Közélet

Így változtak a Fidesz-szavazók: előtérben a biztonság

Érdekes 2010 utáni fordulat mutatható ki a Fidesz szavazóinak értékválasztásából: a 2002 és 2016 közötti kérdőíves adatok  a 2010-es kormányváltás évében a párt támogatóinak eufóriáját, az azt követő időszakban a biztonságos környezet és az anyagi stabilitás fontosságának megjelenését jelzik. Ez részben azt is jelentheti, hogy működik a Fidesz bevándorlásellenes kommunikációja, amely alakítani tudja a választók értékpreferenciáit.

Azt számos kutatásból tudjuk, hogy a Fidesz-szavazók szociodemográfiai összetétele 2010 óta jelentősen megváltozott, miként az is világos, hogy a társadalmi osztályok jelentősége a pártválasztásban a 2000-es években világszerte csökkent, és egyéb tényezők, például a különböző értékekkel kapcsolatos preferenciák kaptak nagyobb szerepet.

Shalom H. Schwartz izraeli kutató már az 1990-es évek elején kidolgozott egy univerzálisan alkalmazható skálát, amely 20 különböző általános érték fontosságát méri. Azóta számos elemzés vizsgálta ezen univerzális értékek és egyéb politikai változók (főként pártok és ideológiák) közötti összefüggéseket Európa országaiban. A legtöbb eredmény arra mutat,

a konzervatív/jobboldali szavazók számára a hatalom, a biztonság és a sikerek a meghatározó értékek, míg a liberális/baloldali szavazók az univerzalizmust és a jóakaratot tekintik legfontosabb értékeknek.

Megvizsgáltam a magyar társadalom és a Fidesz-szavazók  értékválasztását 2002 és 2016 között. A magyar lakosság értékválasztása a 2000-es években nagyjából stabilnak mondható. A magyarok 2002 és 2016 között leginkább fontos értéknek a szerénységet, a tartózkodást választották (ehhez jön több évben a szabálykövetés, megfelelő viselkedés, valamint a tradíciók követése), illetve kevésbé fontos számukra az izgalmas élet, a kihívások és a gazdagság. Érdekesség, hogy a teljes magyar lakosság számára az erős kormányzás 2006-ban, az MSZP-SZDSZ kormány újraválasztásakor mint fontos érték jelenik meg, ellentétben a Fidesz-szavazókkal.

A Fidesz-szavazók értékválasztása ennél összetettebb képet mutat. A Fidesz-szavazók értékválasztása 2004-ben, 2006-ban és 2008-ban a magyar lakosság által preferált értékekhez hasonló tendenciákat követ. Ám 2002-ben, 2010-ben és 2016-ban kevésbé volt fontos a Fidesz-szavazók számára a szerénység és tartózkodás, ezzel szemben ugyanezekben az években az izgalmas életet, a kihívásokat fontosnak értékelték. Jelentős különbség még, hogy 2010-ben az új ötletek, kreativitás és az új dolgok kipróbálása is fontossá válik a Fidesz-szavazóknak. Ezek az adatok vélhetően tükrözik a Fidesz-szavazók eufóriáját a 2010-es kormányváltást követően. További érdekesség, hogy 2014-ben, épp a migrációs válság kezdete előtt, a biztonság fontossága is kiemelten megjelenik a Fidesz-szavazók értékválasztásában.

(Az elemzés a European Social Survey kérdőíves adatainak áttekintésén alapszik. A grafikon az egyes évek faktorelemzéseit tartalmazza a magyar lakosságra, illetve a Fidesz szavazóira vonatkozóan. A pozitív cella azt jelzi, hogy az adott érték valamelyik társadalmi csoport számára az adott faktormodellben fontosabb, a negatív cella pedig ha kevésbé fontos az adott érték.)

Farkas Eszter

Kiemelt kép: Fülöp Dániel Mátyás / 24

Ajánlott videó