Köves Slomó (életrajz, )
Élet-Stílus

Köves Slomó

Rabbi

1979-ben születtem Budapesten, szekuláris zsidó családban. Felmenőim között több híres rabbi megtalálható, ez viszonylag hamar determinálta az én utamat is. Annak ellenére, hogy nem kaptam vallásos neveltetést, már 11-12 éves koromban komoly érdeklődést mutattam a spirituális, vallási és filozófiai kérdések iránt. 1991-ben ismerkedtem meg Oberlander Báruch rabbival, a magyarországi Chábád Lubavics mozgalom vezetőjével. Az ő hatására otthagytam a Radnóti Miklós ELTE Gyakorló Gimnáziumot, és 10 éven keresztül több külföldi oktatási intézménybe jártam. Izraelben, Pittsburgh-ben, Franciaországban és New Yorkban is tanultam, majd a hivatalos tóramásoló vizsgát is letettem.

Hazatérve Debrecenben folytattam tanulmányaimat, PhD fokozatomat is itt szereztem magyar zsidó történelem témában. 2001 óta az ELTE-n és a Rabbiképző Intézetben tanítok, ennek az évnek azonban fontosabb eseménye volt, hogy feleségül vettem Dvora Leát. Azóta négy gyermekünk született.

2003-as rabbivá avatásommal én voltam az első Magyarországon avatott ortodox rabbi a holokauszt óta, ugyanebben az évben pedig megalapítottuk a Zsidó Tudományok Szabadegyetemét, hogy minél több civilnek adjunk esélyt a zsidó tudományok megismerésére.

2004-ben választottak meg az EMIH vezető rabbijának, az eltelt egy évtizedben pedig a megújulásnak szentelem a munkámat, illetve fontosnak tartom a holokauszt-identitástól való elszakadást, és a zsidó identitás újraépítését. Ennek jegyében több közéleti kezdeményezésünk indult útjára, illetve olyan fontos mérföldköveket tudhatunk magunk mögött, mint a Kazinczy utcai Mikve megnyitása, a Keren Or központ kialakítása, az Óbudai Zsinagóga újranyitása, valamint az első héber-magyar két tannyelvű bölcsőde, óvoda és iskola megnyitása.

2012-ben pedig kezdeményeztük a Tett és Védelem Alapítvány létrehozását, hogy a pozitív zsidó identitás égisze alatt alternatívát nyújtsunk a romló minőségű közbeszéddel, a kirekesztéssel, az antiszemitizmus táptalaját adó ismerethiánnyal, valamint az atrocitások és törvényszegések elleni erélytelen jogi fellépéssel szemben.

A zsidó identitás újraépítése határozza meg minden lépésemet, és a jövőbeni terveimnek is mindenképp ez a vezérmotívuma.

Ajánlott videó