Üzleti tippek

Jövő hónaptól áfa-raktárak itthon is

Jövő hónaptól lehetőség van Magyarországon is áfa-raktárak létesítésére a napokban módosított általános forgalmi adóról szóló törvény alapján.
A törvénymódosítás hatályba lépésétől létesíthető áfa-raktár – a jövedéki termékek kivételével – a közösségi áruk korlátlan ideig történő tárolására.

A raktárat olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany üzemeltetheti, aki a Közösségi Vámkódex végrehajtásáról szóló Bizottsági rendeletben
meghatározott feltételnek megfelel (rendelkezik “A” típusú vámraktári engedéllyel).

A közösségi vámszabályok hatályba lépésével közösségi áru tagállami vámraktárban már nem tárolható. Így az ilyen árukhoz áfa-raktár hiányában nem kapcsolódhatnának az uniós csatlakozásig biztosított kedvezmények (értékesítés nulla százalékos áfával).

Az áfa-raktár részben kiváltja azt a funkciót, melyet az uniós csatlakozást megelőzően a vámraktár töltött be az exportcéllal kiléptetett belföldi termékek esetében. Azaz lehetőséget biztosít arra, hogy adómentesen értékesítsék azt a terméket, amelyet az értékesítés közvetlen következményeként áfa-raktárba szállítanak be.

Az áru a raktárban áfa-mentesen tárolható. Ha elhagyja a raktárat, akkor meg kell fizetni az áfát, kivéve, ha az Európai Unión kívülre exportálják
a terméket.

Az áfa-raktár üzemeltetését a raktár működési helye szerint illetékes fővámhivatal engedélyezi. Az engedélyezés feltételei megegyeznek az “A” típusú vámraktáréval.

A raktár üzemeltetőjének fő kötelezettsége – a vámraktárakra irányadó szabályozással megegyezően – betárolt termékekről folyamatos nyilvántartást vezetni, és ennek kontrollja, továbbá az áruk be- és
kiraktározása feletti ellenőrzés a vám- és pénzügyőrség hatáskörébe tartozik.

Ajánlott videó