Belföld

Gazdasági bűnözés

Miközben világszerte gyors ütemben terjed a gazdasági bűnözés, a közép-európai vállalatok a kockázatok csökkenésére számítanak. A PricewaterhouseCoopers szerint a ma trendinek számító hűtlen kezelés mellé a jövőben egyre inkább felzárkózik a számítógépes csalás.

Gyors ütemben terjed a gazdasági bűnözés, az elmúlt két év alatt 37 százalékra nőtt azon vállalati vezetők száma, akik szenvedő alanyaivá váltak egy vagy több komolyabb csalásnak – derül ki a PricewaterhouseCoopers által 2003-ban készített globális felmérésből. Ez a szám lényegesen magasabb, mint az előző, 2001. évi európai kutatásban szereplő adat. A csalásról beszámoló szervezetek száma Nyugat-Európában 29 százalékról 34 százalékra nőtt, Közép- és Kelet-Európában pedig 26 százalékról 37 százalékra.

Az oroszok és a törökök tiszták?

A legjelentősebb mértékű gazdasági bűnözésről az afrikai válaszadók (51%) és az észak-amerikaiak (41%) számoltak be. Ezzel szemben az orosz és a török válaszadók egyáltalán nem észleltek gazdasági bűncselekményeket, e két országban tehát nyilvánvalóan vagy sikeresebbé kell tenni a felderítést, vagy nagyobb átláthatóságot kell biztosítani.


Minél nagyobb a vállalat, annál kiszolgáltatottabb


A kutatás megállapítja, hogy minél nagyobb a vállalat, annál nagyobb valószínűséggel fordulnak elő gazdasági bűncselekmények. A kisebb vállalatoknak (amelyek 1000 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak az adott területen) csak 37 százaléka számolt be gazdasági bűncselekményről, míg a nagyobb vállalatoknál (1000 főnél több alkalmazott az adott területen) ez az arány 52 százalék.

A nagyobb cégeknél észlelt magasabb előfordulási arány lehetséges okai: a működési felelősség nagyobb fokú megoszlása, az új, kevésbé ismert piacok által kínált lehetőségek kihasználása, az összetettebb tranzakciók, valamint az alkalmazottak közötti összejátszás nagyobb esélye. A nagyobb vállalatoknál dolgozó alkalmazottakat emellett kevésbé aggasztja munkaadójuk pénzügyi helyzete és a csalást olyan bűntettnek tekintik, amelynek „nincs áldozata”. A nagyobb vállalatok azonban általában többet is fordítanak a csalásból adódó kockázatok kezelésére, ezek a mechanizmusok pedig javítják a legtöbb gazdasági bűncselekmény esetében az észlelési arányt.

 Kétlépcsős módszer

A felmérésre két lépésben került sor. Az első fázisban egy indikátor-felmérést végeztek, amelyhez a vállalatokat véletlenszerűen választották ki az egyes országok ezer legnagyobb cége közül, majd kérdést tettek fel arra vonatkozóan, részesei voltak-e gazdasági bűncselekménynek az elmúlt két évben. Ennek segítségével megállapították a gazdasági bűnözés mértékét az adott régióban. A második lépésben került sor az alapfelmérésre, amely során mindegyik országban megkérdeztek gazdasági bűncselekmény áldozatául esett vállalatokat és olyanokat is, amelyek eddig nem kerültek ilyen helyzetbe.

Nincs iparági eltérés


Az is kitűnik a kutatásból, hogy az egyes iparágak között nincs különbség: egyik sem érezheti magát biztonságban, hiszen minden területen 30 százalékon felüli az észlelési arány. A mostani globális felmérés eredményei hasonlóak a 2001. évi európai felmérés eredményeihez.

Érdekes ugyanakkor, hogy a pénzügyi szolgáltatások szektorban (banki tevékenység, biztosítók) több gazdasági bűncselekményről számoltak be, mint a többi ágazatban. Ez részben azzal magyarázható, hogy a pénzügyi szolgáltatások szektor az abban található nagy mennyiségű fizikai eszköznek és a számos összetett pénzügyi tranzakcióhoz biztosított hozzáférésnek köszönhetően nyilvánvaló célpontja a csalóknak. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a más területeknél szigorúbb szabályozottság itt az átlagosnál nagyobb észlelési arányt eredményez.


A vállalatok harmada felmérni sem képes a kárt


A felmérés során több mint 1284 olyan vállalatot kérdeztek meg, amely az elmúlt 2 évben gazdasági bűncselekmény következtében szenvedett veszteségeket. Ezek közül csak 813 vállalat tudta számszerűsíteni veszteségeit. Ezen vállalatok csalásból származó veszteségének átlagos nagysága 2.199.930 dollár volt.

A gazdasági bűnözés okozta károk azonban nem csak a közvetlen pénzügyi veszteségekben nyilvánulnak meg. Az olyan eszmei értékek, mint az üzleti kapcsolatok, az alkalmazotti morál, a reputáció és a márka létfontosságúak minden vállalat számára. Ezek is veszélybe kerülnek, ha valós vagy vélt csalás történik. Összességében tehát azok a vállalatok, amelyek elmulasztják a gazdasági bűncselekmények – vagy legalább azok kockázatának – kezelését, hosszú távú működési problémákkal nézhetnek szembe.


 A leggyakoribb eset

A mostani felmérésben a leggyakrabban említett bűncselekmény a vagyontárgyak hűtlen kezelése volt. Ez egyben a legkönnyebben észlelhető bűntett is, hiszen az áldozatok 60 százaléka nevezte meg, az őt ért csalások egyikeként.

A 3600 vállalati vezető megkérdezésével készített felmérésből kiderül, hogy a jövőre nézve leginkább a vagyontárgyak hűtlen kezelése és a számítógépes bűnözés miatt aggódnak a döntéshozók. A szervezetek többsége arra számít, hogy a gazdasági bűncselekmények veszélye az elkövetkező öt évben nőni fog. Az afrikai válaszadók különösen pesszimisták. Ugyanakkor a közép- és kelet-európai, valamint a dél- és közép-amerikai vállalatok a kockázatok csökkenésére számítanak.

Ajánlott videó