbbi munkaadó számára.

A diákmunkát vállalók összességében meglehetősen elégedettek a pénzkeresetet illetően, e téren iskolai osztályzatokkal mérve erős négyesre értékelték terveik megvalósulását. Ezenkívül alapvetően elégedettek még az általános munkatapasztalat-szerzéssel is. Más tényezőkkel közepes mértékben voltak megelégedve. 

Kiszámítható és barátságos

A diákmunka körülményei alapvetően jók a diákok tapasztalatai alapján. Erre lehet következtetni abból, hogy a diákmunkát vállalók minden vizsgált szempont szerint átlagosan a közepesnél jobb értékeléseket adtak. Általában jónak tartották a munka kiszámíthatóságát, tervezhetőségét – ami egy diák számára kiemelt fontosságú lehet a munkának a tanrendjébe való beillesztése miatt. Ugyancsak jónak ítélték a munkatársak segítőkészségét és a munkahelyek hangulatát is. Ezekkel a tényezőkkel voltak a legelégedettebbek.

De csaknem ilyen jó véleménnyel voltak a munkaidő mennyiségével és a munka tartalmával, a munkaidő napszaki és heti eloszlásával, valamint a munkahely elérhetőségével is. A javadalmazással már valamivel kevésbé, de a közepest még egyértelműen meghaladó mértékben voltak elégedettek a diákok. 

Segítség az álláskeresésben

A korábban diákmunkát végzett aktív keresők beszámolói visszaigazolják a jelenleg diákmunkát végzők reményeit. Akik már nem diákok, de tanulmányaik mellett végeztek valamilyen munkát, jelentős arányban számoltak be arról, hogy ez segítette őket álláskeresésük során. Legnagyobb arányban, 31 százalékban arról számoltak be, hogy olyan munkatapasztalatokat szereztek, amelyek segítették őket abban, hogy állást kapjanak. De mintegy egyötödük, 19 százalékuk még közvetlenebb kapcsolatot talált a diákmunka és a későbbi karrier között: őket felvették oda, ahol korábban diákként dolgoztak. 16 százaléknyian említették ebből a körből, hogy a diákmunka során olyan kapcsolatokat szereztek, amelyek segítették őket az álláskeresésben, míg 14 százaléknyian tartották előnynek, hogy az önéletrajzukban szerepeltetni tudták diákmunkájukat. 

Szülők a diákmunkáról

Azok a szülők, akiknek van felsőoktatásban tanuló gyermekük, 60 százalékban számoltak be arról, hogy (legalább egy) gyermekük tanulmányai mellett dolgozik is.

A felsőoktatásban tanuló hallgatók szülei egyértelműn hasznosnak tartják, ha gyermekeik tanulmányaik mellett diákmunkát végeznek. Az iskolában szokásos 1-5 skála helyett egy pontosabb értékelést adó 1-7 skálán a válaszadók körülbelül fele egyértelmű elköteleződését jelezte a diákmunka mellett. A nagykorú gyermekek szüleinek fele (51 százaléka) teljesen egyértelműnek tartja, hogy a diákmunka jó, mert munkatapasztalatokhoz vezet, és közel ennyien (48 százaléknyian) vélik úgy, hogy a diákmunka a kapcsolatépítésben segíti majd most még tanuló gyermekeiket.

A diákmunka szerepe tehát egyáltalán nem merül ki abban, hogy anyagi segítséget nyújtson a diákévek során a hallgatóknak. Fontos szerepe van abban is, hogy tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés révén megkönnyíti a tanulmányok utáni munkába állást. Így egyaránt hasznos a diákok és későbbi munkáltatóik számára.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik