Belföld

Érettségi: több mint 120 ezren szóbeliznek

Csütörtökön megkezdődnek a szóbeli érettségi vizsgák, a diákok június 5. és június 11. között emelt szinten adnak számot tudásukról, a középszintű szóbelik június 16. és június 27. között lesznek.

Az Oktatási Hivatal közlése szerint az idén 124 415 vizsgázó
jelentkezett érettségikre, néhány kivételtől eltekintve mindannyian tesznek
szóbeli vizsgát. Középszinten 1134 középiskolában szerveznek szóbeli
érettségit, a diákok 3388 bizottság előtt felelnek. Az Oktatási Hivatal 181
vizsgahelyszínen tart emelt szintű szóbeli vizsgákat.

Emelt szinten az Oktatási Hivatal által megbízott háromtagú
tantárgyi bizottság előtt vizsgáznak az érettségizők. Összesen 1952 tantárgyi
bizottság működik az emelt szintű szóbeli vizsgák időszakában.

A szabályok szerint akkor, ha a vizsgázó valamelyik
vizsgarészből (például az írásbelin) nem teljesít legalább 10 százalékot, az
érdemjegye elégtelen. Így például a magyar nyelv és irodalom, történelem és az
emelt szintű matematika érettségi vizsgák esetén, ha a vizsgázó legalább 10
százalékot elért az írásbeli vizsgán, mehet szóbelizni. A vizsga eredményét az
írásbeli és a szóbeli vizsgarészeken együttesen elért pontszám alapján kell
százalékos minősítésben és osztályzatban meghatározni.

Az elégséges eredményhez összesen legalább 20 százalékot
kell elérni. Ha a középszintű matematika írásbeli vizsgán a diák elérte a 10
százalékot, de nem érte el a 20 százalékot, szóbeli vizsgát tehet.

Tavaly tavasszal az érettségi vizsgán megjelent tanulók
közül 2901-an kaptak összesen 3327 elégtelen osztályzatot.

A szóbeli vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdődhet, és
este hatig be kell fejeződnie. A diákoknak tárgyanként (az idegen nyelvek
kivételével) legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani. A feleltetés
időtartama középszinten tárgyanként nem haladhatja meg a 15 percet, emelt
szinten a 20 percet.

Az érettségi elnököket ebben a tanévben is az Oktatási
Hivatal területileg illetékes regionális igazgatósága jelölte ki. A vizsgán
felvetődő minden kérdésben első fokon az érettségi vizsgabizottság dönt, míg
másodfokon az Oktatási Hivatal az illetékes.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik