Belföld

20030911

A francia nyelvben határozószók három csoportját különböztetjük meg: az egyszerű, az összetett és a melléknévből képzett határozószókat.

I. Egyszerű határozószók

mal (rosszul), bien (jól), toujours (mindig), hier (tegnap), vite (gyorsan)

beauaacoup, trčs (nagyon)

J’aime beaucoup le chocolat. (Nagyon szeretem a csolokládét.)

Il parle très vite. (Nagyon gyorsan beszél.)

II. Összetett határozószók

en bas (lent), ŕ droite (jobbra), en général (általában), de temps en temps (időnként), stb…

III. Melléknévből képzett határozószók

1. Általában melléknév nőnemű alakja + ment (egyalakú melléknevek esetében ahhoz az egy alakhoz kapcsolódik a –ment rag)

Pl.: lent/e > lentement (lassan)

naturel/elle>naturellement (természetesen)

facile > facilement (könnyen)


Kivétel:

gentil/gentille > gentiment (kedvesen)

bref/brčve > bričvement (röviden)

2. Egyes melléknevek szóvégi e-je –é-re változik a határozószóban, a végződés így: –ément.

Pl.: énorme > énormément (hatalmasan)

pécis/e > précisément (pontosan)

profond/e > profondément (mélyen)

3. Ha a hímnemű melléknév nem néma magánhangzóra (é/i/u) végződik> hímnemű alak + ment

Pl.: vrai/e > vraiment (igazán, valóban)

modéré/e > modérément (mérsékelten, mértékletesen)

absolu/e > absolument ( teljesen, egészen, feltétlenül)


Kivétel:

gai/e > gaiement vagy gaîment (vidáman)

4. Ha a melléknév hímnemű alakja –ant –re végződik> -amment

Pl.: suffisant/e > suffisamment

élélgant/e> élégamment (elegánsan)

5. Ha a melléknév hímnemű alakja –ent-re végződik> emment (ejtés: áma(n))

Pl.: évident/e > évidemment (nyilvánvalóan)

prudent/e > prudemment (óvatosan)


Kivétel: lent/e és présent/e > lásd 1.

lentement (lassan)

présentement (jelenleg)

6. Sok melléknévből nem lehet –ment képzős határozószót képezni. Ilyen esetekben a melléknevet használjuk határozószóként.

Pl.: fatigué/e (fáradt/fáradtan)

vide (üres/üresen)

Ajánlott videó