Belföld

Sörpocak – mitől nő, ha nem a sörtől?

A sörivás és a köverség között feltételezett kapcsolatra utal a sörhas elnevezése, de egy új kutatás szerint csak a nem dohányzó férfiak esetében igazolható a közhiedelem.

Az eddigi kutatási eredmények ellentmondásos kapcsolatot tártak fel a sörivás és pocaknövesztés között, ezért is tartották érdemesnek újra vizsgálat alá vonni a problémát a brit University College London és a prágai Preventív Kardiológiai Intézet kutatói. A kutatás eredményeit a European Journal of Clinical Nutrition című szaklap legfrissebb számában mutatják be.Sörpocak – mitől nő, ha nem a sörtől? 1


Csehország a kulturált sörfogyasztás hazájaA sör és az elhízás kapcsolatának vizsgálatához a kutatók Csehországot találták ideális helyszínnek. Ott ugyanis a sörivásnak több évszázados kultúrája van, mérsékelt mennyiségben a társadalom széles rétege hódol neki, sőt mindkét nem körében nagy népszerűségnek örvend, és gyakran fogyasztanak sört étkezések alkalmával is.

A felmérés során a kutatók véletlenszerű mintavétellel 1141 férfit és 1212 nőt kérdeztek meg, koruk 25 és 64 év között ingadozott. A megkérdezettekkel kérdőívet töltettek ki sörivási szokásaikról, megmérték súlyukat, amiből testtömegindexet számoltak (súly/méterben kifejezett magasság négyzete), valamint lemérve derék és csípőbőségüket, meghatározták a derék/csípő hányadost.

A megkérdezett férfiak 73 százaléka vallotta, hogy egy átlagos héten kizárólag sört iszik, a nőknél ugyanez az arány 62 százalék volt. A végső elemzésbe a kutatók csak azokat a megkérdezetteket vették be, akik vagy absztinensek voltak, vagy kizárólag sörfogyasztásról számoltak be (891 férfi, 1098 nő), így sikerült kiszűrni más alkohol esetleges torzító hatását.

A cseh férfiak átlagban hétszer több sört iszik, mint a nők

A vizsgált mintát ezután a heti elfogyasztott alkoholmennyiség függvényében kategorizálták: nem fogyaszt alkoholt, hetente legfeljebb egy liter sört (azaz kevesebb, mint 36 gramm alkoholt) iszik, heti 1,1-3,5 liter sört (38-125 gramm alkohol) fogyaszt, 3,6-7 liter sört (126-250 gramm alkohol) iszik, illetve heti 7 liter sörnél (több mint 250 gramm alkohol) többet fogyaszt. Mivel a nőknél csupán ketten számoltak be heti 7 liternél nagyobb sörfogyasztásról, náluk ezt a kategóriát nem vették figyelembe.


Sörpocak – mitől nő, ha nem a sörtől? 2


A résztvevők átlagos heti alkoholbevitele férfiak esetében 158, nők esetében 22 gramm volt. A férfiak derék/csipő hányadosa 0,93, a nőké 0,81 volt. Az átlagos testtömegindex férfiak esetében 27,1, a nőknél pedig 26,9 volt.

Csak speciális esetben áll fenn a kapcsolat

A sörfogyasztás mindkét nem esetében pozitív korrelációt mutatott a dohányzással. A férfiak esetében negatív összefüggés volt az elfogyasztott sörmennyiség és az iskolai végzettség között, nincs kapcsolat azonban a sörivás és a kor, valamint a koleszterolszint között.

Azt találták, hogy korcsoportonként vizsgálva férfiaknál a sörbevitel és a derék/csipő hányados között enyhe pozitív kapcsolat van, ám a nők esetében negatív ez a viszony. Nem találtak azonban korrelációt férfiak esetében az elfogyasztott sörmennyiség és a testtömegindex között, a nőknél pedig nagyon gyenge inverz kapcsolat volt megfigyelhető. Az eredményeken enyhén módosított, ha figyelembe vették a dohányzást is: nem dohányzó férfiak esetében kimutatható volt gyenge pozitív kapcsolat a sörivás és a tesstömegindex között, ugyanez a dohányzóknál nem volt tapasztalható.

Az eredményeken nem változtatott az sem, ha a sörmennyiségen kívül a sörivás gyakoriságát is bevonták a vizsgálatba. Mivel a csehek többsége rendszeres sörivó, a derék/csipő hányadossal vagy tesstömegindexxel való összefüggés nem módosult szignifikánsan.


Forrás: National Geographic Online

Ajánlott videó