Belföld

Vásárlóbarát város lenne Székesfehérvár

A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával új társadalmi kezdeményezést bocsát útjára, melynek címe: „Székesfehérvár a Vásárlóbarát Város”.

A programot pénteken sajtótájékoztató keretében ismertette Róth Péter alpolgármester, Németh László fogyasztóvédelmi szakember és Domokos Tamás, az Echo Nonprofit Network módszertani igazgatója.

A program célja

A Vásárlóbarát Város Program elsődleges célja a helyi kereskedők, vállalkozók és a fogyasztóvédelmi társadalmi intézmények, szervezetek önkéntes részvételén alapuló, szabályozott együttműködés kialakítása a tisztességes és etikus piaci magatartás továbbfejlesztése és Fehérvár vásárló és látogató vonzó képességének növelése érdekében. A program lényegi eleme a tisztességes kereskedők és a szakmai szervezetek hosszabb távú megegyezésén alapuló olyan helyi társadalmi megállapodás, mely az érintett szereplők érdekeinek egyensúlyát a jogszabályi előírásokon túlmenően a gyakorlatban is biztosítani képes.

Résztvevők köre

A program résztvevőinek köre nyitott, ahhoz aláíróként bármely kereskedelmi, vendéglátó, és szolgáltató üzlet önkéntesen csatlakozhat, amennyiben annak szellemiségével azonosulni tud, a benne foglalt kötelezettségvállalásokat a fogyasztóvédelem és a tudatos vásárlói magtartás valamint az etikus piaci megatartás erősítése érdekében célként elfogadja és vállalja. A programban kidolgozott emblémához a megelőlegezett bizalom alapján, az embléma használati szerződés megkötésével, azonnal hozzájut, és kihelyezheti az üzletére. A programban minden aláíró vállalja, hogy tevékenysége során a programban foglalt rá vonatkozó célkitűzéseket szem előtt tartva megteszi a szükséges lépéseket, azok minél magasabb szintű megvalósítása érdekében.

A Vásárlóbarát Város Programban résztvevők:

  • elősegítik a vásárló bizalom megteremtését, erősítését,
  • a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalát megkönnyítik,
  • minőségfejlesztést végeznek, garantálják a magas színvonalú termékek és szolgáltatás nyújtását,
  • vállalják a fogyasztóbarát szemlélet elterjesztését,
  • törekszenek a fogyasztókkal való együttműködés erősítésére,
  • aláírásukkal vállalják és az üzletekben kifüggesztik a „Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok” tilalmáról szóló nyilatkozatot

A programban foglaltak önkéntes vállalásként jelennek meg, a feltételek teljesítésének elmulasztása, egyéb jogellenes magatartás tanúsítása, a programból való kizárásának, az emblémahasználati jog felfüggesztésének és/vagy visszavonásának következményével járhat. Az önkéntes vállalás betartását a Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont ellenőrzi, vitás esetben eseti monitoring bizottságot kér fel.

Regisztrált embléma használók nyilvántartása

A Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Információs és Oktatópont folyamatosan nyilvántartja azon vállalkozásokat, amelyek jogosan használják a Vásárlóbarát Város emblémát, az üzleteket rövid bemutatkozó szöveggel közzé teszi egy erre a célra rendszeresített internetes honlapon. A honlapon keresztül lehet lakossági bejelentéseket és észrevételeket is tenni, melyek kivizsgálása az eseti monitoring bizottság feladata.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!