Gazdaság

A hatályos rendelkezések szerint nem kell egész évben rendelkezésre állni az ellátás biztonságát szolgáló kvótának. Ennek megfelelően hullámzott tavaly a biztonsági készlet, pedig becsülhetetlen, mikor lesz (lehetett volna) szükség rá. Az 1995 január végén regisztrált készlet június végén kevesebb mint a felére, az új termés betakarításakor, július végén ennél is kevesebbre, az éves minimumra csökkent. [...]
1996. 03. 27. 00:00
Bármennyire óvatosan nyúlt is Alain Juppé francia kormányfő a száz százalékban állami tulajdonú France Telecom dossziéjához, a tiltakozási hullám szinte azonnal megindult. Pedig a részleges privatizációt csak fontolgató kormányfő mindössze párbeszédre kérte a telefontársaság elnökét, egyúttal biztosítva az érintetteket, hogy a vállalat tulajdoni átalakulása nem változtatna az érintettek közalkalmazotti státuszán. Juppé ígéretet tett arra, hogy [...]
1996. 03. 27. 00:00
Évente akár egymilliárd forinttal is több juthat ezentúl a “múzsáknak”, ha az országgyűlés megszavazza a kulturális járulékalap kiszélesítésére tett indítványt. Akár százmillió forinttal is szegényebbek lehetnek évente a magyar napi- és hetilapok kiadói, ha kulturális járulékot kell fizetniük a hirdetési bevételeik után. Márpedig a múlt héten egyre inkább úgy tűnt, hogy a törvénykezési “malomban” felőrlődik [...]
1996. 03. 27. 00:00
Az EU március 29-én kezdődő kormányközi konferenciájának feladata a Maastrichtban megkötött, az Európai Pénzügyi Unió létrehozására vonatkozó egyezmény felülvizsgálata. Az értekezletre (Inter-Govermental Conference – IGC) az utóbbi hónapok fejleményei árnyékot vetnek. Az árnyék neve: munkanélküliség. Az eredetileg kitűzött feladatokkal így különleges körülmények között kell megbirkózni. Már a torinói EU-konferencia előtt világos volt, hogy a közös [...]
1996. 03. 27. 00:00
A százmilliárd forintnyi összeggel gazdálkodó Munkaerőpiaci Alapot felügyeli majd az Országos Munkaerőpiaci Tanács (OMT), amely – több hónapos késéssel – a múlt héten tartotta alakuló ülését. A munkavállalók, munkaadók és a kormányzat 3-3 képviselőjéből álló testület feladata lesz az is, hogy előkészítse annak az önkormányzatnak a felállítását, ami az egész munkaerő-piaci szervezetet fogja működtetni, s [...]
1996. 03. 27. 00:00
A kormányközi értekezlet fő kérdése: el lehet-e indítani 1999. január 1-jén az “euro”, az egységes európai pénznem karrierjét. A hirdetési kampányra már félretettek sok millió dollárt. A torinói nyitány pillanatában azonban egyre több “halasztási forgatókönyv” került forgalomba. Torinóban tavasz van, de az értekezlet feltételei fagyosak, és nemcsak a munkanélküliség árnyéka miatt. Hiszen maga a munkanélküliség [...]
1996. 03. 27. 00:00
A kommunizmus alatt a barter a központi terveket készítők számára maga volt az álom, hiszen rögzített áron lehetett kereskedni az árukkal. Általában szólva a barter akkor virágzik, amikor a pénzügyi szféra nem képes arra, hogy megolajozza a normális kereskedelem kerekeit. A WTO, az “Economist Intelligence Unit”, az OECD és egyéb szervezetek becslései szerint az ellentételező [...]
1996. 03. 27. 00:00
A sport- és szabadidős szolgáltatások iránt növekvő igényre – no meg az igénybevevők stabil fizetőképességére – alapozza üzleti elképzeléseit a Sky Sportcentrum Rt. Az 1994-ben alapított cég április 1. és 26. között nyilvános alaptőke-emelést hajt végre, amelynek során a 31 milliós jegyzett tőkéjű társaság legalább 50, de legfeljebb 200 millió forinttal szeretné megemelni tőkéjét. Az [...]
1996. 03. 27. 00:00
(Figyelő, 1996/11. szám) Érdeklődéssel szoktam olvasni lapjukat, különösen az elemző cikkeket, így a 11. számban Gáspár Pál tartalmas írását az adórendszer reformjáról (Halogató taktikázás). A cikket két grafikon egészíti ki, amelyekről nem tudni, hogy a szerző vagy a szerkesztőség művei-e. A bennük foglalt magyar vonatkozású adatok azonban félrevezetőek. 1993-ban például a tb-járulék összege a GDP-nek [...]
1996. 03. 27. 00:00
Idestova negyed év telik el úgy, hogy kész koncepciók hevernek a pénzügyminisztériumi asztalfiókokban a reform első két eleméről, a társadalombiztosítási ágazatok finanszírozásának átalakításáról. Ezekről a tervekről ennyi idő alatt még az sem derült ki, hogy az évszázad pénzügyi okfejtéseit tartalmazzák, vagy nem jók egyébnek, mint papírkosárbélésnek. Nem nehéz annak a cégvezetőnek a helyébe képzelni magunkat, [...]
1996. 03. 27. 00:00
Meghökkentő felfedezésre juthatnak azok, akik alaposabban áttanulmányozzák a tavalyi év legnagyobb hirdetőinek listáját. Évekkel a szabadversenyes reklámpiac létrejötte után az iparág egyik meghatározó alakja az állam. A kérdés csak az, hogy rányomja-e egyéniségének bélyegét a médiapiacra? Procter, Unilever, Postabank… – unalmasan ismerős nevek az elmúlt év legnagyobb reklámozóit tartalmazó toplista első három helyén. A Mediagnózis [...]
1996. 03. 27. 00:00
Várhatóan április elején készül el annak a hatpárti parlamenti vizsgáló bizottságnak a részjelentése, amelyet az 1992-től kezdődő adós- és bankkonszolidáció kivizsgálására hoztak létre. A bizottság a különféle dokumentumok tanulmányozása mellett meghallgatta a folyamat során jelentős kormánypozíciókat betöltő tisztségviselőket is: többek közt Botos Katalint, az Állami Bankfelügyelet korábbi elnökét, Kupa Mihály expénzügyminisztert és Balassa Ákos egykori [...]
1996. 03. 27. 00:00
A kormány tegye rugalmassá a támogatási szisztémát, gyorsabbá az információs rendszert, változtassa meg az exportengedélyezést, az állami készletek kezelőjét pedig tegye alkalmassá feladata ellátására – egyebek között ezt ajánlja az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a tavalyi gabona-felvásárlásról készített jelentésében. A számvevők vizsgálatát még tavaly kérte a parlament mezőgazdasági bizottsága, mert miközben a világpiaci árak rekordokat döntögettek, [...]
1996. 03. 27. 00:00
Vitathatatlan, hogy ha egy ország megnyitja piacát a külgazdaság előtt, az rövid távon valóban többletköltséggel jár. Némely hazai üzem – különösen az őskövületek, és velük együtt a hozzájuk tartozó munkahelyek is – ezt biztosan megsínylik. Van azonban mindennek egy másik oldala is: a külföldi verseny gyakorta a leghatékonyabb hajtóerő a hazai vállalkozások számára. Az efféle [...]
1996. 03. 27. 00:00
OECD-CSATLAKOZÁSUNKAT pulóverben jelentette be Dunai Imre, immár hivatalosan. Az ipari és kereskedelmi miniszter pénteken Párizsban aláírja az erről szóló dokumentumot. A történelmi jelentőségű okiratban foglaltak akkor lépnek hatályba, ha azt a magyar parlament is ratifikálja. Addig hazánk az évi 300 ezer dolláros tagdíj fejében különleges megfigyelői státuszt kap. Ez feljogosítja arra, hogy képviselői részt vegyenek [...]
1996. 03. 27. 00:00
A diósgyőri elektrokemence működtetéséhez úgynevezett gyártási új hulladékra van szükség, amelyet ráadásul csak kisebb darabokra vágva tudnak felhasználni. A különleges minőségi követelményeknek megfelelő hulladékból jó, ha 100 kilotonna összejön évente az országban, holott a diósgyőrieknek minimálisan 530 kilotonnára lenne szükségük. Ekkora mennyiségben a környező államokból sem importálható az elektroacél gyártásának alapanyaga, távolabbról pedig drága lenne [...]
1996. 03. 27. 00:00
Húszmilliárd fontba kerülhet Nagy-Britanniának a mintegy 11 milliós marhaállomány kiirtása – vélekednek a szakértők. Az angol kormány hétfőn nem hozott végleges döntést az ügyben, és lapzártánkkor még nem voltak ismeretesek a brüsszeli határozatok sem. Ezektől függetlenül, Franciaországgal az élen, a világ mintegy 26 országa már a múlt hét közepén leállította a marhaimportot a szigetországból. Meg [...]
1996. 03. 27. 00:00
Számos apró, ám annál kínosabb eshetőséggel is számolnunk kell a társas üzleti érintkezés során: hadd említsünk most néhányat a gyakorta előforduló kellemetlenségek közül. Ásítás: néhány könnyed otthoni próba után könnyen megtanulható, miként lehet ásítani tárgyaláson, társaságban: becsukott szájjal (az állkapcsok szétnyílását esetleg kézmozdulattal takarva), a levegőt ne a szájon, hanem az orron át szívjuk, s [...]
1996. 03. 20. 00:00
A kormány a tavalyi év végén engedélyezte az osztrák Grazer Wechselseitige biztosítónak, hogy Prima Austria néven társaságot alapítson Magyarországon. Az osztrák cég az elmúlt években az egyik legjelentősebb kalózbiztosítónak számított, amely piramisjátékhoz hasonló terjsztési szisztémával több milliárd forintnak megfelelő devizát “síbolt” ki az országból. A szakértők szerint a Btk. tervezett módosítása sem ad megnyugtató választ [...]
1996. 03. 20. 00:00
Áment mondott a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatósága a magyar készenlétihitel-megállapodásra, és ezzel 1997 végéig a Horn-kormány gazdaságpolitikájára is. A megállapodás gyakorlatilag 23 hónapra szól, az abban foglalt hitel összege a készenléti hiteleknél szokásos módon Magyarország IMF-kvótájának 35 százaléka, azaz 264,18 millió SDR (közel 387 millió dollár). A Valutaalap ügyvezető igazgatóságának március 15-én egyhangúan meghozott döntésével [...]
1996. 03. 20. 00:00
Bár az OECD-tagságért vívott meccs gólja, a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) a magyar hitelkérelemről hozott kedvező döntése szintén csak a “nyolcvankilencedik percben” esett, a meccs már valamivel korábban eldőlt. Kétség sem férhet hozzá, hogy a dolgok ilyetén alakulása elsősorban Bokros Lajos, no meg Surányi György egyéves buzgólkodásának az elismerése. Még akkor is, ha előbbit már nem [...]
1996. 03. 20. 00:00
Megszületett tehát a társadalombiztosítás 1996-os költségvetése: a végeredmény 17,8 milliárd forintos hiány – éppen belül a 18 milliárdos IMF-elváráson. Ennek érdekében korábban behajthatatlannak ítélt összegek kerültek a bevételi rubrikába, soha nem látott mértékben csökkenhet a kintlevőségek aránya. Legalábbis a kormányzati remények szerint… Az egészségbiztosítónak ebben az évben 489,5 milliárdnyi bevételt kellene elérnie, a kiadások ezt [...]
1996. 03. 20. 00:00
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.