Üzleti tippek

Indokolatlan kifizetések közoktatási nonprofit szervezeteknek

A közoktatási normatív hozzájárulások és támogatások 2007. évi igénybevételénél a nonprofit fenntartói elszámolások 83 százaléka nem volt megbízható, 118 millió forintot indokolatlanul fizettek ki - állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálatában, amelynek összegzését kedden juttatta el az MTI-hez. Az ÁSZ szerint szükség van a közoktatási törvény vonatkozó rendeletének módosítására.

A számvevők vizsgálatából egyrészt kiderült, hogy a jogszabályoktól eltérő elszámolás miatt a nonprofit szervezetek jogalap nélkül vettek igénybe 197 millió forintot, másrészt egyes szervezetek 79 millió forint további támogatásra voltak jogosultak. Így egyenlegében 118 millió forint indokolatlanul teljesült, amelynek 88 százaléka a szakképzési hozzájáruláshoz és támogatáshoz kapcsolódott.

A vizsgált közoktatási feladatok közül az alapfokú művészetoktatási, a központosított költségvetési támogatások elszámolása minősült megbízhatónak, az összes többi eltérés túllépte a 2 százalékos “lényegességi mértéket”. A közoktatási fenntartói feladatokra vonatkozó törvényi előírások a nonprofit fenntartók felénél teljes körűen megvalósultak; a másik felénél feltárt hiányosságok részben az ellenőrzés által megállapított elszámolási hibákhoz vezettek, részben hatósági ellenőrzés hiányában nem szankcionált mulasztások voltak.

A fenntartói elszámolásokban általános, tipikus hibaként fordult elő az eltérés az előírt csoportok és osztályok szervezésére vonatkozó szabályoktól, a tanügyi dokumentumoktól eltérő létszám-meghatározás, a mutatószám és támogatási összeg számítási hibái. Hiányosan álltak rendelkezésre a gyógypedagógiai ellátáshoz szükséges szakértői bizottságok érvényes szakvéleményei, a nem magyar állampolgár tanulók tartózkodási okmányainak másolatai. Nem tartották be az életkori határokat, a hiányzások dokumentálására és a tanulói jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályokat.

A közoktatási teljesítménymutatón alapuló – 2007. szeptembertől bevezetett – finanszírozás szabályai nem határozták meg az óvodai nevelésnél az 1. és 2-3. nevelési év fogalmát, a teljesítménymutató-számítás szabályait az összevont általános iskolai osztályok esetében, amely a fenntartói elszámolásoknál létszámeltéréseket eredményezett. A teljesítménymutató bevezetését követően a mutatószámok kerekítésének szabályairól a vonatkozó jogszabályok eltérően rendelkeztek, amely szintén hozzájárult a feltárt eltérésekhez.

A közoktatási normatív jogcímek közül az óvodai nevelésnél a 2007. szeptember 1-jétől megváltozott szabályokat figyelmen kívül hagyták, nem vették számba a sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A szakképzés területén az ellenőrzött intézményekben oktatott szakmák mindössze 2 százaléka szerepelt a hiány-szakképesítések jegyzékében. A fenntartók ellenőrzésénél megállapított nagymértékű eltérések sajátos okai voltak, hogy nem tartották be a magántanulókra, a második szakképzésre vonatkozó előírásokat – olvasható az összegzésben.

A közoktatási feladatellátás törvényben szabályozott feltételei az intézmények 55 százalékánál érvényesültek teljes körűen. A költségvetési törvényben előírt könyvvizsgálói nyilatkozatot a 40 millió Ft-ot meghaladó normatív hozzájárulásban és támogatásban részesült fenntartók az elszámolásaikhoz beszerezték. A könyvvizsgálók által hitelesített elszámolásoknak csupán a 22 százaléka felelt meg az elszámolások megbízhatósági kritériumának – írták.

A számvevők azt javasolták a kormánynak, hogy módosítsa a közoktatási törvény végrehajtási rendeletét, kezdeményezzen összehangolt hatósági és pénzügyi ellenőrzést a 40 millió forintot meghaladó normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami, nem helyi önkormányzati, valamint a szakképzést folytató intézményfenntartók körében. Kezdeményezték azt is, hogy a kabinet határozza meg a költségvetési törvényjavaslatban a közoktatási teljesítménymutatón alapuló finanszírozás egyes szabályait. Az oktatási és kulturális miniszter hatáskörében indítványozták az érintett nonprofit fenntartók 2007. évi normatív hozzájárulásának és támogatásának felülvizsgálatát.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!