Belföld

Önkormányzati rendszer

Az internet-szeminárium a decentralizált államháztartásokon belüli feladat-és forrásmegosztással foglalkozik. Megvizsgálja, hogy milyen közgazdasági érvek szólnak az egyes közszolgáltatások decentralizált ellátása mellett. Ezzel párhuzamosan azt is elemzi, hogy az egyes állami bevételi forrásokat hogyan célszerű megosztani a központi kormányzat, a középszint (megyék vagy régiók) és az önkormányzatok között. A szemináriumon a hangsúly az egyes államháztartási szintek közötti kapcsolatokon van, az egyes közszolgáltatások ellátásának konkrét kérdéseit csak ebből a szempontból érinti. Az elmélet megismerése mellett különböző működő intézményi modellek is bemutatásra kerülnek.

Így a szeminárium elméleti keretet ad például a következő kérdések megválaszolásához: Mik a problémák az önkormányzatok finanszírozásával Magyarországon? Hogyan értékelhetjük a régióknak szánt szerepet a jelenleg zajló magyar közigazgatási reformban?

Szemináriumvezető: Halász Anita
Tanárrsegéd, BKÁE Makroökonómia tanszék
kutató, International Center for Economic Growth, European Center, Budapest

Ajánlott irodalom:
 
 Bailey, Stephen J. [1999]: Local Government Economics. Principles and Practice. Macmillan.

 Bird, R. M. – Ebel, R. D. – Wallich, C. I. [1995]: Decentralization and the Socialist State: Intergovernmental Finance in Transition Economies. Washington: IBRD/World Bank.

 Oates, Wallace E. [1991]: Studies in Fiscal Federalism. Brookfield: Edward Elgar.

 Wellisch, D. [2000]: Theory of Public Finance in a Federal State. Cambridge University Press.

 Boadway, Robin – Roberts, Sandra – Shah, Anwar [1994]: The Reform of Fiscal Systems in Developing Countries: a Federalism Perspective. World Bank Policy Research Working Paper Series No. 1259.

 Inman, Robert P. – Rubinfeld, Daniel L. [1996]: Designing Tax Policy in Federalist Economies: An Overview. Journal of Public Economics, 60., pp. 307-334.

 King, David [1992]: Issues in Multilevel Government. In: Jackson, Peter M. (ed.): Current Issues in Public Sector Economics. Houndmills, McMillan.

 Oates, Wallace E. [1999]: An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, Vol 37., pp. 1120-1149.

 Rubinfeld, David L. [1987]: The Economics of the Local Public Sector. In: Auerbach, A. J. – Feldstein, M. (eds.): Handbook of Public Economics Vol. 2. Amsterdam: North-Holland.

 Szalai, Ákos [2002]: Fiskális föderalizmus (Áttekintés). Közgazdasági Szemle, 2002 május, 424-440.

Ajánlott videó