Belföld

Állásinterjú: van önnek testvére?

A testvérek száma és a születési sorrend jelentős szerepet játszik a személyiség fejlődésében, így a munkahelyi teljesítményben is. Ha a tudományos kutatások meghódítják a munka világát könnyen lehet, hogy testvéreinkről is számot kell majd adnunk egy-egy állásinterjún.

Tudományos kutatások kimutatták, hogy a születési sorrend alapján (hogy ki hányadik gyermekként jött a világra) több-kevesebb pontossággal előre jelezhető az illető személyisége.
Frank Sullaway Lázadónak születni című könyvében (1996) az evolúciós elméletből kiindulva vizsgálta a testvérek közötti rivalizáció okait és azt, hogy a szülőktől kapott szellemi és érzelmi útravaló miként befolyásolja a személyiség kialakulását. A szerző azt állítja, hogy a testvérek közötti kapcsolat az evolúciós versengés egyik tipikus formája, ahol a túlélésért folytatott harc lényege a különböző szerepek megszerzése és megtartása. Bár az üzleti életben elért sikereket Sullaway nem vizsgálta, eredményei átültethetőek a munka világába – olvasható Ben Dattner írásából.

 Elsőszülöttek és egykék

Kiváló példája a sikeres és ambiciózus elsőszülött gyermekeknek Leonard Lauder, aki szülei kisvállalkozásából tervszerű hozzáállással, megközelítéssel létrehozta a világ legnagyobb kozmetikai cégét, az Estee Lauder-t. A szintén legidősebb gyermekként felnövő Michael Ovitz viszont képtelen volt komoly eredményeket felmutatni, amikor a társaság második embereként Michael Eisner irányítása alatt dolgozott Disney-nél.

Elsőszülött: hatalom és felelősség

Az elsőszülött gyermekek ösztönösen leginkább arra törekednek, hogy elégedetté tegyék szüleiket és segítsenek a kisebb testvérek nevelésében. A szülőktől átvett felelősség és hatalom hatása később tetten érhető a munkahelyen is. Nem meglepő, hogy az elsőszülöttek esetében az átlagosnál gyakoribb az extrovertáltság, a következetesség és a magabiztosság, csakúgy mint a tudományos hajlam, és a domináns szerepvállalás. Jócskán felülreprezentáltak a vezérigazgatók körében és a politikusok között is, kényelmesebben és sikeresebben mozognak már bejáratott struktúrák keretei között. Döntéshozóként eredményesebbek, jobban odafigyelnek a részletekre és a munka minőségére.

Távol állnak tőlük viszont az olyan feladatok, melyek valamilyen radikális megoldást, újítást igényelnek, bizonytalanná teszi őket, ha egy csoportban nem egyértelmű és nem állandó a „szereposztás”, vagy ha külföldi kiküldetés során idegen kultúrához kell igazodniuk. Ugyanígy kevésbé alkalmasak az elsőszülöttek az alárendelt, alkalmazotti munkakörök betöltésére is.

 Másodszülött sorsok

Az Intel-es Gordon Moore és az IBM-es Ion Gerstner munkássága jól mutatja miként képes egy másodszülött átalakítani egy vállalatot, megreformálni egy struktúrát, hogy az igazodjon a korhoz és megfeleljen az új követelményeknek. Leonard Lauder öccse, Ronald, viszont a családi vállalkozáson kívül keresi boldogságát és nagykövetként szolgálta Ausztriát.

Letérni a kitaposott ösvényről

A legidősebb gyermek nyomdokaiba lépő második ösztönösen idősebb testvérétől való megkülönböztetésre törekszik. Ezt leginkább úgy tudja elérni, ha rugalmasabb, nyitottabb, személyiségében több az empatikus és altruisztikus vonás. A másodszülöttek számára általában fontosabb az igazság és a tisztesség, kreatívabbak és liberálisabbak. Hajlamosabbak a lázadásra és ezzel párhuzamosan jobban érdeklődnek a különböző kultúrák iránt. Mivel általában fogékonyabbak az újdonságok iránt, így alkalmasabbak nemzetközi kiküldetések teljesítésére is.

Mivel a másodszülöttekre gyermekkorukban idősebb testvérükhöz képest jóval kisebb felelősség hárul, könnyebben engednek a csábításoknak és felnőttként is gyakrabban kísértik meg szerencséjüket. A kockázat és a kaland tetten érhető a világ második leggazdagabbjaként számon tartott Soros György életében is, aki szemfüles, már-már arcátlan pénzügyi spekulációknak köszönhetően hatalmas vagyonra tett szert a kilencvenes évek elején. 

 Középső és egyke

Carly Fioriona, aki nemrég sikeresen levezényelte a HP és a Compaq nagyszabású összeolvadását, tipikus középső, aki képes volt két különálló egységet összekovácsolni. Jack Welsch viszont egykeként gyakran emlegette üzleti teljesítményének mozgatórugójaként az ösztönös igyekezetett, hogy megfeleljen szüleinek.

Hasonlóságok testvérek és ikrek között

A legidősebb gyermeknek járó hatalom és a legkisebbnek járó kitüntetett figyelem hiányában bizonytalan és függőségekkel átszőtt a középső gyermek helyzete, így jókora diplomáciai érzékre van szükségük az érvényesüléshez és a sikeres előmenetelhez. Testvéreihez képest a középső gyermek többnyire diplomatikusabb, alkalmazkodóbb.

Az egykék sokban hasonlítanak az elsőszülöttekre: eredményorientáltságuk és motivációik mögött a szülői elvárások húzódnak meg. Az ikrek között viszont több a hasonlóság és kisebb a rivalizálás mértéke, mint más testvérek között, így esetükben leginkább a testvérek száma számít, és az, hogy hányadikként jöttek a világra.

Persze kivételekből is jócskán akad. Az illető neme, temperamentuma, külső megjelenése, társadalmi és anyagi helyzete, a család nagysága, és az azon belüli viszályok gyakorisága „felülírhatja” a születési sorrend szerepét a személyiség fejlődésének alakulásában. A születési sorrend ugyanúgy nem hibátlanul működő személyiség-előrejelző, mint ahogy képtelenség bármiből is hajszálpontosan megjósolni, hogy ki miként fog teljesíteni a későbbiekben. Annyi azonban mindenképpen elmondható: a családon belüli (eltérő) szerepek – a gyermekek által kitaposott ösvények – egymástól markánsan és következetesen eltérő személyiségek kialakulását eredményezik. Mindezek ellenére a HR osztályok még ma is idegenkednek a születési adatok “értékelésétől”, nem veszik figyelembe az ilyen típusú információkat a munkaerő kiválasztásnál és az átszervezésnél.

Ajánlott videó