Üzleti tippek

Így minősítettünk

Az Üzlet&Siker Minősített Vállalkozása pályázat meghirdetése azon az ötleten alapult, hogy a magazin és támogató partnerei létrehozzanak egy olyan rendszert, amely alkalmas arra, hogy az ígéretes, feltörekvő vállalkozások teljesítményét elismerje. Kiemelje a gazdaságban betöltött igen fontos szerepüket, hiszen ezen vállalkozásokat szerte a fejlett világban a gazdaság motorjaiként tartják számon.

Hasznos elismerés

Lényeges kritériumként fogalmaztuk meg, hogy az elismerés ne legyen öncélú, az aki kapja, hasznát is vegye. Éppen ezért meg kívánjuk teremteni a média nyújtotta különleges eszközök és kiterjedt kapcsolatrendszerünk révén azt a társadalmi elismertséget, ami a minősített vállalkozásokat kell, hogy övezze. Ezért szerveztük meg a nagy sikerű díjátadó gálát, ahol az Üzlet&Siker partnerei gratuláltak a legjobbaknak, átadtuk az okleveleket, a partnereink által felajánlott szolgáltatási csomag leírását tartalmazó kézikönyvet és a pecsétet, amely ezen cégek iratain tanúsítja, hogy eredményes pályázókként minősített vállalkozásokká váltak. Ebben az évben az Üzlet&Siker partnereinek közreműködésével azt kívánjuk elérni, hogy a vállalkozások kiváló minősítésüket védjegyként alkalmazhassák, és ez elősegítse banki, vevői, és szállítói partnerkapcsolataikat. Hogy a különféle gazdasági kapcsolataikban előnyt jelentsen az, hogy ők egy objektív szempontrendszer szerint megmérettettek és ígéretesnek, fejlődőképesnek, eredményesnek találtattak. Segítséget szeretnénk továbbá nyújtani abban is, hogy ezek a cégek még hatékonyabban tudjanak gazdálkodni azáltal, hogy az Üzlet&Siker projektet támogató 10 partner – Axelero, Citibank, E.ON, Generali-Providencia Biztosító, Matáv, Microsoft, SAP, Shell, Synergon, Westel – kiemelt ügyfeleiként igénybe vehetik az általuk felajánlott igen kedvezményes szolgáltatási csomagot. Partnereink vállalták, hogy kedvezményeket, emelt szintű szolgáltatásokat, különleges ajánlatokat dolgoznak ki a minősített vállalkozások számára, amelyeket az eredményes pályázatot követő egy évben automatikusan igénybe vehetnek.

Értékelési szempontok

A megmérettetésre várakozásunkon felüli számban érkeztek pályázatok, amelyek közül ötven vállalkozás felelt meg a minősítési kritériumoknak. Mivel szeretnénk, ha a 2003-ban is meghirdetésre kerülő pályázaton is mind többen megtisztelnének bennünket jelentkezésükkel, ezért röviden összefoglaljuk a pályázat értékelésének szempontjait. A pályázatok elbírálásához az alábbi információkat kértük a vállalkozásoktól: kitöltött adategyeztető lap, cégkivonat, az utolsó kétéves auditált éves beszámoló, vezetői nyilatkozat arról, hogy a cégnek nincs köztartozása, illetve közüzemi tartozása. A beérkezett pályázatok minősítését üzleti (objektív) és sikerességi (szubjektív) mutatók alapján értékeltük. Az értékeléskor az üzleti mutatókra összesen 64, míg a sikermutatókra 36 pontot lehetett kapni. Az összesen 100 elérhető pontból a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó fődíjas cég 88 pontot ért el, a 10 különdíjas vállalkozás pedig 80 pontot meghaladó teljesítményt nyújtott. Ezek a cégek a többiekhez képest kommunikációs előnyben részesültek, hiszen az Üzlet&Siker magazin 2002. decemberi számában bemutattuk őket, írt róluk a Figyelő és a díjátadó gálán is kitüntetett figyelmet szenteltünk nekik: a színpadon az Üzlet&Siker partnereinek vezetőitől vehették át az elismerést. A jelentkező cégek közül egyébként azok lettek minősítettek, amelyek valamennyi, a pályázat értékeléséhez szükséges adatot beküldték magukról és összpontszámuk meghaladta a negyvenet.

Üzleti és sikermutatók

Az üzleti mutatók értékelésekor az árbevétel, a saját tőke, illetve az adózott eredmény növekedését vizsgáltuk az utolsó három évben oly módon, hogy a 2001. év adatát viszonyítottuk az 1999-ben elért árbevétel összegéhez. Az így kapott százalékos növekményt pontoztuk 1 és 18 pont között terjedően, az adott mutatótól függően. Mivel a pályázók köre igen széles árbevételi sávon mozgott és számos ágazatot képviselt, ezért a méret és ágazati kategóriák jellemzőit is figyelembe vettük az értékelésnél. Hiszen egészen más kategóriát képvisel az 1 milliárd forint árbevételű szolgáltató cég és megint más a 150 millió forint árbevételű kereskedelmi vállalkozás, valamint ezek árbevételének, vagy nyereségének növekménye. A pontosabb közelítés érdekében valamennyi cég esetében két mutatót, a tőkearányos eredmény (eredmény/saját tőke), valamint az árbevétel-arányos eredmény (eredmény/árbevétel) mutatót számítottuk ki az utolsó év, vagyis a 2001. évi mérlegadatok alapján. Ezeket a mutatókat viszonyítottuk a négy árbevétel – 150–300, 301–500, 501–1000, 1000 millió forint fölött – és a három ágazat – kereskedelem, szolgáltatás, termelés – szerint az egész kis- és középvállalkozói szektorra kiszámított átlagokhoz. Ha az adott cég mutatója meghaladta a szektorára és méretkategóriájára jellemző átlagos értéket, akkor 10 ponttal lehetett gazdagabb.

Mivel úgy éreztük, hogy egy vállalkozás megítélésekor nem hagyatkozhatunk pusztán a számokból levonható következtetésekre, ezért az úgynevezett sikermutatóikat is értékeltük. Ezek között szerepelt, hogy van-e saját fejlesztésű terméke, védjegye, vagy vezetett-e be az elmúlt három évben új, vagy környezetbarát technológiát, rendelkezik-e ISO minősítéssel.

Sikeres pályázók

A minősített vállalkozásokat a pályázatok értékelését, a díjkiosztó gálát követően sem hagyjuk magukra. Folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot levélben és személyesen is. Számos visszajelzés érkezett tőlük, amelyben beszámoltak a minősítés óta bekövetkezett kellemes eseményekről, hiszen többek partnereik elismerésében részesültek, volt olyan cég, amely a minősítést követően álláshirdetést adott fel, és nagyon sok jelentkezője akadt, volt aki már új kedvezményes hitelkonstrukciónak, telefon- vagy internetelőfizetésnek örül, és vannak akiknek teljesítményét éppen ebben a magazinban mutatjuk be. Tervezünk klubot létrehozni a számukra, amelyben egymással, valamint az Üzlet&Siker projekt támogató partnereivel is megismerkedhetnek, kapcsolatba kerülhetnek.

Többen – tavalyi pályázók és új vállalkozások – érdeklődtek, hogy 2003-ban is meghirdetjük-e a minősítés pályázatot. Természetesen, hiszen valamennyi vállalkozásnak szeretnénk megadni az esélyt az elismerésre és az ezzel járó kiemelt státuszra.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik