Mohos Márton / 24.hu
Gazdaság

Nyugdíj: rövidebb lesz a szolgálati ideje, ha ezt az új kedvezményt igénybe veszi

A Munka törvénykönyve januári változásával új szabadságfajta jelent meg, és változtak meglévő szabadságfajták szabályai is.  Ezek hatással lesznek a nyugdíjalapot képező szolgálati időre, azonban nem mindegyik időtartamot számítják majd fel a nyugdíj megállapítása esetén. Ilyen a gondozói szabadság– olvasható az adó.hu portálon.

A Munka törvénykönyve januári módosítása során több új szabadidő kedvezményt is bevezettek a munkavállalók részére. Ezek a szabadidők a jogszabályban a pótszabadság, illetve a mentesülés a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól esetkörében találhatóak.

Apasági szabadság = szolgálati idő

Tíz munkanap szabadság illeti meg apasági szabadságként az apát, illetve az örökbefogadó apát a gyermek születését, illetve az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően. Az apasági szabadság alatt annak első öt munkanapjára a távolléti díj, második öt munkanapjára a távolléti díj negyven százaléka illeti meg a munkavállalót – hívja fel a figyelmet a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő.

Az apasági szabadság, mint a munkavállalót megillető szabadság biztosítási időnek, tehát szolgálati időnek is minősül.

Szülői szabadság = szolgálati idő

Újdonságként ismerhetjük meg a szülői szabadság igénybevételének lehetőségét. A vonatkozó rendelkezés szerint a munkavállalót gyermeke három éves koráig negyvennégy munkanap szülői szabadság illeti meg. a szabadság igénybevételének feltétele, hogy a munkaviszony egy éve fennálljon.

A szülői szabadság alatt a távolléti díj tíz százaléka illeti meg a munkavállalót, mely összeget csökkenteni kell a részére megfizetett gyed, illetve gyes összegével.

A szülői szabadság, mint a munkavállalót megillető szabadság biztosítási időnek, tehát szolgálati időnek is minősül.

Abban az esetben, ha a szülői szabadságot a gyedben, gyesben részesülő szülő venné igénybe, részére a gyed, gyes időtartama már egyébként is szolgálati időt jelent,

itt az ugyanarra az időtartamra kapott szülői szabadság már nem lesz szolgálati idő.

A gondozói szabadság nem szolgálati idő

A szintén újdonságnak számító gondozói szabadság a Munka Törvénykönyvében a Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól esetkörében került meghatározásra nem fizetett távollétként. A rendelkezés szerint a súlyos egészségi okból gondozásra szoruló hozzátartozó, vagy a munkavállalóval közös háztartásban élő személy részére nyújtott személyes gondozás céljából évente öt munkanapra mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alól.

Ez az időtartam azonban nem lesz számára szolgálati idő, mivel nem minősül szolgálati időnek a fizetés nélküli szabadság, illetve a munkavégzés alóli mentesítés időtartama, ha erre az időre nyugdíj járulék alapul szolgáló kereset-, jövedelem kifizetés nem történt. (Ezt a nyugdíjtörvény 42. paragrafusának (1) bekezdése tisztázza.)

Ajánlott videó