Üzleti tippek

Érdekek mentén

A vállalkozások legalapvetőbb érdeke, hogy a munkáltató már a munkába lépés előtt tisztában legyen munkavállalóinak képzettségével, képességével, és nem árt, ha tisztán lát a munkaviszony alatti ellenőrzés útvesztőjében.

A kis- és középvállalkozások vezetői azonban sokszor már a folyamat legelején hibáznak, amikor csak a munkavégzést vizsgálják. Pedig egy-egy rosszul kiválasztott munkaerő, kudarcos együttműködés az átgondolatlan hr-politika szükségszerű következménye.

Ma már törvénybeütközőnek minősül a „lekáderezés”. Munkavállalóra vonatkozó adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával szerezhetünk. De munkakör hirdetésekor referenciát, referenciaszemélyek megadását is lehet kérni a tájékozódás érdekében. Nem törvénybe ütköző, ha valaki működési bizonyítványt kér, amely a munkaviszony megszűnését követő egy éven belül kikérve vagy a munkavégzés tényét és a betöltött munkakört igazolja, vagy munkáltatói értékelést is tartalmaz. Gyakorlati háttérről való tájékoztatást, sőt alkalmassági vizsgálatot jogszabály, kollektív szerződés kötelezően is előírhat (minden más esetben indokolni kell), de a munkakapcsolat létrehozása előtt a legnagyobb hangsúly mégis a személyes beszélgetésen van.

A munkaviszony alatti ellenőrzésről sok a közszájon forgó rossz tapasztalat annak ellenére, hogy van, amit a Munka törvénykönyvének (Mt.) 103.§-a alapján kötelező ellenőrizni:
– előírt helyen és időben, munkára képes állapotban történő megjelenés, munkaidő-kitöltés, rendelkezésre állás munkavégzés céljából,
– munkavégzés (a munkaszerződésben megállapított munkakörhöz kapcsolódva, személyesen, elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások betartásával),
– együttműködés a munkatársakkal, mások egészségének és testi épségének veszélyeztetése, anyagi károsodás vagy helytelen megítélés nélkül.

Múló percek

A munkaidő betartásának vizsgálata történhet jelenléti ív, blokkolóóra, személyes ellenőrzés vagy beléptető rendszer segítségével. A kimutatás a Mt. 140/A §-ának a) pontja szerint kötelező is, mert a munkáltatót ellenőrző szervek ezek alapján állapíthatják meg, hogy a bérek és egyéb kifizetések, a szabadság kiadása valós, jogszabályi alapokon nyugszik-e. Késés esetén szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetést adhat a munkavállaló. A későbbi bizonyítás érdekében célszerű ezeket írásba foglalni, és a munkavállalóval is aláíratni. Notórius későktől pénzt lehet levonni a le nem dolgozott órák arányában, vagy meg is lehet válni tőlük.

„Különbség van üzletkötés és értékesítés között. Az utóbbi képviselőjének egy szolgáltatás vagy termék eladása mel–
lett bizonyos ismereteket kell szereznie partneréről, piaci lehetőségeiről. Csak felkészülten lehet közös hangot, együttgondolkodást kialakítani. Ez időigényes, nem munkaidőhöz kötött, mert a gondolatok, megoldáskeresések bárhol, bármikor előjönnek. Otthon is. Az ember nem zárhatja le hermetikusan az agyát 8 óra munkavégzés után, így a kiégés kockázata is magas. Ráadásul egy jó értékesítő számára az üzletkötéssel nem fejeződhet be a munka” – mondja Beer Ilona,
egy reklámgrafikai cég értékesítési tanácsadója.

Kontroll és határai

Munkavégzési szabályokat kollektív szerződés, vállalati kultúrában lefektetett alapelv is rögzíthet. Alapvető elvárás a józan állapotban, tiszta ruházatban való megjelenés. Tilos lehet az átlátszó blúz, a papucs, a kivágott ruha. Kötelezővé tehető a kosztüm, az öltöny, a formaruha. Utóbbiak ruhapénzt, megfelelő bérszínvonalat követelnek. Jelentős többletköltséget, munkaidő-kiesést okoz a munkahelyi magántelefonálás, e-mail-használat, ha olyan „munkahelyi juttatás”, amit nem tud befolyásolni a vezető. Ilyenkor segít a telefonhívások korlátozása, a magáncélú beszélgetések tiltása, egységes minimális keretösszeg megadása. Adatvédelmi okból tilos a részletes számlalekérés, a kezdeményezett hívások munkavállalók általi elkülöníttetése. E-mail esetében különbséget kell tenni személyes használatú, valamint a cég ügyeinek intézését szolgáló postafiók között. Utóbbiakba a munkáltató minden esetben betekinthet, akárcsak – előzetes tájékoztatás után – a céges számítógépen tárolt adatokba. Biztonsági szoftver feltelepítésével egy időben tájékoztatni kell a munkavállalókat. A játékprogram és az internet telepítése választható, illetve letiltható.

„A munkáltatónak biztosítania kell a megfelelő munkakörülményeket. Munkavédelmi ellenőrzéseken odafigyeléssel számos hatékonysági eredményen javíthatunk. Konstans alapzaj mellett erős koncentrációt igénylő munkát nem lehet pontosan végezni. A vállalkozás vezetőjének gondoskodnia kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről, irányításáról és a tájékoztatásról is. Az ellenőrzés legnagyobb kihívása, hogy észrevétlen, objektív, mégis humánus legyen. Világos és érthető elvárás mellett ehhez is megvan minden erkölcsi alapja egy vezetőnek” – összegzi Gulmann O. András osztályvezető.

Nem célravezető, ha egy rosszullét esetén a dolgozó nem képes segítséget hívni, ha hirtelen túlóránál haza sem telefonálhat. Ha a problémákat nem tudjuk ember módjára megbeszélni, azt a legtürelmesebb alkalmazott sem bírja sokáig, csorbítva a cég gazdasági érdekét a munkaviszony fennállása alatt és utána is. Végül nem szabad elfelejteni: a munkáltató és a munkavállaló közötti viszony bizalomra épül. Nem mindegy, hogyan kezdődik, teljesedik ki, és hogyan ér véget.

Ajánlott videó

Olvasói sztorik