Üzleti tippek

BANKVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

Mit vesznek figyelembe a vállalkozások a banki kapcsolatuk kiválasztása, egy esetleges bankváltás, vagy egy másodlagos bankkapcsolat kialakítása során? Milyen elônyöket nyújt a kisvállalatnak az egy, illetve több bankkal történô kapcsolat kiépítése? A fenti kérdések megválaszolása mellett felhívjuk a figyelmet azon tényezôkre is, amelyeket érdemes figyelembe venni a bank kiválasztásakor és azokra a buktatókra, amelyeket érdemes elkerülni ilyen helyzetben.

15 tanács a bankválasztáshoz:
1. Becsüljük meg a havi forgalmat, illetve a kimenô átutalások számát. Ennek alapján lehet a díjtételeket kalkulálni.
2. Ha külföldi relációban is érdekeltek vagyunk, a devizaátutalások díjtételeit is vegyük figyelembe.
3. Nézzük meg a minimum díjak nagyságát, mert lehet, hogy a vállalkozásunkat a bankok mindig ezzel terhelik.
4. Adjuk meg vállalatunk pénzforgalmának legfontosabb jellemzôit, és kérjünk ezek alapján elôzetes becslést a fizetendô díjakra, hitelkamatokra.
5. Kérjünk kapcsolattartónktól egy példa számlakivonatot, és az egyes tételek magyarázatát.
6. Pontosan informálódjunk az átutalások napi leadási határidejével kapcsolatban.
7. Nézzük meg, hogy a papír és elektronikus alapú átutalások díjai hogyan aránylanak egymáshoz. Ha magas az átutalások darabszáma, mindenképpen érdemes elektronikus átutalást igénybe venni.
8. Ha nem rendelkezünk számítógéppel, kérdezzük meg a bankot, van-e lehetôség az elektronikus szolgáltatás részeként számítógépet lízingelni.
9. Elektronikus átutalásoknál kérjünk betanítást, majd rendszeres szerviz lehetôségét.
10. Ha számlacsomagok között választunk, akkor minden esetben megfontolandó, hogy a vállalkozás forgalma melyik csomagba illeszthetô leginkább.
11. Kérjük el a betéti és hitelkamat-számítás képleteit, és legyünk tisztában, hogy mikor írják jóvá, illetve terhelik a kamatokat.
12. Ha nagy a készpénzforgalmunk, fontos szempont a bankpénztárak nyitvatartási rendje, esetleges éjszakai trezor megléte.
13. Ha egy-egy partnerünkkel nagy és gyakori a pénzforgalmunk, figyelembe vehetjük döntésünknél a partner bankját, hiszen a bankon belüli átutalások költsége töredéke a bankon kívüli átutalásokénak.Amit kerüljünk: 
• Ne csak a hitel (látraszóló) betéti kamatokat hasonlítsuk össze. 
• Ne vegyünk számlacsomagot, ha a „becsomagolt” szolgáltatások többsége a vállalkozásunk számára használhatatlan: Ne
legyünk kényszervásárlók! 
• Ha a napi üzletmenet nem követeli meg a készpénzes forgalom bonyolítását, ne befolyásoljon, hogy a bankfiók közelben legyen. Arra törekedjünk inkább, hogy könnyen megközelíthetô legyen. 
•  Ha kedvezôk is a kondíciók, viszont nincsen egy kapcsolattartó, aki segít a bankolásban, ne válasszuk azt a bankot. 
• Ha díjstruktúra nem átlátható, a díjak terhelésekor kellemetlen meglepetés érhet. Ha nem akarunk többet fizetni, mint amennyit minimálisan szükséges, ne válasszuk ezt a bankot.


Rugalmas és megbízható
Egy új bank kiválasztásánál szükséges, de nem elégséges feltétel, hogy a kiválasztott bank – imázsát tekintve – gyors, rugalmas és megbízható legyen. Elsô bank választása esetén még midig jelentôs szerepet kap a kisvállalatok életében, hogy az adott bank fiókja a vállalkozás közelében van-e, hiszen kezdetben több személyes ügyintézés szükséges, még ha a késôbbiekben a gyorsabb és kényelmesebb elektronikus rendszereken keresztül is történik a napi átutalások jelentôs része. A kiválasztott banktól elvárják, hogy a vállalkozására szabott konstrukciót kínáljon, és ne a saját kereteibe erôszakolja valamennyi ügyfelét.

Versenyképes
Kondícióit tekintve mindenképpen versenyképesnek kell lennie a kiválasztott banknak. A dinamikusan fejlôdô vállalkozások esetében döntô szempont lehet, hogy egyéb termékek és szolgáltatások szintén elérhetôek-e az adott banknál. Mindez nem korlátozódik csupán (esetleg újabb) hitelek felvételére, hanem például fontos lehet a több telephellyel rendelkezô vállalkozásoknak, hogy a banknak is legyenek fiókjai a telephelyek közelében.

Érzések és tapasztalatok
Az is meghatározó szerepet játszik a kisvállalkozások döntésében, hogy a tulajdonosok, illetve vezetôik magánszámlájukat melyik banknál vezetik. A magánszemélyként szerzett pozitív vagy negatív tapasztalatok befolyásolhatják a vállalati bank kiválasztását. A felsoroltakon kívül természetesen a vállalkozás döntéshozójának emocionális elôítélete is meghatározó tényezô, hiszen a legtöbb esetben a kisvállalatok nem találják különbözônek a bankokat, illetve a kínált termékek kondícióit, így csak megérzésükre és a bankhoz társított képzeteikre, esetleg ismerôsük ajánlásaira támaszkodva döntenek egyik vagy másik bank mellett.

Személyes kapcsolat
A kis- és középvállalatok igénylik a személyre szabott kiszolgálást, illetve, hogy mindig legyen egy olyan kapcsolattartó személy a bank részérôl, aki ismeri a cég jellemzôit, akihez név szerint fordulhatnak egy adott kérdés megoldásában.

Bankváltás
Ha nem létezik személyes kapcsolattartó, akkor a vállalat elpártolhat az adott banktól, vagy kipróbálás céljából egy másik banknál is számlát nyit, és forgalmát megosztja vagy áttereli ebbe a másik bankba. A személyes kapcsolat hiánya mellett azonban a hitelfelvétel már meglévô banknál történô elutasítása a leginspirálóbb tényezô, amiért egy másik bankkapcsolat lehetôsége megfontolásra kerül a kisvállalatok esetében. A harmadik – talán legkedvezôbb – kényszer az, ha a vállalkozás olyan dinamikusan növekszik és ezáltal a vevôi és szállítói kör is olyan mértékben bôvül, hogy egy bank használata már nem elégséges.

Régi bank
Új bankkapcsolat létesítése elôtt azonban minden esetben mérlegre kerülnek az egy banki kapcsolat elônyei, vagyis ha a kisvállalkozás régi bejáratott kapcsolattal rendelkezik az adott banknál, ahhoz inkább ragaszkodik. Jellemzô, hogy a kisvállalatok a bankolás költségeit kisebb mértékűnek és átláthatóbbnak ítélik, ha egy bankkal állnak kapcsolatban. Általában lényeges számukra, hogy az ügyintézés egy helyen történjen.

Új bank
Új bank bevonásával ezek a feltételezett és valós elônyök lemorzsolódnak, helyette olyan pozitívumok lépnek be, mint a bankok versenyeztetése a kedvezôbb kondíciók eléréséért, illetve lehetôség arra, hogy az igénybe vett banki szolgáltatásaikat úgy osszák meg a bankok között, hogy mindenhol az olcsóbb szolgáltatást vegyék igénybe. Ennek eredményeként megszűnik az egy bankkal létrehozott szoros kapcsolatból adódó kiszolgáltatottság mind számlavezetési, mind hitelkondíciókban. Ebben az esetben viszont esetleg többféle bankköltséggel kell számolni, amiket a könyvelésben is nehezebb lesz követni. Sôt az újabb bank bizonylatait, szabályait, illetve az értesítéseit újból meg kell tanulni.

A bankválasztó
A kisvállalatok bankválasztási döntését befolyásolhatja, hogy milyen szerepkört tölt be az adott vállaltnál a döntéshozó. Abban az esetben, ha könyvelô irányítja a pénzügyi és számviteli folyamatokat, akkor a legritkább esetben választanak új bankot, hiszen ez esetben a számlanyitás csak újabb adminisztrációs teherként jelentkezik. Ezzel szemben, ha a gazdasági folyamatokat gazdasági igazgató irányítja, illetve ha a vállalkozás olyan nagyságú, hogy külön pénzügyi osztályt működtet, akkor nagy valószínűséggel a bankok kondícióit folyamatosan összeveti a gazdasági vagy pénzügyi igazgató.

Segítô bank
Fontos a kisvállalkozások életében, ha a bank proaktív módon tanácsadói szerepkörben is segítségére van egy új gazdasági helyzet megoldásában. A kisvállalatokra általában jellemzô forráshiány miatt az elôzôekben felsorolt információforrások inkább a szükséges, de nem elégséges feltételeket jelentik, hiszen a leginkább figyelembe vett információk hitelhez, finanszírozási módokhoz társított érvekben rejlenek.

Ajánlott videó