Szórakozás

Vallás a festészetben

.A Napisten imádata és Jézus Krisztus feltámadása

A Kairói Múzeumban található alkotás aranygazdagsága is az egyetlen Isten, a Nap imádatát erősíti. Ekhnatonnak egész életében az volt a leghőbb vágya, hogy megláthassa az élő és egyetlen Isten arcát, akit minden tettével szolgálni igyekezett (Kr.e. 1350.), az ábrázolásban ég felé emelt jobb kezével jelezve, hogy felkészült a végső felmagasztosulásra. Ekkor mindössze 28 éves volt. Ekhnaton célját, hogy szétzúzza a homályba borult istenképet és országát egyetlen valláshoz vezesse vissza, melynek hite szerint kizárólag egyetlen Isten létezik, kora éretlensége miatt nem érhette el.

Azért választotta szimbólumként a napot, mert hitte, hogy az Intelligencia a Nap sugarain keresztül ad életet minden földi lénynek, hogy az egyetlen Isten az emberek szívében jelen van, és onnan a szeretet fényét sugározza az összes többi lény felé, kezekben végződő sugarakkal, mely Istennek azt a vágyát fejezte ki, hogy áldásaiban mindenki egyformán részesüljön.

A második képen, a feltámadáson, Jézus is a Szent Lélek által kibocsátott sugarak felé tárja ki a kezét, magába fogadva azokat, hogy az emberek számára közvetítse az Atya szeretetét, akihez indul. A Szentháromság hit (az Atya, a Fiú és a Szentlélek) is egy Isten hit.

Ajánlott videó