Üzleti tippek

Helytáll a bank

A bankgarancia-vállalási ügylet a banki hitelminősítéshez hasonlít, csak enyhén növeli az ügyfél terheit, de kényszerű lehívása komoly következményekkel járhat.

Anapokban állítottunk ki japán kandzsi, hiragana és katakana írással egy bankgaranciát, magyar kisvállalati partnerünk távol-keleti ügyfele ragaszkodott a nyelvhez, megoldottuk, mert szerencsére anyabankunknál van erre szakosodott csapat – illusztrálta egy példával Bolyán Róbert, a HVB Bank kisvállalati üzletágának vezetője a bankgarancia fontosságát a nemzetközi üzleti világban. Hogy ugyanez a hazai állami pályázati, támogatott hitelezési rendszerre is igaz, azt jelzi: a CIB Bank például a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) GVOP programjához, az OTP Bank pedig az Eximbank Eximhiteléhez kötelezően előírt bankgaranciát ajánlja (többek közt) kiemelten kkv-ügyfelei figyelmébe. A pénzintézetek azt is hozzáteszik ajánlataikban, hogy pontosan a pályázati kiírás által elvárt szöveggel bocsátják ki a garanciaszerződést, sőt segítik a pályázat összeállítását is.

A bankgarancia biztosítékot jelent, hogy a kötelezettséget vállaló cég helyett annak szerződéses partnerénél akkor is helyt áll a hitelintézet, ha az bármilyen oknál fogva nem teljesítené vállalását (több nagy hazai vállalat, amely garanciát vár el beszállítóitól, ezt annyira komolyan veszi, hogy honlapján tett közzé saját maga által fogalmazott garanciaszöveget). A bank tehát az ügyfél minősítése és garanciadíj felszámítása fejében ígéretet tesz: kifizeti ügyfele esetleg felmerülő tartozását.

Még egy, jogilag olykor életbe vágóan fontos részlet: e kötelezettségvállalás visszavonhatatlannak számít, persze csak az előre meghatározott időre és összeg erejéig, és független a két szerződő alapjogviszonyától. Ha tehát a kötelezettségért jelentkező fél az előre megállapodottnak megfelelően igazolja igénye jogosságát, a banknak minden körülmények között fizetnie kell.

Olcsóbb, mint a kölcsön

A bankgarancia tehát egyfajta kulcs, belépő az üzleti szerződés, a pályázat vagy éppen az utólagos vámfizetés eléréséhez. Ahhoz, hogy egy kkv „garanciaképes” legyen, a hitelezés előtti minősítéshez hasonló eljáráson kell átesnie bankjánál. Utóbbi alapvetően azt a felet vizsgálja meg tüzetesen, akinél a fizetési kötelezettség később felmerülhet, azaz aki adóssá válhat.
A minősítéshez a cégnek a banknál vezetett számlaszáma megadása mellett többek közt mérleg- és eredményadatairól, esetleg partnerstruktúrájáról, piaci helyzetéről is számot kell adnia. Az OTP Bank (és mások) garanciakérelmi űrlapján pontosan számot kell adni a partnercéggel kötött szerződés fontosabb adatairól, s meg kell jelölni az ügyfél esetleges fizetési kötelezettségének összegét, esedékességét is. Magától értetődően a külhoni garanciavállalások devizában történhetnek. A garanciavállalás mértéke a (lehetséges adós) ügyfélcég jellemzőitől függ.

A hitellel ellentétben viszont a garanciánál a banknak nem kell azonnal pénzt kiadnia – pusztán annak lehetőségére tesz vállalást. Talán emiatt alacsonyabb a szolgáltatásért felszámított díj (amelynek pontos mértéke a futamidőtől, az ügyfélminősítéstől és az ügylet volumenétől függ) a „klasszikus” kölcsönénél. Az OTP Banknál például az éven belüli garanciadíjat fél százalékkal haladja meg az éven túli konstrukciók átlagos tarifája. Készpénz vagy óvadék fedezete mellett viszont futamidőtől függetlenül 1–2,5 százalék a költség. A HVB Banknál a havonta felszámított garancia-díj egy összegben (de maximum egy évre) előre fizetendő. Az ügyfél minősítésétől függően az átlagdíjtól kedvezőbb kondíciót is lehet adni – nyomatékosította Bán László, az IC Bank kereskedelemfinanszírozási főmunkatársa.

A garancia garanciája

Természetesen a hitelintézetek a garanciavállaláshoz is biztosítékokat kötnek ki maguknak, hiszen azért itt is lehet kockázatuk. Ez a hitelhez hasonlóan lehet óvadék, kezesi kötelezvény, árbevétel-engedményezés, ingó- vagy ingatlan-jelzálogjog, de akár árukészlet is. A HVB Bank 1–30 millió forintig (kezdő kisvállalkozásnál 20 millió forintig) a cégvezető(k), de akár bármely más személy magáningatlanának fedezete mellett is nyújt garanciát. A maximum 18 hónapos futamidejű konstrukció hitelbiztosítékot kivéve mindenféle garancia céljára alkalmas. A HVB garanciavállalásának mértéke az ingatlan hitelbiztosítéki értékének 70 (azaz a forgalmi érték mintegy 50) százaléka lehet. Az OTP Baknál a magáningatlan-fedezetet a tulajdonos mellett akár más is felajánlhatja.

Az állami NFT GVOP pályázatok támogatásaihoz 5 millió forint összeg alatt nem kell tárgyi biztosítékot nyújtani, de a pályázaton nyertes vállalkozó bankszámlája ellen így is inkasszót (azonnali behajtási lehetőséget) jegyeznek be. E fölött már külön fedezet is kell. E pályázatok érdekessége, hogy a garancia mértékének el kell érnie a vissza nem térítendő (uniós forrású) támogatás mértékének 120 százalékát, legalább 10 millió forintot. A pályázati kiíró ugyanis szabálytalan felhasználás esetén kamattal követelheti vissza a pénzt. A szokásos kereskedelmi ügyleteknél általában nincs ilyen felár. Az IC Banknál (és bizonyára egyéb hitelintézeteknél is) 110 százalékos fedezettség szükséges, ha a garanciát a fedezettől eltérő devizanemben kell kiadni.

A folyamatosan megrendeléseket kapó kisvállalatoknak nem feltétlenül kell újból és újból garanciaszerződéseket kötniük. Több banknál létezik – az éves hitelkeretek mintájára – előre megszabott mértékű garanciakeret. Miközben új vállalásoknál általában több hétig tart az ügyfél vizsgálata, ezek esetében rendkívül gyorsan megkaphatja a cég az új szerződéséhez illeszkedő bankgaranciát, a HVB Banknál például 2-3 nap alatt. Sőt: a HVB-nél létezik többfunkciós (úgynevezett
MPCL) keret is, amely alapján az ügyfél, bonitása alapján meghatározott mértékig, akár egyszerre igényelhet mondjuk 50 százalékban folyószámlahitelt, 30 százalékban garanciát, 20 százalékban pedig tartós forgóeszköz-finanszírozást.

Nem cél az ügyfél ellehetetlenítése

Ha mégis le kell hívni a garanciát, az kötődhet valamilyen feltételhez (külön okirathoz), de akár nélkülözheti is azt. Előbbi esetében a követeléssel fellépő vállalatnak például a fizetetlen számla másolatával, a fuvarokmánnyal vagy egyéb dokumentummal kell bizonyítania a pénzintézet számára, hogy a vele szerződött cég a megállapított határidő lejártával sem fizetett. A másik típusnál nem kell semmilyen további igazolást becsatolni: a lehívást kérő cég egyszerűen a szerződéses partnerétől megkapott, s az ő nevére szóló garanciapapírt mutatja be a banknak, amely köteles arra fizetni.

Az előre megszabott s a cégek közti szerződéshez igazított futamidő végeztével a bank garanciakötelezettsége érvényét veszti. Pályázatoknál, beruházás jellegű szerződéseknél jellemzően 1-2 éves, esetleg plusz 1 év ráhagyásos garanciát igényelnek a kkv-k, szállításos szerződéseknél viszont pár hónap, vámügyleteknél és bérleti megállapodásoknál általában 1-1 esztendő.

Ha lehívták az ügyfél garanciáját, akkor a bankkal előzetesen kötött megállapodás alapján többféle eset lehetséges. Elképzelhető, hogy a lehívás napján a bank az ügyfél bankszámláján azonnali inkasszójoggal élhet, vagy a felajánlott óvadékot használja fel. A jellemzőbb az, hogy a bank felfogása szerint nem történt egyéb, mint hogy az ügyfél használni kezdte hitelét: így „csak” (késedelmi) kamatot kezd felszámítani rá. Lehívás esetén nem cél az ügyfél „ellehetetlenítése” – foglalta össze Molnár Gábor, az OTP Bank kisvállalati üzletágának vezetője –, e helyett a reális visszafizetési lehetőségeket vitatják meg vele.

A HVB Bank például többfunkciós kereténél Bubor (budapesti bankközi kamatláb) plusz 12 százalék késedelmi kamattal várja vissza pénzét. Az OTP Banknál a beváltott bankgarancia kamata 21,75 százalék. Az IC Banknál vagy a fedezetül felajánlott óvadéki betétet használják fel, vagy a kényszerhitel kamata 3 havi Bubor plusz 4–6 százalék.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik