Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
Belföld

Kiadta az NMHH, szerintük mi minősül a homoszexualitás népszerűsítésének

Kiadta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa azokat az új, korhatár-besoroláshoz tartozó ajánlásokat, amiket a melegellenessé eltérített pedofiltörvény miatt kellett meghatározniuk. Ezek alapján döntik el, hogy mikor kell 18-as karika a homoszexualitást ábrázoló tartalmakra, írja a Telex. 

A dokumentumban úgy fogalmaznak, a műsorszámok besorolásának célja, hogy a gyermek és az ifjúság védelmet élvezzen olyan műsorokkal szemben, amelyek az önmagáért felelős és a társadalmi együttélésre alkalmas személyiség kialakulását veszélyeztethetik.

A lap azt írja, a potenciális ártalmakat a törvény nem sorolja fel tételesen, a következőkben felsorolt példákon túl mindazon programok is ártalmasnak tekinthetők, amelyek „olyan magatartásmintákat, világnézeteket vagy értékrendet támogatnak, amelyek a társadalmilag elfogadott normákkal, így különösen az alkotmányos alapértékekkel szemben állnak”.

A dokumentum szerint a kiskorúak védelme „nem jelenti bizonyos témák tabusítását, hanem a teljes kontextust és az üzenetet a kiskorúak életkori szakaszokkal összefüggő értelmi és feldolgozási képességeire tekintettel értékeli”. És a „közvetített üzenet kapcsán fontos leszögezni, hogy a besorolás során a megítélés függhet attól, hogy egy adott műsor vonzó vagy elítélendő példaként mutatja be a kritikus tartalmat”.

Azt írják, „az ajánlásnak nem célja az egyes kategóriákra vonatkozóan mereven értelmezett, szigorú szabályokat lefektetni”, de a kategória-rendszer bevezetése óta eltelt évek alatt már körvonalazódott a műsorszámok kategorizálása során alkalmazandó kritériumok egy csoportja, amelyek a tartalomszolgáltató számára a minősítés során támpontul szolgálhatnak. „Az egyes műsorszámok megítélése mindenekelőtt azzal a kérdéssel függ össze, hogy tartalmaz-e a kiskorúak fizikai, lelki vagy erkölcsi fejlődésének szempontjából ártalmas hatásokat.”

A Telex szerint ebbe a kategóriába kerültek a homoszexualitást megjelenítő médiatartalmak, a kategória piktogramja piros körgyűrűben 18-as szám. Azok a műsorszámok, „melyek a szexualitást öncélúan ábrázolják, a homoszexualitást vagy a születési nem megváltoztatást propagálják” – fogalmaz a dokumentum, ebbe a kategóriába sorolandók. „Ezeket a tartalmakat az életkorából adódóan a védett korosztály nem vagy csak korlátozottan lehet képes értelmezni, így az ilyen tartalomhoz való hozzáférése alkalmas lehet arra, hogy az önmagáról vagy a világról alkotott képét hátrányosan alakítsa. A születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a megjelenítése nem tilalmazott általánosságban.”

Nem általában ezek megemlítése, az adott műsorszámon belüli közvetett vagy közvetlen azonosíthatósága (megnevezése, kikövetkeztethetősége stb.) igényel mérlegelést a besorolás szempontjából, hanem az, hogy az adott műsorszámban pl. a homoszexuális személyek közötti, az ezen szexuális irányultságukra való tekintettel megjelenő közvetlen kontaktus, kapcsolat, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, vagy a születési nem megváltoztatásának ábrázolása, megjelenítése a műsorszám meghatározó, lényegi eleme, a műsorszám mondanivalója (erről szól a tartalom), vagy ha a műsorszám ezen elemeket, illetőleg a homoszexualitást követendő magatartásként ábrázolja, népszerűsíti.

– írja a dokumentum.

Akkor is ebbe a kategóriába kell sorolni a tartalmat, ha „meghatározóan jeleníti meg a műsorszám a nemváltással és a homoszexualitással kapcsolatos témaköröket, ha a bemutatott tartalom fókuszában a homoszexualitás vagy a nemváltoztatás értékeinek, előnyeinek, különlegességének, egyediségének hangsúlyozása áll, azaz e témák a tartalom központi, esszenciális és nélkülözhetetlen részét képezik”.

Népszerűsítésnek minősül a homoszexualitásnak és a születési nem megváltoztatásának társadalmi normaként, a hagyományos heteroszexuális életviteltől vonzóbb, követendő életformaként történő bemutatása, továbbá az e témákkal kapcsolatos, a médiatartalmakban megjelenő propagandatevékenység, melyek célja ezen ideológiák, nézetek terjesztése, a kiskorúak érzelmi befolyásolása, a kommunikáció eszközeivel történő meggyőzése.

– írják.

A Médiatanács példákat is felsorolt, amelyek ilyen tartalomnak számítanak:

  • Adéle élete,
  • A fiúk a klubból,
  • Ez bűn,
  • Mindent anyámról,
  • X generáció,
  • Szólíts a neveden,
  • L (The L Word),
  • Lip Service,
  • Shameless – Szégyentelenek,
  • Skin I live in.

Ajánlott videó