Üzleti tippek

Kinek könnyebb a vámoltatás?

A január elseje óta kérelmezhető engedélyezett gazdálkodói státus megszerzése jelentős emberi erőforrást igényel a gazdasági társaságok részéről.

Az „engedélyezett gazdálkodó” a nemzetközi árukereskedelemben részt vevő olyan fél, akit vagy amelyet a vámhatóság megbízható partnernek minősít, és vámügyei intézése, illetve vámkezelései során kedvezményekben részesít. Tekintettel arra, hogy az Európai Közösség egységes vámterületet alkot, az egyik tagállam által megadott engedélyezett gazdálkodói státust a többi tagállamnak is el kell ismernie. Mivel a rendelkezések célja a teljes ellátási lánc biztonságának garantálása, az EU több harmadik országgal tárgyalásokat folytat a státus kölcsönös elismerése érdekében. Az USA-val folytatottak a leginkább előrehaladottak.

Az engedélyezett gazdálkodó státust (angol nevének rövidítése alapján AEO) az ellátási lánc valamennyi olyan szereplője megkaphatja, aki vagy amely gazdasági tevékenysége kapcsán a vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet végez. Tehát lehet exportőr, importőr, szállítmányozó, fuvarozó, raktárengedélyes, vámügynök.

Az engedélyezett gazdálkodókra vonatkozó szabályozást a 1875/2006/EK bizottsági rendelet tölti meg tartalommal. Hazánkban a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény legutóbbi módosítása szintén tartalmaz rendelkezéseket az AEO-kkal kapcsolatban. A kapcsolódó PM-rendeletek módosítására is sor került.

Átvilágított cégek

Az AEO-t nem könnyű megszerezni. Csak teljes cégátvilágítást követően adja ki a vámhatóság. „A www.vam.hu oldalon megtalálhatók azok a főbb sarokpontok, amelyek alapján egy gazdálkodó felkészülhet az auditra” – tájékoztat dr. Ábrahám Hajnalka, a vámigazgatóság ellenőrzési osztályának munkatársa. A magyar nyelven olvasható AEO-iránymutatás magyarázatokat és példákat tartalmaz, ezek segíthetnek az engedélyezett gazdálkodókkal kapcsolatos döntéshozatali eljárásban, mind a vámhatóságok, mind a gazdálkodók számára.

Meg lehet magyarázni

Az AEO-tanúsítvány iránti kérelemben a kkv-nak az egyes kérdések kifejtése során kell leírnia azokat a sajátosságokat, amelyek rá egyedileg jellemzőek. Ilyen például a belső ellenőrzés lebonyolítása vagy az irányítói információáramlás létszámból adódó szűkített megvalósulása, s emiatt az e területekre vonatkozó útmutatók hiánya. Célszerű bemutatni, hogy milyen módszerekkel (például: külső szakértők segítségével) minimalizálják a kockázatot.

Az AEO-tájékoztató egyik melléklete az önértékelési kérdőív, a másik a szállítási lánc különböző szereplőire vonatkozó kritériumokat tartalmazza. Az előbbiben a kérelmezőnek rengeteg adatot és információt kell szolgáltatnia önmagáról. Be kell számolnia többek között forgalmának nagyságáról, igazolnia kell, hogy a vámhatóságok és más fontos kormányzati hatóságok szemszögéből megfelelő az előélete, számot kell adnia számviteli és logisztikai rendszeréről, továbbá a fizetőképességéről. Sőt igazolnia kell azt is, hogy a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos követelményeknek megfelel, például csak arra jogosultak juthatnak hozzá a tárolt árukhoz.
A kérelmezőknek nem kell válaszolniuk a kérdőív minden egyes kérdésére, ha az információk a vámhatóság előtt már ismertek, vagy amikor a kérdés a kérelmező konkrét helyzetében nem releváns. Ennek ellenére az önellenőrzésre a gazdasági társaságoknak meglehetősen sok munkaórát kell fordítaniuk. „Mégis megéri, mert a tanúsítvány birtokában sokféle előnyhöz jutnak” – mondja dr. Ábrahám Hajnalka.

Három típus

A státushoz kapcsolódóan háromfajta engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány kérelmezhető. A „Vámügyi ellenőrzések”, a „Biztonság és védelem”, valamint a kettő kombinációja. A kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzés, az ellenőrzésre kiválasztott szállítmányok kezelésének elsőbbsége és a vámellenőrzés helyének megválasztása január elseje óta az engedélyezett gazdálkodók összes kategóriájára vonatkozik. 2009. július 1-jétől a gyűjtő vámáru-nyilatkozatokhoz a „Biztonság és védelem” továbbá a kombinált tanúsítvány tulajdonosainak kevésbé részletes adatkészletet kell majd benyújtaniuk, továbbá előzetes értesítést fognak kapni a Közösségbe érkező, illetve onnan távozó szállítmány fizikai ellenőrzése előtt.

Közvetett előnyök is származnak a státusból. Többek között kevesebb lesz a lopás és a veszteség, ritkábban késnek a szállítások, jobb lesz a tervezhetőség, nő az ügyféllojalitás és a munkavállalói elkötelezettség, csökkennek a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos incidensek, alacsonyabbak lesznek a költségek a szállítók ellenőrzése során.

„Az átmeneti időszaknak tekintett, elkövetkező két évben 300 naptári nap áll rendelkezésünkre, hogy a kérelmezőnek a tanúsítványt kiadjuk” – közli dr. Ábrahám Hajnalka. Hangsúlyozza viszont, hogy a magyar vám- és pénzügyőrség ezt az időt nem szeretné kitölteni, mert a két év múlva esedékes, 90 naptári napot tartja szem előtt.
A tanúsítvány megszerzése ingyenes. A státus nem törvényes működés esetén megszüntethető vagy visszavonható.

Nagyok és kicsik

Az AEO-kritériumok minden vállalkozásra vonatkoznak, mérettől függetlenül. „A státus megszerzésével kapcsolatos európai bizottsági rendelkezésben azonban rögzítették, hogy a vámhatóságok kellő mértékben figyelembe veszik a gazdasági szereplők sajátos jellemzőit, különösen a kis- és középvállalkozásoknál” – mondja Ábrahám Hajnalka.

Az AEO „Biztonság és védelem”-engedély kérelmezőinek bizonyítaniuk kell, hogy helyiségeik fizikai biztonsága megfelelő. Egy nagy gyártó esetében ez például jelentheti azt, hogy telephelyét fal veszi körül, biztonsági őrei vannak, és zárt láncú tévérendszeren figyelnek minden mozgást. Egy vámügynök esetében pedig, aki egyetlen szobában dolgozik, azt, hogy olyan épületben van, ahol az ajtók, az ablakok és az iratszekrények zárhatók.

A kkv-knak nem csak azért érdemes tanúsítványt szerezniük, mert annak birtokában versenyelőnyhöz jut másokkal szemben, hanem azért is, mert egy idő múlva kockázatot jelenthet az ellátási láncban, ha valamelyik beszállító nem „engedélyezett gazdálkodó”. Akkor pedig kevesebb megrendelésre számíthatnak.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik