Üzleti tippek

Konferencia a vállalkozások felelősségvállalásáról

A munkaügyi minisztérium idén intenzív párbeszédet kezdeményez a szociális és szakmai partnerekkel, a gazdasági és társadalmi élet szereplőivel a vállalkozások társadalmi felelősségének kiterjesztése és elmélyítése érdekében.

A magyar gazdaság 1997-óta az uniós átlagot meghaladva bővül, így egyre több fórumon kerül szóba a munkavállalás biztonságának követelménye és a stabil munkahelyteremtés. A kormány szeretné támogatni ezeket a törekvéseket, és annak érdekében, hogy elősegítse a foglalkoztatás bővülését, a belépést a munkaerőpiacra, a folyamatos munkát és a hátrányos helyzetű rétegek munkához juttatását, új típusú foglalkoztatáspolitikai eszközöket, támogatási formákat vezetett be 2005. január elejével – mondta Csizmár Gábor munkaügyi miniszter kedden, a vállalkozások társadalmi felelősségéről tartott szakmai konferencián.

A szakminiszter kiemelte: a célzott rétegek a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, a gyesről, gyedről visszatérők, valamint az ösztöndíjas foglalkoztatottak. Az intézkedések célja a munkaerőpiactól tartósan távol lévők elhelyezésének és a fiatalok tapasztalatszerzésének elősegítése. Ezek összhangban állnak azzal a szándékkal is, hogy a közterhek fokozatosan csökkenjenek, ezen belül pedig a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékterhek.

A pályakezdő fiatalok, a gyermek gondozásáról, illetve a családtag ápolásáról visszatérők és az ösztöndíjasok munkáltatója alanyi jogon járó járulékkedvezményben részesül. Az ötven év feletti munkanélküliek esetében ez a kedvezmény nem automatikus, hanem az támogatásként, a munkaügyi központok mérlegelését követően ítélhető oda. 

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) már eddig is beépítette a támogatási feltételrendszerébe a társadalmi kohéziót és a befogadó munkaerőpiacot, a szociális párbeszédet, az egész életen át tartó tanulást, a munkahelyi egészséget és biztonságot, valamint az esélyegyenlőséget.

A vállalkozások társadalmi felelősségének felkeltésére és ösztönzésére irányuló elkötelezettségben más minisztériumok is osztoznak, így az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. A környezetpolitika területén pedig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal is szoros az együttműködés – hangsúlyozta a munkaügyi tárca vezetője.

Az FMM ebben az évben intenzív párbeszédet kezdeményez a szociális és szakmai partnerekkel, a gazdasági és társadalmi élet szereplőivel a vállalkozások társadalmi felelősségének kiterjesztése, elmélyítése érdekében. Saját foglalkoztatáspolitikai és felnőttképzési célkitűzéseiben, munkahelyteremtő törekvéseiben is jelentős szerepet szán – különböző fórumokon keresztül – a felelős vállalkozói magatartás ösztönzésének.

Csizmár Gábor kiemelte, hogy ennek előremozdításában fontos eszköz lehet az anyagi támogatás, az adókedvezmény, valamint a szociális párbeszéd a munkáltatókkal. Az esetleges vállalati szerkezetátalakítások, a beruházások és a munkahelyteremtés támogatására képzéseket és továbbképzéseket segítő eszközöket is működtet a minisztérium.
Elismerések és díjak

Uniós tapasztalatok szerint a felelősségvállalás előremozdításának ugyancsak hasznos eszközei lehetnek azok az elismerések és díjak – Családbarát Munkahely Díj és a Legjobb Munkahelynek járó elismerés -, amelyeket a kormányzat vagy a szakmai szervezetek ítélnek oda.
Michael Lake, az EU volt magyarországi nagykövete szerint a hazai kormány komolyan veszi a társadalmi felelősségvállalás kérdését, amire elsősorban a közvélemény megnyugtatása érdekében van szükség. Ez kimondja, hogy minden cégnek, vállalkozásnak társadalomépítési és környezetvédelmi felelősségvállalása van, amelyben minden polgárnak részt kell vennie.

Ajánlott videó