Gazdaság

Gazdaság

Osztogatás, fosztogatás

JAVULT MAGYARORSZÁG MEGÍTÉLÉSE a külföldi befektetők körében: az elmúlt héten a Standard and Poor’s nemzetközi hitelminősítő ügynökség negatívról stabilra változtatta a magyar gazdaság hitelképességének, törlesztési biztonságának kilátásait megítélő értékelését. Ennek indoklásában az szerepel, hogy tavaly a Horn-kormány – többek között – csökkentette a költségvetési, valamint a folyó fizetési mérleg hiányát, és az export kétharmadának szintjére [...]

admin
Gazdaság

MUNKAÜGYI NYILVÁNTARTÁS - Munkakönyvelés

Végéhez közelednek a munkakönyv ismételt bevezetésével kapcsolatos tárgyalások az érdekegyeztető tanács ülésein – nyilatkozta a Figyelőnek Kiss György, a Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője. A munkaügyi nyilvántartási rendszer megreformálására irányuló tervezet – amely a szaktárca illetékese szerint akár már február végén a kormány elé kerülhet – jelenlegi formájában egy foglalkoztatási naplót és egy igazolólapot, illetve munkakönyvet említ. [...]

admin
Gazdaság

CSOPORTMUNKA-SZOFTVEREK - Együtt könnyebb

Ahhoz, hogy a világ öt pontján dolgozó öt ember alkotta munkacsoport úgy legyen képes együtt dolgozni a számítógépes hálózaton, mintha egy szobában ülnének, a gyors számítógép, gyors hálózat mellé megfelelő szoftverekre is szükség van. Aki a mai személyi számítógépek – ezek 100 vagy annál több megahertzes processzorral működnek, a kisebb teljesítményűek központi memóriája is legalább [...]

admin
Gazdaság

Késlekedő kárenyhítés

A hóviharok idején sokan már elfelejtették, hogy tavaly ismét aratott az aszály. Csupán azok emlékeznek, akik több mint féléves késlekedés után még mindig nem kapták meg a kormány kárenyhítő segítségét. Őszi termelői adatok szerint országosan mintegy 47 milliárd forintnyi volt a tavalyi aszály, jég és fagy okozta veszteség. Az agrárkamara felmérése alapján a betakarított kalászosokban [...]

admin
Gazdaság

ZSOLNAY PORCELÁNGYÁR - Rekonstruált cserepek

Tavaly nyáron sikeresen lezajlott a nagy hírű pécsi gyár, a Zsolnay privatizációja. Azóta alig több mint fél év telt el, és máris módosult a tulajdonosok köre. A többségi tulajdonos szerint ez a megkezdett reorganizáción mit sem változtat. Az elmúlt hat évben több külföldi érdeklődő mellett két amerikai (1989.) és két angol (1993.) cég is igen [...]

admin
Gazdaság

JUGOSZLÁV UTÓDÁLLAMOK - A kezdet kezdetei

Az egykori Jugoszlávia véres széthullása, majd a Szerbia és Montenegró elleni ENSZ-szankciók az egész régió gazdaságát megviselték. A károk mértéke, valamint a válság leküzdésének esélye az egyes utódállamokban nagyon különböző. A legnagyobb kihívásokkal Bosznia és Szerbia kényszerül szembenézni. Már az egykori Jugoszlávia gazdaságát is egy meredek északnyugat-délkeleti lejtő jellemezte, két végén a gazdag Szlovéniával, illetve [...]

admin
Gazdaság

AZ UTÓDÁLLAMOK SZÁMOKBAN1

1 Az állam széthullásával járó zavaros helyzet, valamint a szélsőséges lakosság-, ár- és árfolyammozgások miatt a statisztikák részben nagyon megbízhatatlanok; 2 Folyó árfolyamon; 3 Részben a régi jugoszláv meghatározás szerinti társadalmi termék; 4 Bruttó, Horvátország, Macedónia és Szlovénia esetében a felosztott egykori szövetségi adósság nélkül; 5 Kereskedelmi bankok is; 6 Az IMF felosztási kulcsa az [...]

admin
Gazdaság

Közép-európai kihívások

Ritkaságnak számít a hazai közgazdasági könyvpiacon az olyan, regionális összehasonlító elemzésekből álló tanulmánykötet, amellyel most a Világgazdasági Kutatóintézet munkatársai rukkoltak elő. A könyv a gazdasági átalakulásban a piacgazdaság fejlettségi fokát tekintve élenjáró visegrádi-országok és Szlovénia gazdaságát vizsgálja. A régió államait hasonló kihívások kötik össze, elsősorban a piacgazdaság intézményrendszerének kiépítése és az európai uniós tagság elérésének [...]

admin
Gazdaság

ASZÁLY ELLEN NINCS ORVOSSÁG?

Aszály ellen általában nincs orvosság, szárazság ellen nem lehet biztosítást kötni. Pontosabban van egy lehetőség, amit rendre elfelejtenek: az öntözés. Ezt a nem utópisztikus ellenszert Európa-szerte alkalmazzák is, csak nálunk kevéssé elterjedt. A vízdíj ugyanis olyan magas, hogy azt a szárazsággal viaskodó gazda sok esetben ki sem tudja fizetni. Ez a magyarázata annak, hogy a [...]

admin
Gazdaság

VÁLTOZÓ POZÍCIÓK

A Siemens 1969-ben kötött először szerződést magyarországi számítógép-szállításra, az SZKI-val. A hetvenes évek derekára a nyugati gépek közül a Siemens számítógépek a legelterjedtebbek közé tartoztak, ahhoz képest persze, amilyen számban akkoriban a nyugati gépek egyáltalán bejuthattak az országba. Bár az a Siemens és a magyar kormány közötti megállapodás, mely szerint a magyar szakemberek szoftvert fejlesztettek [...]

admin
Gazdaság

A VIZSGÁLAT LEZÁRULT

Amerikában szigorú exporttilalom vonatkozik a rejtjelező eszközökre, egészen mostanáig az Interneten sem volt szabad ilyen programokat közzétenni. Mindennek ellenére hazánkban is sokan használják például a Pretty Good Privacy-t, amely 1991-ben került rá valamelyik nyilvános számítógépre. Ez a program úgy működik, hogy az ember generál két kulcsot annak a nevével, akitől üzenetet vár, a titkos kulcsot [...]

admin
Gazdaság

ÚJRAOSZTJÁK A KÁRTYÁKAT - A "baby bell"-ek fegyvere a fúzió

Ötvenéves korlátokat bontott le a telekommunikációs és az audiovizuális szektor között az amerikai szenátus napokban meghozott döntése, amely megszüntette a távközlés eddigi monopóliumait, 1999-től kölcsönösen beengedve egymás felségterületére a helyi, valamint a távolsági kommunikációban és az audiovizuális iparban eddig egymástól elhatároltan tevékenykedő vállalkozásokat. A napokban egyébként a német parlament is napirendre tűzte a távközlési piac [...]

admin
Gazdaság

BIZTOSÍTÁSI DÍJTÁMOGATÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN - Kivédhető sorscsapás

Termelői becslések szerint mintegy negyven-ötven milliárd forint kárt okozott tavaly a jég, a fagy, a víz és az aszály. Az idén januárban több ezer hektárt borított a belvíz. Az elmúlt néhány szűk esztendő természeti csapásai legalább százötven-kétszáz milliárd forintot vettek ki a gazdák zsebéből. Bár ehhez mérten az országgyűlés csak morzsákat juttatott a károsultaknak, úgy [...]

admin
Gazdaság

Szállodaláncok új kezekben

Londonban az elmúlt héten pont került a City történetének legnagyobb volumenű, szállodaipart érintő tranzakciójára. A brit vendéglátó-ipari konszern, a Granada megszerezte a szintén brit Forte hotellánc 66 százalékot meghaladó tulajdonjogát. A Granada tavaly novemberben tett 3,4 milliárd fontos vételi ajánlatát ez év elején 3,8 milliárdra emelte, majd a tőzsdei felvásárlás során a Forte-részvények árfolyam-emelkedése miatt [...]

admin
Gazdaság

BORKOS PROGRAMOT HIRDETETT - Reformexpressz

A pénzügyminiszter az elmúlt hét végén nyilvánosan is meghirdette az államháztartási reform programját, meglehetősen szoros menetrendet állítva fel a megvalósításra. Bokros Lajos mindenekelőtt a nyugdíjrendszer átalakításának adna elsőbbséget. Az államháztartási reform előkészítése természeténél fogva nem lehet olyan, mint a tavaly március 12-én nyilvánosságra hozott makrogazdasági stabilizációs intézkedések voltak – jelentette ki Bokros Lajos január 27-én, [...]

admin
Gazdaság

AZ OSZTRÁK MUNKANÉLKÜLISÉG - Sok pénzből, szakszerűen

Kevesebb mint hét százalékos munkanélküliséggel alighanem szívesen kiegyeznénk. Különösen, ha már nekünk is 100 éves gyakorlatunk lenne, mint az osztrákoknak, a munkanélküliség kezelésében. A száz évvel korábbi magánbiztosítók működését is szabályozva, Ausztriában 1918-ban jelentek meg az első állami munkabiztosítási törvények. A két világháború között nem volt jelentős mértékű az ottani munkanélküliség, köszönhetően a hadiipar erőteljes [...]

admin
Gazdaság

WVM-KÖTVÉNYEK

AZ ÖSSZEGEK MILLIÓ FORINTBAN *96. 3. 1-jén 16,580 féléves kamat, ebből 3,316 a hitelezőknek Kötvény neve Kibocsátás időponja Lejárat A kibocsátás összege Törlesztett tőke Az össznévérték százalékában Hátralévő kamatfizetések WVM-I-es 1993. 7. 1. 1995. 7. 31. 200,000 200,000 100,0 – WVM-II-es 1993. 11. 12. 1994. 11. 12. 300,000 300,000 100,0 – WVM 95/I-es 1994. 2. [...]

admin
Gazdaság

A FELSZÁMOLÓ ÉS A LÍZINGBEVEVŐ

A csődtörvény értelmében a felszámoló – kockáztatva egy esetleges kártérítési pert – jogosult a társaság által kötött valamennyi szerződés azonnali felmondására. Ez azt jelenti, hogy a lízingszerződés érvényét veszti, a lízingelt eszközzel pedig a továbbiakban a felszámoló rendelkezik. A lízingbevevőnek azonban a kifizetett lízingdíjak erejéig követelése keletkezik, amelyet az eszköz értékesítése során – amikor a [...]

admin
Gazdaság

A kormány jogalkotási programja

A Parlament idei startja előtt a következőképpen fest a fontosabb gazdasági tárgyú törvények elfogadási terve: FEBRUÁR: – a tb-alapok idei költségvetése – közraktározási törvény – területfejlesztési és -rendezési törvény – a közúti közlekedésről szóló törvény módosítása – a szövetkezeti és a földtörvény módosítása – a stabilizációs törvény módosítása MÁRCIUS: – a Polgári Törvénykönyv módosítása (a [...]

admin
Gazdaság

KÁRPÓTLÁSIJEGY-CSERE FEBRUÁRTÓL - Árampapírok

A héten hozza nyilvánosságra az ÁPV Rt., hogy milyen átváltási aránnyal hajtják végre a kárpótlási jegyek idei részvénycseréjét. A jegyzés február 12-én indul a Délmagyarországi Áramszolgáltató (Démász) Rt. hárommilliárd forint címletértékű részvényeinek felkínálásával. Az év első felében a hat magyarországi áramszolgáltató nyolc-nyolc százalékos pakettjét négy fordulóban ajánlják majd fel kárpótlási jegyek fejében, összesen 19,2 milliárd [...]

admin
Gazdaság

HACCP - A kódex szerint: hazárdírozni pedig tilos!

A nemzetközi versenyképesség növelése érdekében a hazai élelmiszer-ipari vállalatok közül egyre több működtet ISO 9000 szabványsorozat szerinti minőségbiztosítási rendszert. Az élelmiszer-ipari cégek minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásánál figyelembe kell venni az élelmiszerek sajátos tulajdonságait, rendeltetését, használati célját, az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos veszélyeket és a veszélyek elhárításának módjait. A FAO/WHO Codex Alimentarius (Élelmiszerkönyv) szerkesztő bizottsága által kiadott irányelv (ALINORM [...]

admin
Gazdaság

HÁROM A PÁLYÁZÓ

Az eladást szervező KPMG budapesti irodájának vezetőjétől, Keveházi Mihálytól kapott tájékoztatás szerint az MHB felhívására több mint tíz ajánlat érkezett a tavaly decemberi első fordulóban, mind szakmai, mind pénzügyi befektetőktől, külföldi érdekeltségű vállalkozásoktól. Többen azonban nem feleltek meg a pályázati feltételeknek, s részben ezért, részben egyéb szempontok figyelembevételével a KPMG javaslatára csak három pályázó vehet [...]

admin
Gazdaság

VÁLTOZÓ PÉNZVILÁG - Bankregula

A pénzügyi szféra napirenden lévő újraszabályozása nyomán szigorúbb ellenőrzésre számíthatnak az újonnan piacra lépő társaságok – hangzott el a Pénzvilág ’96 konferencián. Várhatóan február elején kerül a kormány elé az a törvénymódosító csomag, amely átfogóan újraszabályozza a pénzügyi szolgáltatásokat végző társaságok – bankok, lízingcégek, értékpapír-kereskedők – tevékenységét. A változások egyik alapeleme, hogy a jelenlegi intézményi [...]

admin
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.