Tudomány

Verőgépet alkalmaztak az iskolában

Már 1902-benis megosztotta a közvéleményt a diákok testi fenyítése, és ugyanebben az évben vágtak fejbe egy kísértetet úgy, hogy élet és halál között lebegett.

Botrányok, pórul járt emberek, szörnyülködés mások sorsán. Az emberek a XX. század elején is vevők voltak erre, legalábbis erről tanúskodnak a korabeli sajtóból tallózó Huszadikszázad.hu 1902-ből származó bulvárhírei.

Gép veri a gyerekeket

Fokvárosból érkezett hír egy tanítót “helyettesítő” gépről, amely már akkor úgy tűnt, “bizonyára pártokra fogja szaggatni a világ közvéleményét, aminthogy még mindig megoszlik a felfogás arra nézve, vajjon jogos-e vagy sem a testi fenyítés az iskolában”. Merthogy verőgépről van szó, pontosabban egy székről, ami “csavarokkal és rugókkal akként van szellemesen megszerkesztve, hogy ha a kis nebuló beleül, annyi és olyan erős ütést kap, amennyit és aminőt a tanitó ur jónak lát, ennek megfelelően állítja be ugyanis a verőgépet”.

“Mondják, hogy Fokvárosban szemlátomást javulnak a gyermekek azóta, hogy a verőgép müködik. A gyermekek ugyanis rájöttek, hogy a tanító egészen kikerül a játékból, mint mondani szokás. A tanító nem dühös többé, nem fárad, mikor büntet, csak beülteti az elítéltet a verőgépbe és kényelmesen nézi a bünhődési jelenetet. Még csak egy ujját sem kell megmozdítania, mihelyt a gép megindult, vagy akár hozzá se nyul a géphez, hanem mással indítattja meg.”

Kísértet a kórházban

Tragikomikus jelenet játszódott le Szüdöki Gyula lakatosmester Soroksári utcai műhelyében, ahol hat inasa volt elszállásolva. “Az inasok közül kettő, Praszter János és Mihály két törökbálinti sváb fiu, kik roppant babonások és szörnyen féltek a kisértetektől. Ezért aztán az inasok közül Gozsula György nevű fiu elhatározta, hogy alaposan megtréfálja két társát. Éjféltájban magára öltött egy fehér lepedőt, valahonnan előkerített egy ócska harangot, azt tizenkétszer megkongatta, majd belépett a fiuk szobájába. Nagyobb hatás kedvéért az összebeszélt inasok is remegtek és nyöszörögtek a kisértet láttára.”

“A két Praszter fiu felállt ágyában és imádkozni kezdett. A kisértet ezalatt közel ment hozzájuk és megczibálta a hajukat. De már erre mégis föltámadt bennük a hírhedt verekedő kedv, melylyel csak a sváb henczeghet és minden további nélkül, a nagyobb Praszter fiu az ágy mellől felkapta a rézből való gyertyatartót és kisértet fejéhez vágta. A kisértet erre hangosan jajgatásba tört ki, a földhöz vágta magát, mert a gyertyatartó a szó szoros értelmében kivágta Gozsulának a jobb szemét. Az István-kórházba kellett szállítani, hol élet és halál közt fekszik.”

Ajánlott videó

Olvasói sztorik