Üzleti tippek

Hogyan segíti az internet az üzletmenetet?

Bár az internet elterjedése mérsékeltebb, mint azt másfél-két évvel ezelőtt jósolták és exponenciális növekedés helyett továbbra is tisztes, de lineáris növekedést produkáló „normál" iparág lett, és egyre fontosabb szerepet játszik a cégek és intézmények működésében. Ha nem is vált még a gyors bevétel- és profitnövekedés feltétlen forrásává, az általa nyújtott funkciók révén, valamint költségmegtakarító hatása miatt egyre több cég életében lett az üzlet nélkülözhetetlen eszközévé.

1. Látni a webet
A legtöbb vállalkozás ma már használ valamilyen internetelérési csomagot, nagyon sok pedig saját honlapot is fenntart. A piackutatási adatok szerint az 1–9 fős mikrovállalatok 30 százaléka, a 10–49 fős kisvállalatoknak pedig 73 százaléka már rendelkezik internetelőfizetéssel. Ezek zöme ma még kapcsolt vonali, de nő a szélessávú csatlakozások aránya. Az üzleti internetalkalmazások bővülő skáláját hosszan lehetne sorolni, de vegyük csak a legáltalánosabbakat:
•  céges elektronikus levelezés (e-mail)
• üzleti célú információszerzés, böngészés
•  dokumentumok letöltése, cseréje cégen belül, vagy üzleti partnerek között
•  céges honlap működtetése
•  értékesítés vagy az értékesítési folyamat egy részének internetes megvalósítása.
A különböző cégek tevékenységük és üzletük függvényében – egyfajta evolúciós folyamatot bejárva – különféle mértékben alkalmazzák az internetet. Mindennek alapja az az internet-hozzáférési csomag, amely a cég dolgozóit és informatikai rendszerét összeköti a világhálóval.

Kapcsolt vonali telefonos behívás
A legegyszerűbb csatlakozási mód a kapcsolt vonali telefonos behívás (gyakran használt angol szakszóval az ún. dial-up), mely akár analóg, akár ISDN telefonvonalról használható. A minden internetcsatlakozáshoz szükséges böngésző szoftverrel ellátott megfelelő konfigurációjú számítógép mellett ehhez az ügyfél oldalán egy modem szükséges, amely lehet akár gépbe beépített ún. Kártyás, akár külső dobozos kivitelű. Ezenfelül szükséges egy előfizetés valamely internetszolgáltatónál (ISP), akihez internetezési igény esetén a felhasználó „behív” (innen az elnevezés) és a tőlük kapott azonosító és jelszó beadásával felépítik az internetkapcsolatot. Az internetelőfizetési csomagoknak a különböző szolgáltatóknál számos variációja létezik, amelyek többek között a csomagban foglalt havi használati óraszámban különböznek. Az üzleti felhasználók többsége jellemzően az úgynevezett korlátlan csomagokat veszi igénybe, amivel napszaktól függetlenül, tetszőleges óraszámban használhatják az internetet. Természetesen ebben az esetben az internethasználat miatti telefondíjat is meg kell fizetni. A kapcsolt vonali csatlakozás azonban jellemzően egy felhasználó számára teszi lehetővé az internetezést. Ha a használat egy bizonyos óraszámot (nappali használatnál már akár napi 1-2 órát) meghalad, a szélessávú csatlakozás a funkcionális előnyök mellett költségben is kedvezőbb az ügyfél számára. A nagyobb cégek és intézmények részéről már évekkel ezelőtt is igény volt arra, hogy egy vagy több telephelyén több munkatárs számára biztosítson egyidejű és megfelelő kapacitású (szélessávú), folyamatos internet kapcsolatot.


Szélessávú internetcsomagok
Napjainkra megjelent és Magyarországon is kezd elterjedni egy olyan megoldás, amely a kis és közepes vállalkozások széles köre számára is lehetővé teszi a folyamatos, gyors és mindenekelőtt költséghatékony vállalati internetezést. Ez a megoldás az ún. ADSL technológiát használja fel, amely azáltal tud olcsó lenni, hogy a telefonvonal meglévő rézvezetőjét használja fel az internetkommunikációra, mégpedig a telefonhasználat zavarása nélkül. Az ADSL csomagok előnye, hogy másodpercek alatt felépíthető, folyamatosan rendelkezésre álló kapcsolatot jelent, amelyen nagy letöltési sebesség érhető el. Mindemellett nincs külön távközlési díj (telefon percdíj), egy szolgáltatóval kell szerződni, így egy számla érkezik, amely minden internetköltséget tartalmaz. Időben korlátlan használatot biztosít havi fix költség mellett, így a céges internetszámla évekre előre tervezhető, nem lehet túllépni, bármennyit interneteznek is a munkatársak.
Aki már megtapasztalta a modemes internetezés és az ADSL sebesség közötti különbséget, az tudja igazán megítélni azt a különbséget, ami a használat kényelmében jelentkezik az ADSL javára, nem beszélve arról, hogy a nagy adatmennyiséggel leírható anyagok, mint pl. mozgóképek csak ilyen gyors kapcsolaton keresztül fogyaszthatók értelmesen.
Az internetszolgáltatók a távközlési szolgáltatóktól igénybe vett ADSL vonalakra építették fel ADSL alapú csomagjaikat. A különféle szolgáltatók különféle néven és jellemzőkkel kínálnak csomagokat nagyjából az alábbi három kategóriában:
•  egyfelhasználós csomag egyéni vagy egyszemélyes irodai használatra
•  többfelhasználós kis irodai csomag
•  teljes irodai (többfelhasználós) csomag (BDSL, azaz Business, üzleti ADSL)
Az egyfelhasználós csomagok az olyan kisméretű vállalkozások mellett, ahol egy személy internetezik, a cégek munkatársainak otthoni elérésére is ajánlott. Ha egy vállalatnál egyszerre többen interneteznek, a többfelhasználós csomagot célszerű vásárolni. A felhasználók száma és a funkcionális igények alapján könnyen eldönthető, hogy egyszerű többfelhasználós vagy teljes irodai csomag szükséges. A teljes irodai csomagok többek között magukban foglalják a felhasználó helyi hálózatához szükséges illesztőeszközt, az útvonalválasztót (routert), valamint virtuális levelezőszolgáltatást és webtárhelyet is. A virtuális levelezőszolgáltatás magában foglal egy – a cég ezzel megbízott munkatársa által nagyon egyszerűen menedzselhető – elektronikus postafiók rendszert anélkül, hogy saját levelezőszervert kellene fenntartani.

Bérelt vonal
A bérelt vonali internetcsomagokat magas áruk miatt néhány éve, kezdetben csak a nagyvállalatok engedhették meg maguknak. Napjainkra a csomagok tartalmának bővülése miatt az árak kisebb vállalkozások számára is elérhetővé váltak. Bérelt vonali csatlakozásra akkor van szüksége egy cégnek, ha:
•  az internet felé rendszeresen nagy mennyiségű adatot kell továbbítani (az internetező a külvilág számára valamiféle alkalmazást üzemeltet)
•  szükség van a bérelt vonal kiemelten magas rendelkezésre állására (kritikus alkalmazást működtet)
• olyan helyen igényel szélessávú csatlakozást, ahol az ADSL nem létesíthető.
A bérelt vonal és az ADSL/BDSL együtt is alkalmazható például olyan módon, hogy a bérelt vonalra terelik a cég által működtetett szerverek forgalmát, míg a BDSL a munkatársak internet böngészési igényeit szolgálja ki.

4 szempont, amit érdemes figyelembe venni internetszolgáltató választáskor
1. A szolgáltató hálózata – Milyen gyakran fordul elő, hogy foglaltat ad behívásnál?
2. Nemzetközi csatlakozás kapacitása – Milyen gyorsan jönnek le a külföldi oldalak?
3. Ügyfélszolgálat – Milyen hosszú a telefonos ügyfélszolgálat válaszideje? Mennyire szakszerűek a válaszok? Zöld számon hívható-e?
4. A szolgáltatás ára – Mennyibe kerül? Vannak-e csomagok? 


2. Látszani a weben
Az interneten a honlapok egyszerű elérésének feltétele a keresést és azonosítást biztosító domain név, ami nem más, mint a webcím országazonosító (Magyarországon: .hu) része előtti tagja (valamilyennev.hu). A domain név lehet önálló (cegnev.hu), ennek bejegyzése szabályokhoz kötött (a regisztráció szabályairól a www.domain.hu címen tájékozódhat) vagy egy szolgáltató aldomainje (cegnev.valami.hu), amely ebben az értelemben nem korlátozott.
Nyilvánvaló, hogy saját domainnév birtoklása üzleti és marketingelőnnyel jár, hiszen a cég honlapja könnyebben megtalálható az internet információs rengetegében, a saját név a marketinganyagokon jobban kommunikálható. A legnagyobb cégek a bejáratott hasonló neveket is bejegyeztetik, nehezen lenne elképzelhető például, hogy legnagyobb lakossági bankunk otpbank.hu nevű domainje az otp.hu begépelésével ne legyen megtalálható. Ezért minden vállalkozásnak érdemes megfontolnia, hogy érdemes-e és mikor a megfelelő domainneveket használni.

Domain név bejegyzése
A domain névvel kapcsolatos szolgáltatások két alapvető mozzanatból állnak. Mindenekelőtt be kell jegyeztetni (domainnév regisztráció), majd pedig fenn kell tartani a domain nevet (DNS = Domain Name Service, domain név szerver szolgáltatás). A bejegyeztetés során meg kell vizsgálni, hogy szabad-e még a kért domainnév. A honlapcenter.axelero.hu internetes oldalon augusztus óta úgynevezett on-line regisztráció működik, amely az internetszolgáltatók közös központi adatbázisából ellenőrzi, hogy nem foglalt-e már a bejegyeztetni kívánt név, de hibamentessé teszi az adatátadást és gyorsítja a bejegyeztetés információs folyamatát is.
Ahhoz, hogy az interneten biztosítani lehessen a cím zavartalan elérését, általános szabályként egy domainnek legalább két (egy elsődleges és egy másodlagos) névszerveren kell lennie, amelyek független hálózaton vannak és külön tápellátással rendelkeznek. Ezt nevezzük domainnév szerver szolgáltatásnak (DNS1 ill. DNS2). Ez a szolgáltatás hasonló funkciót tölt be a megfelelő internetes működtető programok számára, mint egy térkép az utazó számára, amely segít azonosítani a megadott utca és házszám pontos koordinátáit. A regisztrációs igényt a regisztrációt engedélyező szervezet csak abban az esetben fogadja el, ha a két független névszerver már működik.

Internetes honlap
A saját vagy aldomain név és a hozzátartozó szolgáltatások tehát a honlap azonosításához és megtalálásához szükségesek. Bárki, aki az interneten böngészett már, szembesülhetett azzal, hogy a tartalmában és összetettségben a honlapoknak rendkívül széles skálája létezik, kezdve a mindössze néhány oldalból álló, láthatóan évek óta nem frissített, „állandó internetes kirakatok”-tól a grafikusan megtervezett, mozgó elemeket tartalmazó, folyamatosan frissített honlaprendszerekig.
Az internetes honlap működtetéséhez szükség van megfelelő méretű tárolóhelyre. A honlapok elhelyezése igénytől függően lehet egy szolgáltató központi szerverén más honlapokkal megosztva avagy különáló, saját üzemeltetésű webszerveren. A honlapok tartalmának előállítása és frissítése saját kezelésben vagy megbízásban történhet. Saját kezelés esetén használható különálló honlapszerkesztő szoftver is, de vannak olyan központi internetes szolgáltatások (lásd honlapcenter), amelynek segítségével egy „honlap varázsló” a kezdő használó számára is rendkívül könnyen összeállíthatóvá és frissíthetővé tesz egy egyszerű honlapstruktúrát.

3. Webes kereskedelem
Az internetes honlap egyszerű előállításához és működtetéséhez hasonló „varázsló” módszerrel kereskedelmi célú honlapok is létrehozhatók. Az ilyen szolgáltatást nyújtó ISP-k segítségével az ügyfelek igen egyszerű és költségkímélő módszerrel kezdhetik el saját weblapjukon termékek és szolgáltatások értékesítését. Egy ilyen webstand vagy webbolt jellegű csomag többek között az alábbi szolgáltatásokat kínálja:
•  több szintű kategóriaszerkezet (az áruház hierarchiája több kategóriamélységben)
•  az áruház külalakjának adminisztrációja (a felépítéshez kiválasztott minta háttérszínei, szövegei, a linkek színei, a betűtípus és a betűméret tetszés szerinti változtatása)
•  a feladott rendelések adatbázisa (bármikor kereshető részletes információk a vásárlóról, a megrendelt termék(ek) adatairól és a rendelés feladásának idejéről)
•  belső keresőszoftver a látogatók navigálására
• részletes látogatói statisztika (a látogatók száma napra, hétre, hónapra vonatkozóan, illetve összesített formában is, továbbá az általuk használt keresőszavak, a látogatók bolton belüli útja)
•  hírlevél (az üzlet tulajdonosa által szerkesztett hírek, érdekes cikkek a feliratkozóknak)
•  publikáció (az áruházzal és a vállalattal kapcsolatos sajtóközlemények, friss hírek elhelyezésére, kategóriákba szervezve)

4. Elektronikus üzletmenet
A webhasználat legmagasabb szintjén a cégen belüli vagy cég és partnerei közötti üzleti folyamatokat is az internet segítségével szolgálják ki. Léteznek tipikus alkalmazások, de a meglévő képességekre támaszkodva az ilyen portfólióval rendelkező szolgáltatók az ügyfelek egyedi igényeire is gyorsan tudnak reagálni.

Néhány eBusiness példa:

•  Internet bank, amely a kereskedelmi bankok szolgáltatásait teszi elérhetővé webes felületen keresztül a szerződött ügyfelek részére a hét minden napján, 24 órában. Ezáltal folyamatos nyitvatartást, az ügyfelek számára több lehetőséget és nagyobb kényelmet, valamint az ügyfélkiszolgálásban költségmegtakarítást érhet el.
•  Vállalati portál, mint egységes webes felület, amelyen keresztül a vállalat interaktív módon alakít ki üzleti kapcsolatot a partnereivel. Jóval több, mint egy honlap, mivel rajta keresztül a vállalat belső folyamataiba szervesen kapcsolódó szolgáltatások, illetve alkalmazások nyithatók meg a vállalat ügyfelei és alkalmazottai részére egyaránt. A vállalati portál alkalmazása költséghatékonyságot, biztonságot és rugalmasságot hoz a napi folyamatokba.
•  Elektronikus aukciós szolgáltatás, melynek használója zártkörű licitálást írhat ki beszerzéseire (beszerzési aukció), vagy eladásra kínálhat termékeket (eladási aukció) a meghívott résztvevők számára és ennek eredményeként gyorsabb és kényelmesebb folyamatot, valamint a nagyobb verseny miatt árelőnyt érhet el.


 Töltse ki tesztünket! >>


 

Ajánlott videó