Üzleti tippek

A BkIK támogatott képzései 2005-ben

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Kht.-ja az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal kötött megállapodás alapján 2005 januári kezdettelaz alábbi képzéseket kínálja ingyenes jelleggel a kis- és közepes méretű vállalkozások és alkalmazottaik számára:

1./ Kibővített vállalkozói ismeretek képzés célja, hogy a vállalkozó megismerje a gazdálkodás alapfolyamatait, a mikro- és makro környezetet meghatározó alapvető közgazdasági tényezőket, képes legyen a vállalkozás létesítésével, működésével és a megszűnésével kapcsolatos döntés előkészítésekre, a vállalkozás üzleti tervének, gazdasági, pénzügyi előkészítésére, a marketing munka pénzügyi-gazdálkodási megalapozására. A tanfolyam megismerteti a különböző pénzügyi elszámolásokkal, pénzforgalmi nyomtatványok vezetésével, a pénzforgalmi műveletek szabályaival, a finanszírozási feladatokkal. Fontos a piaci törvényszerűségek, a versenystratégiák, marketingstratégiák ismerete. Tájékozottnak kell lennie a piaccal, a döntési lehetőségekkel, azok várható hatásával, a termékpolitikával, árstratégiával, értékesítési, ösztönzési, reklám és PR tevékenységgel összefüggő kérdésekkel, a vállalkozások létét, működését befolyásoló hatályos adórendszerrel, a fizetési kötelezettségek időbeni teljesítésével kapcsolatban. Tisztában kell lenni a vállalkozás működését elősegítő alapvető jogi ismeretekkel. Alkalmasnak kell lennie az általános ügyvitel-szervezési és adatfeldolgozási feladatok ellátására. A képzés kiegészítéseként angol nyelvű, beszédközpontú, üzleti angol nyelvoktatásban részesülhet a hallgató.

2./ Az Egységes Európai Gazdasági Oklevél (EBDL) tulajdonosai a gazdasági életben, a közigazgatásban, az adminisztrációs munkában mindenképpen szükséges üzleti, gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. A hallgatók képesek lesznek a munkahelyeken és a médiában általánosan használt gazdasági-gazdálkodási fogalmak és összefüggések megértésére. A kezdeményezés célközönségét azok alkotják, akik még sosem részesültek formális vállalatgazdasági képzésben, de a gazdaságban vagy a közigazgatásban dolgozva nélkülözhetetlen számukra az alapvető vállalatgazdasági ismeretek. Vonatkozik ez azokra is, akiknél a már megszerzett ismeretanyag frissítésre szorul.
3./Az Egységes Európai Számítógépes Oklevél (ECDL) képzés, a kapott számítógépes ismeretek révén minden munkakör ellátásában segíti a munkavállalókat. A képzés EUs szinten standardizált, így az ismeretanyag bárhol jól használható. Természetesen a vállalkozások fejlődéséhez is elengedhetetlen a vállalkozók megfelelő számítógépes ismerete.
4./ A „minősített Európai Uniós vállalkozó és tanácsadó” képzés jelenleg is működő vállalkozókat, ill. vállalkozói alapon tanácsot adókat kívánja felvértezni szakma-specifikus EU ismeretekkel versenyben történő helytállás érdekében. A résztvevő vállalkozóknak saját vállalkozásuk által érintett szakterületen a képzés végén képesnek kell lenni a piaci lehetőségek, veszélyek és alkalmazkodás elemeivel, megismerkedni ügyeikben jártasság szintjére jutni. A tanácsadók esetében a végzettségük által érintett vállalkozási területeken az ismeret, jártasság szintjén túl alakuljon ki bennük a készség más vállalkozók EU-s beilleszkedésével kapcsolatos problémáinak tanácsadás keretében történő megoldására.

A részvétel feltételei :

A programba bevont személyekkel a képzés lebonyolítására felnőttképzési szerződést köt az Oktatási Kht.

A programba bevont személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik szerepeljenek az OFA részére megküldött szakmai-pénzügyi beszámolókban;

Igazolják, hogy a programba bevont személyek a 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosai vagy alkalmazottai vagy
épviselői,

Igazolják, hogy egy-egy mikro-, kis- és középvállalkozásnak a képzésbe bevont személyeire jutó támogatás összege nem haladja meg a 600 eFt-ot.

Szükséges továbbá a vállalkozás nyilatkozata, hogy bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatástartalma – 3 év vonatkozásában – nem haladta meg a 100.000 €-nak megfelelő forintösszeget. Ilyen jogcímen nem részesülhetnek támogatásban pl. a szállítási és export ágazatban tevékenykedő vállalkozások.

A képzésben részesültek részére a képzési programban meghatározott igazolás (bizonyítvány) kerül kiállításra.

További információ:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. T: 488-2167, F: 488-2171 e-mail: locsai@bkik.hu )

Ajánlott videó