Üzleti tippek

Adótipp: Decemberben változott

Az Országgyűlés 2004. december 20-án a 2005. évi költségvetésről szóló törvényben újabb, adótörvényeket módosító rendelkezéseket fogadott el.

Devizában fennálló eszközökhöz, kötelezettségekhez kapcsolódó árfolyameltérés

A társaságok visszamenőleges hatállyal, már 2004. évi társasági adójuk megállapítása során dönthetnek úgy, hogy befektetett pénzügyi eszközeik, hosszú lejáratú kötelezettségeik év végi, devizaárfolyam-változása miatt elszámolt nyereségével csökkentik adóalapjukat. Amennyiben a társaság élt e választással, akkor ugyanebben az adóévben a befektetett pénzügyi eszközök hosszú lejáratú kötelezettségekhez kapcsolódó devizaárfolyam-változása miatt elszámolt ráfordítással meg kell növelni az adóalapot. Ezzel a választással adóévenként élhet a társaság. Az adózó valamennyi értékelt eszközére, kötelezettségére ugyanazt az értékelési elvet kell alkalmazni. A fedezeti ügylettel fedezett kötelezettségekre, befektetésekre nem alkalmazható az adóalap-korrekció. Amikor a két adóalap-módosítás egyenlege hátrányos a társaságra, akkor eltekinthet a korrekciótól.

Amikor az eszközök, kötelezettségek akár részben is kikerülnek a könyvekből, és ténylegesen realizálódik az árfolyamnyereség vagy -veszteség, akkor az egyedileg az eszközhöz, kötelezettséghez kapcsolódó, már elszámolt adóalap-korrekcióval ellentétes irányú korrekciót kell elszámolni. Ha az eszköz, kötelezettség részben kerül ki a könyvekből, akkor az adott egységhez kapcsolódó korrekció mértéke megegyezik azzal az aránnyal, amennyit a csökkenés képvisel az előző adóév utolsó napján kimutatott egyedi eszköz, kötelezettség könyv szerinti értékében. Az előzőekből adódik, hogy tételes eszközönkénti, kötelezettségenkénti nyilvántartást kell vezetni.

Helyi közlekedési bérlet

A munkáltatók az alábbi korlátok figyelembevétele mellett adómentesen juttathatnak helyi közlekedésre jogosító bérletet a munkavállalóinak:
– ha úgynevezett étkezési utalványt nem adnak a dolgozóiknak, akkor havi 2000 forintig terjedő összegben
– a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában ingyenesen adott étkezési juttatás értékének és a bérlet árának együttes összegéből havi 6000 forintig terjedő összegben (az összeghatáron belüli megoszlás szabadon választható),
– más ingyenes étkezési juttatás értékének és az említett bérlet árának együttes összegéből havi 10 000 forintig terjedő összegben (az összeghatáron belüli megoszlás szabadon választható).

További szabály, hogy az egyes magánszemélyek tekintetében a kiválasztott juttatási mód egész évre szól, módosítani nem lehet. Amennyiben a munkáltató által fenti címeken adott juttatások értéke az adómentes határt átlépi, akkor a feletti rész adóköteles természetbeni juttatásnak minősül. Az adóköteles rész utáni adót a munkáltató az adóév utolsó napjára állapítja meg.

Ajánlott videó