Belföld

Itt a Fidesz programja!

A kampány finise előtt nyilvánosságra hozták a Fidesz választási programját. A Nemzeti Ügyek Politikája című dokumentumot többek között Kopp Mária, Makovecz Imre és Vizi E. Szilveszter méltatta. Kiemelten foglalkoznak a gazdasággal, az egészségüggyel és a renddel, az oktatásról, a környezetvédelemről és a sportról viszont alig esik szó. Kevés a konkrétum.

Nyilvános a Fidesz választási programja. A Nemzeti Ügyek Politikája című dokumentum a Fidesz honlapjára péntek délután került fel. Eddig valamennyi párt azzal támadta a Fideszt, hogy nem tudni, mivel is kampányolnak, hiszen nincs nyilvános programjuk.

Építész, elnök és olimpikon méltatja

A program bevezetője előtt több rövid ajánlás szerepel. A programot méltatja többek között Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter, Kopp Mária egyetemi tanár, Makovecz Imre Kossuth-díjas építész, Martonyi János korábbi külügyminiszter, Nagy Tímea olimpiai bajnok, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Schmitt Pál, az Európai Parlament alelnöke és Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke.

A bevezetőt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke jegyzi, a különböző „nemzeti ügyeket” pedig a Fidesz egyes szakpolitikusai dolgozták fel: a gazdaságról Matolcsy György, a közbiztonságról Lázár János, az egészségügyről Pesti Imre, a szociális biztonságról Soltész Miklós, a demokratikus normákról pedig Navracsics Tibor értekezik.

Érdekesség, hogy a listában nem szerepel külön az oktatás (erről mindössze két oldal szól), de például a környezetvédelmet sem emelték külön „nemzeti üggyé”. Az önkormányzati reformot sem emelik ki, ahogy a sport témája is épp hogy csak megemlítésre kerül a szociális biztonságról szóló résznél.

Orbán bizakodó

„Bizakodással tölt el az a tudat, hogy mi magyarok nagy lehetőség előtt állunk, hiszen ma jóformán mindenki egyet akar Magyarországon: változást” – kezdi a program bevezetőjét Orbán Viktor. A Fidesz elnöke hangsúlyozza: az egységes akarat teheti végre erőssé Magyarországot, és képessé arra, hogy egyszer s mindenkorra túllépjen az elmúlt nyolc esztendő kudarcain. Ezek között megemlíti a BKV-nál történt visszaéléseket és a sukorói földügyet is.

„A jövőben a politikának magáncélok és -érdekek helyett közös célokat és érdekeket kell szolgálnia. Olyan kormányra és kormányzásra van szükség, amely ismét az emberek és a mindennapi élet problémái felé fordul” – fogalmaz Orbán Viktor, hozzátéve: olyan kormány kell tehát, amely odafigyel az emberekre, meghallgatja őket, tiszteletben tartja a különbözőségüket, megérti a problémáikat.

„Magyarország következő kormányának tehát a nemzeti ügyek kormányának kell lennie” – fogalmaz Orbán Viktor. Szerinte „a magyarok megérdemlik, hogy erős kormányuk legyen, amely képes ezt a politikát megvalósítani és helyreállítani az ország nemzetközi tekintélyét”. Bevezetője végén pedig hangsúlyozza: „Én hiszem, hogy képesek leszünk közös értékeinket a nemzeti ügyek politikáját megvalósító, erős kormányzással érvényesíteni, és akkor Magyarországot ismét tisztelni fogja a világ”.

Gazdaság: konkrétumok nélkül

Teljes egészében nélkülözi a programszerű elemeket (ígéret, költség/haszon, határidő) a Fidesz „Itt az idő, hogy talpra állítsuk a magyar gazdaságot!” címet viselő, Matolcsy György által jegyzett gazdasági programja, amely inkább a folyamatok tankönyv ízű leírását és a párt azokkal kapcsolatos óhajait tartalmazza.

A dokumentumból megtudhatjuk, hogy a sokszor ígért egymillió új munkahelyet a versenyszféra teremti meg, a kevéssé képzettek elhelyezkedésére pedig az építőipar, a mezőgazdaság és a turizmus területén van esély. A Fidesz ígéretet tesz arra, hogy a vállalkozások éves költségeit 300-500 milliárd forinttal csökkenti, de az nem derül ki, hogy ebből mennyi köszönhető majd az adócsökkentésnek, és mennyi a bürokrácia megnyirbálásának.

A túlzottan drága vállalkozói hitelek miatt fontos, „hogy az új kormány minél gyorsabban levigye a nyugat-európai szintre a forintkamatokat” – írja Matolcsy György, bár hazánkban a kormánytól független jegybank határozza meg az alapkamat szintjét.

A körbetartozások visszaszorítása érdekében a Fidesz ígértet tesz arra, hogy a kis cégeknek csak valós bevételük alapján kell majd áfát fizetniük, az állam késedelem nélkül fizet majd saját megrendelései után, és mai, általános 90 napos fizetési határidő 30 naposra csökken.

Valamelyest konkrét ígéretnek tekinthető a piaci monopóliumok megtörése a bank- és az energetikai szektorban, a lakásállomány 10 százalékának felújítása évente, a közbeszerzések legalább 70 százalékának magyar vállalatoknak ígérése. A dokumentum a magyar gazdaság kitörési pontjaként jelöli meg az egészségipart, a turizmust, a zöld gazdaságot, a megújuló energiaforrásokat, a víz alapú gazdaságfejlesztést, a járműipart, a tudásipart, a tranzitgazdaságot, az élelmiszeripart, az üzleti szolgáltatásokat és a kutatás-fejlesztést.

„Az új 21. századi vasúti selyemút nyugati kapuja lehet Magyarország, ehhez ki kell építeni a kínai-orosz közlekedési folyosóhoz szükséges magyar közlekedési utakat. Ki kell használnunk azt a lehetőséget, hogy az Európai Unió ázsiai külkereskedelmének jó logisztikai bázisa lehet Magyarország” – vázolja Magyarország földrajzi elhelyezkedésében lévő komparatív előnyöket Matolcsy György.

A Fidesz programja ugyanakkor nem ad választ számos kérdésre. Nem tudhatjuk meg, hogy mekkora és milyenfajta adócsökkentésre készül a párt, bevezetik-e alternatívaként a családi adózást, és mitől csökken majd 10 százalékponttal az állami újraelosztás mértéke, vagyis az, hogy a Fidesz által irányítani kívánt erős állam mire nem fog költeni.

Elszámoltatnának

Lázár János jegyzi a Fidesz rendteremtést célzó programját. A javaslat leszögezi: „A szocialisták kormányzásának lezárása nem me­het elszámolás nélkül. A múlt lezárásának feltétele a pontos, precíz és felelős­ségteljes elszámolás, ami nem jelenthet politikai leszámolást – hiszen a célja a törvényes rend helyreállítása és a törvények betartatása”.

Nem jelenthet sok jót a jelenlegi politikai vezetésnek, hogy a Fidesz szerint az erős Magyarország megszületésének feltétele, hogy akik a közösség bizal­mával visszaélnek, bűncselekményeket követnek el, a jelenleginél jóval súlyo­sabb büntetést kapjanak. Ehhez erősebb törvényeket is hoznának, élen a régóta emlegetett három csapással.

Ígéretük szerint soha nem engednék meg, hogy a rendteremtés vagy az erőszak jogát bárki az államtól elragadja és azzal visszaéljen. „Az erős Magyarországnak nincs szüksége gárdákra, mert képes min­denki számára rendet, védelmet és biztonságot garantálni”.

Mindehhez több és jobban fizetett rendőrt, gyorsabb bírósági eljárásokat szeretnének, valamint azt, hogy a fogvatartottak többet dolgozzanak a börtönökben.

Visszaállítanák a demokráciába vetett bizalmat

Magyarországon megfosztották az embereket a demokratikus véleménynyilvánítás és az újrakezdés lehetőségétől. A kormánnyal szembeni bizalmatlanság oka az a hazugság, amellyel a baloldal 2006-ban meg tudta tartani a parlamenti többséget, majd szembenézés és bocsánatkérés helyett „kérkedni kezdett szégyenletes tetteivel” – áll a demokratikus normák helyreállításáról szóló részben, amelyet a párt frakcióvezetője, Navracsics Tibor jegyez.

A Fidesz vissza kívánja adni a demokrácia iránti bizalmat, a törvényeknek járó tiszteletet és a tekintélyt az államnak, be akarja bizonyítani: a hanyatlásra van megoldás. A válasz a joguralomra, a kiszámíthatóságra, az elszámoltathatóságra, a felelősségre, az írott jogszabályok és az íratlan erkölcsi parancsok mindenkori tiszteletben tartására, a felelősségteljes politizálásra és az emberek iránt érzett felelősségtudatra épül. Valódi jólét szabadság nélkül nem képzelhető el, a szabadság legfőbb garanciája pedig a törvényes rend.

“Magyarország polgárai európai polgárok, akik okkal és joggal vágynak európai szabadságra és jólétre” – a dokumentum szerint ezt kínálja számukra a Fidesz programja.

Megerősítenék a háziorvosokat, csökkentenék a várólistákat

Az egészségügyről ezúttal nem Mikola István korábbi miniszter, hanem Pesti Sándor, a párt szakpolitikusa írt. Véleménye szerint a korábban kialakult és hagyományosan megbízhatóan működő egészségügyi struktúrát a szocialista-szabaddemokrata kormányzat szétverte. Ezért az új kormányzatnak elsődleges feladata lesz a rendezetlen viszonyok felszámolása, a kiszámíthatóság megteremtése.

A program szerint meg kell határozni a különböző földrajzi területek egészségügyi szükségletét, a szükségletekhez kapacitásokat kell rendelni, az ellátási kapacitásokhoz pedig elegendő forrást kell biztosítani. A gyógyítás minőségének és hatékonyságának megteremtéséhez egyértelműen meg kell határozni a különböző ellátási szinteket. Ez a rendezés teszi lehetővé, hogy a következő kormány a várólisták hosszát legalább a felére csökkentse, javítsa az ellátás színvonalát és növelje a betegek elégedettségét.

Az alapellátásban cél, hogy minőségi, emberközpontú és minden állampolgár számára hozzáférhető legyen. Ezért a Fidesz szerint az új kormánynak fel kell vállalnia, hogy javítja a családorvosi praxisok finanszírozását és megőrzi annak reálértékét és a fiatal orvosok praxishoz jutását is támogatnák. Ennek mikéntjéről azonban nincs szó a programban.

A járóbeteg-szakellátásról szólva kifejtik: az új kormányzatnak stratégiai szerepet kell adnia a szakellátás számára, mert ez lakosságközeli definitív ellátást biztosít, teret ad az egynapos beavatkozásoknak, valamint tehermentesíti a kórházi ellátást. Mindez a várólisták hosszának csökkentéséhez is hozzájárul. Újra kell gondolni a gondozói hálózat szerepét, néhány területen annak megerősítése is indokolt a program szerint.

A fekvőbeteg-ellátásról szóló bekezdés szerint összhangba kell hozni a szükségleteket a kapacitásokkal és a finanszírozással, valamint a betegutakat a hozzájuk tartozó beutalási (progresszivitási) szintekkel. „A fekvőbeteg-ellátási rendszer átláthatóságának megteremtése feltétele annak, hogy szakmailag magas színvonalú, hatékony gyógyítás történjen kórházainkban” – áll a programban, a mikéntekről azonban itt sem esik szó. Annyit azonban kihangsúlyoznak, hogy ellenzik a kórházak privatizációját, azoknak közösségi tulajdonban kell maradniuk.

A sürgősségi ellátással kapcsolatban kiemelik: biztosítani kell, hogy a mentőautók az ország valamennyi pontját 15 percen belül elérjék. A Mentőszolgálat eszközállományának cseréjét haladéktalanul el kell kezdeni.

A forrásokról szólva a dokumentum kifejti: ma GDP-arányosan 1 százalékkal, közel 300 milliárd forinttal kevesebb jut nálunk egészségügyre, mint szomszédainknál. Cél, hogy a következő kormányzati ciklus során az arány javuljon. Hozzáteszik: vizitdíjra és kórházi napidíjra nincs szükség, ennek visszaállítását nem tervezik. Azt viszont a Fidesz fontosnak tartja, hogy az egészségügy finanszírozása a jelenleginél egyszerűbb, kiszámítható, évekre előre tervezhető legyen. „Meg kell teremteni, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat értékükön, eredményorientáltan finanszírozzuk” – áll a programban. A gyógyszergazdálkodást is átalakítanák, cél, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár és a gyógyszergyártók között több évre szóló megállapodások jöjjenek létre, amelyek lehetővé teszik a betegterhek és a biztosítói kifizetések mérséklését. A kispatikák megtartását pedig nemzetpolitikai célnak tartják.

Az orvosok, nővérek pályaelhagyása, külföldre vándorlása ellen is tenne a Fidesz. „Az egészségügyi oktatást új alapokra kell helyezni, és biztosítani kell a szükséglethez igazodó képzést. A rezidensképzés egészét újra kell gondolni”. Ezen felül a hálapénzt is felszámolnák.

Talpra állítanák a családpolitikát

A Fidesznek a szociális biztonság megteremtésére vonatkozó programját Soltész Miklós mutatta be. A párt szerint ma a magyar embereket és családokat nemcsak a munkanélküliség és a bűnözés veszélyezteti, hanem a szociális biztonság széthullása is, amely az elmúlt nyolc év kormányzati politikájának következménye.

Ezért a Fidesz az igazságos és méltányos szociális rendszer helyreállítását és a családpolitika talpra állítását tűzte ki célul többek között a következő kiemelt területeken: a családok erősítése, a gyermekvállalás támogatása, az idősek megbecsülése, a cigányság társadalmi beilleszkedésének az elősegítése, valamint az egészséges életmód ösztönzése. Ami a cigánykérdést illeti, a cigányság problémáit nemzeti ügyként, s nem pedig szegénypolitikaként kezelné.

A családtámogatás terén támogatná a kisgyermekeket nevelő családok számára kedvező részmunkaidős és atipikus foglalkoztatási formák terjedését. A sportpolitikára vonatkozóan pedig a tömegsport támogatását, a mindennapos testnevelést, az évenkénti egységes fizikai felmérés rendszerét, illetve a diákolimpiák versenyrendszerét és az egyetemi sportot kezelné kiemelten.

Pár szó a környezetvédelemről

A programban a környezetvédelem inkább a gazdaságosabb energiafelhasználás növelését jelenti. Az önkormányzatok bevonásával a tervezett zöld bankon keresztül támogatná a Fidesz a panelfelújításokat. 80 százalékos megtakarítással, a lakások szi­getelésének cseréjére vagy kialakítására illetve a Smart Grid, vagyis az intelligens energiahálózatok bevezetésére tettek ígéretet.

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.