Szabolcs László / 24.hu
Belföld

Németh Sándor szerint szükséges jó gazdasági kapcsolatokat ápolni Oroszországgal is

Két terv, két erő harcol a történelemben – mondta a Heteknek adott pünkösdi interjúban Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője. A lelkész szerint a világban 2015 óta olyan nagy jelentőségű fordulat zajlik, a migrációs hullám, a világjárvány majd pedig az orosz-ukrán háború nyomán, amelyek következtében minden nemzetnek újra kell gondolnia a helyét és perspektíváját.

Németh Sándor történelmi példák és a bibliai kijelentések tükrében úgy látja, érzékelhető egyfajta törekvés arra, hogy az európai konfliktusok kezelése és a kontinens egyesítése által

létrejöjjön egy olyan birodalmi alapzat vagy formáció, amely meg tudja szerezni a dominanciát a világban, szoros szövetségben az Egyesült Államokkal.

A lelkész szerint ezzel állhat összefüggésben az ukrán háború is, mert ezzel a tervvel Oroszország vezetése és Kína is szemben áll.

Ebben a folyamatban a vallásnak is szerepe lehet a jövőben: „Nehezen tudom elképzelni azt, hogy Róma nélkül létrejöjjön az észak egysége, nem véletlen, hogy sokan állítják, miszerint ma ’nincs az Uniónak lelke’”.

A lelkész szerint ma Európát és az uniót materialista-liberális alapokon akarják felépíteni. „Ez bármikor összeomolhat, látjuk, hogy minden országban nő ezzel szemben az ellenállás és az elégedetlenség. Szerintem a mostani európai helyzetben minden lehetséges, tehát az is, hogy a hagyományos kereszténység birodalomteremtő ereje megújul, és erre támaszkodik egy nagy európai egység rekonstrukciója. Még az is benne lehet, hogy monarchiák helyreállnak ott, ahol mindig is voltak, de az utóbbi évszázadban megszűntek.”

Az ilyen nagy birodalmi jellegű mozgásokban Magyarország, mint tranzitország érdeke az, hogy ne legyen domináns világbirodalom. „Az lenne szerencsés, ha létrejönne egy olyan nagyhatalmi egyensúly, amely lehetővé teszi Magyarország számára, hogy sokoldalú gazdasági együttműködést tudjon fenntartani.

Az unióhoz való tartozással együtt szükséges lenne az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával és Indiával és más országokkal is a kölcsönös érdekek alapján jó gazdasági kapcsolatokat fenntartani. Az ukrán-orosz háború alatt ezt igyekeznek széjjel verni,

és egy olyan világhelyzetet létrehozni, amelyben ez ellehetetlenül. Magyarország harca éppen arra irányul, hogy ez fönnmaradjon, mert ha ez megszűnik, Magyarország provincialétre van kárhoztatva” – fogalmazott Németh Sándor.

Ebben a helyzetben a keresztények feladata az, hogy Jézus szavai szerint „a föld sói legyenek”. Ennek érdekében az ima és a Szent Lélekkel való személyes közösség mellett szükséges az is, hogy globális látással rendelkeznek a világ helyzetéről. Küzdjenek azért, hogy „ne szűnjön meg se a nemzeti, se pedig a természetes nemi identitás, fennmaradjanak a szabadságjogok, a házasság, a család és a nemzet szuverenitása”.

„Amennyiben ehhez társul még az evangélium hirdetése és hiteles képviselete, akkor meg vagyok róla győződve, hogy Magyarország reménysége – legalábbis spirituális értelemben – megalapozott, és az ország nem fog összeomlani, hanem túléli ezeket a nagyon nehéz időszakokat, amelyek előttünk állnak.” – mondta a heteknek adott pünkösdi interjúban Németh Sándor.

Ajánlott videó