Szórakozás

Ha lesz Ozora, ott rendőr is lesz

Varga Péter ezredest, Fejér megye 43 éves megbízott főkapitányát a Szekszárdi Városi Kapitányság éléről emelte új pozíciójába az országos rendőrfőkapitány. Elődjének – az ORFK hivatalos tájékoztatása szerint – nemcsak a lényegében rendőri felügyelet mellett zajlott ozorai drogparti miatt kellett távoznia, ő jelenleg rendelkezési állományban várja, hogy feladatot találjanak neki.

Viharos időszak után veszi át a megyei főkapitányság irányítását. Volt elég ideje felmérni az örökségét?

Azon vagyok, hogy minél rövidebb idő alatt minél több munkatársammal találkozhassak, vezetőkkel, beosztottakkal egyaránt. Az első benyomásaim kifejezetten jók. Fegyelmezett, alakias állományt örököltem, az adminisztratív fegyelem jó, bár az eltelt öt nap alatt az itt folyó munka részleteiről még nem tudtam kellő mélységben tájékozódni.

Az Ozora Fesztivál után nehezen hiszi el az ember, hogy itt minden rendben volna.

Bizonyos intézkedésekre már most sor került, elsősorban munkaszervezési változtatásokra. Jelentős különbségek vannak az egyes kapitányságok leterheltségében. Székesfehérvár és Dunaújváros erősen túlterhelt, a többi, az említetteknél kisebb létszámú kapitányság kevésbé, de mivel ezeken a helyeken az állomány létszáma is kisebb, ott is sok ügy van egy kézben.

Ezen tud majd változtatni? Amikor felkérték e posztra, ígértek önnek létszámnövelést?

Nem. Meggyőződésem, hogy a jelenlegi 1350 fő körüli létszámmal el kell tudnunk látni a feladatainkat. Esetleg belső átcsoportosításokkal. Szükség esetén egyik kapitányság kisegítheti a másikat, a megyei központi állományból is lehet erősítést küldeni a rászoruló kapitányságoknak. Vészhelyzetben azt sem tartom ördögtől valónak, ha egy bűnügyi nyomozó néhány órán át vagy akár egy-két napig igazgatásrendészeti, más rendőri munkát végez. Mint ahogy a kisebb bűncselekmények nyomozását is rá lehet nyugodtan bízni a helyismerettel rendelkező körzeti megbízottakra és általában az egyenruhásokra.

Húsz éve vitatkozik a rendőrség önmagával, hogy legyenek-e „nyomozó őrmesterek”, rájuk lehet-e bízni az egyszerűbb ügyek nyomozását…

Úgy gondolom, ha egy kisebb lopási ügyben a nyomozó amúgy is a helyi körzeti megbízottat keresi fel először azzal, hogy szerinte ki lehetett az elkövető, tekintve, hogy ő rendelkezik a területen személyismerettel, és az efféle ügyek elkövetői általában nem az ország másik végéről érkeznek, akkor miért ne nyomozhatna az ilyen kisebb súlyú ügyekben a körzeti megbízott?

Térjünk vissza az Ozora Fesztiválra! Az „itt minden rendben van” kérdés arra vonatkozott. A jelek szerint a fél világ tudta (az interneten így hirdették), hogy ott található Európa legbiztonságosabb drogpartija. Ez nem tűnt azonban fel a megyei rendőr-főkapitányság témában érintett egységeinek, a kábítószer-elleni, a szervezett bűnözés elleni szolgálatának, vagy akiknek ez lett volna a dolguk, sem a területileg illetékes sárbogárdi rendőröknek. Vagy ha feltűnt, valamiért nem tettek semmit ellene. Miért?

Kérdésére ma részben nem tudok, részben nem akarok még válaszolni. Kérem, értse meg, pár napja vagyok a megye megbízott főkapitánya, ismerkedem a megyével, és közben igyekszem tájékozódni a fontosabb ügyekben. Ezek közé tartozik a kérdésben említett esemény is.

Csak nem azt akarja mondani, hogy nem kapta meg a Nemzeti Védelmi Szolgálat jelentését, vagy a botrány kirobbanása és a sárbogárdi kapitány felmentése után az ORFK által lefolytatott vizsgálat eredményét?

Több helyről többféle információt is kaptam, de ez egy dolog. Addig, amíg pontosan nem tudom, hogy mi történt, nem kívánok ebben a témában nyilatkozni. Megnyugtatom, nem fogok hónapokig ülni az ügyön, az senkinek, nekem sem lenne jó. Elhamarkodott döntést sem kívánok azonban hozni. A helyzet viszonylag egyértelmű, a kérdés, hogy ki mikor és mit tehetett volna, hogy másképp alakuljanak a dolgok. Nekem most ezt kell kiderítenem, és eszerint kell meghoznom a döntéseimet.

Jövőre lesz Ozora Fesztivál?

Nem tudom. Ha újra meghirdetik, az előkészítő eljárás során a rendőrség mint szakhatóság minden körülményt, így az előzményeket is mérlegelve, meg fogja hozni a megfelelő döntést. Abban is biztos lehet mindenki, hogy ha lesz fesztivál, akkor ott leszünk.

Ajánlott videó