Üzleti tippek

Intézkedések a feltaláló kkv-kért

Adókedvezményeket, kedvező pályázati elbírálást, a szabadalmak hasznosításának finanszírozását szorgalmazza a Magyar Szabadalmi Hivatal a kkv-k innovatív tevékenységének élénkítésére. A források ésszerűbb felhasználását megkövetelő, három évre szóló intézkedési terv a közeljövőben kerül a kormány elé.

Gazdasági ösztönzőkkel serkentené az MSZH a mikro-, kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi tevékenységét – tudtuk meg Bendzsel Miklós elnöktől. A hamarosan kormány elé kerülő intézkedési tervben a hivatal javasolja: az oltalomszerzés kiadásai osztozzanak a – kedvezményekkel járó – kutatási és fejlesztési költségek sorsában.

A jelenlegi alkalmi támogatások helyett szorgalmazza egy állandó forrás, a szellemi tulajdon hasznosítási pályázati alap létrehozását. A technológiafejlesztési és vállalkozásösztönzési pénzek elosztásánál kívánatosnak tartaná előnyös megkülönböztetés érvényesítését – nyilatkozta Bendzsel Miklós.

A Magyar Innovációs Szövetség által végzett legfrissebb felmérések szerint a kkv-k kutatás-fejlesztési aktivitása alacsony, innovációs tevékenysége gyenge. Az iparban működő kis cégek 75 százaléka innováció szempontjából inaktív, mindössze 2-3 százalékuk sorolható az eredeti ötletek kidolgozására alkalmas vállalkozások közé. Alig folytatnak kutatást, jószerével nem tesznek szabadalmi bejelentéseket. Nem is vásárolnak szabadalmakat, járatlanok az iparjogvédelemben.

Az oltalomszerzési, fenntartási, megújítási költségek felvétele a közvetlen k+f költségek körébe hozzájárulna, hogy a kkv-k a jelenleginél nagyobb számban szerezzenek találmányaikra iparjogvédelmi oltalmat, részletezte a terveket Bendzsel Miklós. A szűkös vállalati fejlesztési források akadályozzák a már oltalmat szerzett termékek prototípusának elkészítését, a gyártás megindítását. Ezért lenne szükség pályázati alapra, amelyből finanszírozhatók a szabadalmak elkészítésének, gyártásának kezdeti költségei, az oltalom alatt álló termékek hasznosításának első fázisai. A tervek szerint erre az oktatási, a gazdasági és a pénzügyi tárca közös szabályozása adna lehetőséget.

A gazdasági környezet fejlesztésének eszköze lehet a pályázatok előnyös elbírálású kezelése a minősített iparjogvédelmi oltalommal bíró eredmények javára. A bejelentések közzétételi fázisában már van állami újdonságvizsgálat. Nyilvánosan is hozzáférhető az újdonságvizsgálati és kutatási jelentés. A pályázók kötelezhetők, hogy ezt csatolják be. A zsűrinek célszerű érdemben megvizsgálnia az információkat, és amennyiben rászolgál, részesüljön kedvező elbírálásban a nemzeti vagy nemzetközi szabadalomképesség. Az oktatást és az iparjogvédelmi szolgáltatások fejlesztését is felölelő terv megvalósítása az idén nem igényel többletforrást, s a jövőben is a pénzeszközök átcsoportosítását, ésszerűbb felhasználását követeli meg. Az oltalomszerzési költségek adókedvezményekkel történő ösztönzése töredéknyi adóbevétel-kieséssel járhat, ami azonban a kkv-k megerősödésével, versenyképességük javulásával középtávon már megtérül.

Ajánlott videó