Üzleti tippek

Környezetvédelmi és regionális pályázatok

Számos uniós forrás közül válogathatnak azok a kis- és középvállalkozások, amelyek valamilyen környezetvédelmi vagy regionális fejlesztésre, beruházásra szeretnének pályázni. Azt viszont jó tudni: a hatalmas források ellenére nem könnyű nyerni, szigorúak a pályázati előírások.

A regionális fejlesztés elsőrendű prioritás a már 25 tagállamra bővült Európai Unióban, így több forrás közül is választhatnak, akik ilyen célú beruházásokhoz szeretnének támogatáshoz jutni. Ebben a témában a Nemzeti Fejlesztési Terv egyes Operatív Programjain és a közvetlen brüsszeli elbírálású Közösségi Programok pályázatain kívül egy harmadik forráscsoport, a Közösségi Kezdeményezések is kínálnak lehetőségeket. Ezúttal mindhárom csoportból azokat a pályázatokat ismertetjük, amelyeken a versenyszféra képviselői közvetlenül is indulhatnak. A pályázatok elkészítését érdemes lehet már ma is elkezdeni, mert kidolgozásuk sok időt vesz igénybe, a források pedig végesek.

I. Közösségi Programok

A „Közösségi Programok”-ból megvalósított fejlesztések célja, hogy erősítsék a tagállamok közötti együttműködést a közösségi politikákhoz kapcsolódó különböző területeken. Ezek finanszírozása a közösség általános költségvetéséből történik. A Közösségi Programokra olyan, európai szempontból jelentős, többéves projektekkel lehet pályázni, amelyek európai kooperációban valósulnak meg. A programokon belül a kis- és középvállalkozások részvételét előnyben részesítik.

A LIFE-III program célja, hogy pénzügyi támogatást nyújtson különböző demonstratív, Európai dimenzióval rendelkező projektek részére. Magyarország 2001-től, mint teljes jogú tag vehet részt a LIFE-III programban, a fizetendő éves tagdíj mintegy 2,2 millió euró, amelyet nagyrészt a Phare előcsatlakozási alapból fedezett az ország. A LIFE-III programnak 3 alfejezete van.

A LIFE-NATURE program

A LIFE program természetvédelemmel foglalkozó alfejezetéhez benyújtott projektek általában valamilyen, az Európai Unió szempontjából kiemelten fontos állat- vagy növényfaj, vagy biotóp védelmével foglalkoznak. A cél a Közösség természetvédelemmel foglalkozó irányelveinek, így a ’Birds’ Direktíva, a ’Habitats’ Direktíva betartásának, betartatásának és érvényesülésének elősegítése.

Pályázható tevékenységek tagországok számára:
a) NA1: olyan területek, természetes élőhelyek védelme, amelyek a ’Habitats’ Irányelv alapján úgynevezett SCI (Sites of Community Importance – Közösségi Érdek Területei) besorolás alá esnek,
b) NA2: olyan területek, természetes élőhelyek védelme, amelyek a ’BIRDS’ Irányelv alapján úgynevezett SPA (Special Protection Area – Speciális Védett Terület) besorolás alá esnek,
c) NA3: Olyan állat- vagy növényfajok védelme, amelyek a ’Habitats’ Irányelv II. vagy IV. Függelékében, vagy a ’Birds’ Direktíva I. Függelékében szerepelnek.

A LIFE-ENVIRONMENT program

A LIFE-ENVIRONMENT programra olyan innovatív, a környezet védelmét szolgáló tevékenységekkel és technológiákkal lehet pályázni, amelyek elősegítik a környezet állapotának javítását, a közösségi politika céljait szolgálják, illetve demonstrációs jelleggel valósulnak meg. A LIFE ENVIRONMENT célja valamely K+F tevékenység vagy projekt által kidolgozott eljárás, technológia első lépcsőben történő demonstratív megvalósítása.

A LIFE-ENVIRONMENT öt témakörre osztható:
a) Területhasználat és használatmenedzsment,
b) Víz- és szennyvízgazdálkodás,
c) Gazdasági tevékenységek káros hatásainak csökkentése,
d) Hulladékgazdálkodás,
e) Integrált termeléspolitikai eszközök.

LIFE-THIRD COUNTRIES program

A LIFE program legkisebb alfejezete, s elsősorban az Európai Unióval határos mediterrán- és balti térségbeli államok részére nyújt segítséget. Ezen projektek célja a helyi környezeti hatóságok segítése, a kapacitások bővítése. A támogatásra jogosult országok: Albánia, Algéria, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Szíria, Tunézia, Törökország, Oroszország balti vidéke (Kalinyingrád és Szentpétervár Régió), Gáza és Ciszjordánia.

A LIFE-TC programra a fenti országok és az uniós tagországok akár közösen is pályázhatnak.
Legközelebbi határidő: 2004. október 31. (LIFE-NATURE)/2004. november 30. (LIFE-ENVIRONMENT)
Pályázhatnak: mindenki, akár magánszemélyek is, de ajánlott 2-4 intézmény, kkv vagy egyetem alkotta konzorciumok közös pályázata. (információk: www.euoldal.hu, http://europa.eu.int/comm/life).

II. Közösségi kezdeményezések

A Közösségi Kezdeményezéseket az Európai Bizottság javaslatai alapján hirdetik meg. Az Európai Unió meghatároz egy pénzkeretet, valamint a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait. Ez alapján a tagállamok közös, részletes javaslatot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz, ezeket hívjuk Közösségi Kezdeményezésű Programoknak (CIP).

INTERREG III.

Az INTERREG kezdeményezés a határokon átnyúló, országok és régiók közötti együttműködést segíti elő. A határokon átnyúló partneri kapcsolatok kialakítását támogatja, mégpedig az egységes regionális területek kialakulása és fejlődése érdekében. A Strukturális Alapok közül a Regionális Fejlesztési Alap biztosítja a forrásait, költségvetése 2000–2006 között 5 milliárd euró.

Az INTERREG-nek három fő része van:
1. Határ menti együttműködés: INTERREG IIIA
– célja: határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése,
– támogatott területek: kkv-együttműködés, helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok, város- és vidékfejlesztés, emberi erőforrás fejlesztése, környezetvédelem, energia, közlekedés, információs-, jogi- és közigazgatás-ügyi együttműködés stb.

2. Transznacionális együttműködés: INTERREG IIIB
– célja: országok feletti, transznacionális együttműködés az európai térség területi integrációjának elősegítésére,
– támogatott tevékenységek: főleg tanulmányok, koncepciók, tervek, szoftverek stb., továbbá kisebb infrastrukturális beruházások.

3. Interregionális együttműködés: INTERREG IIIC
– részt vevő területek: a programban az ország egész területéről vehetnek részt szervezetek, partnereik pedig Európa teljes területéről származhatnak,
– célja: a regionális fejlesztés és kohézió stratégiájának és eszközeinek fejlesztése Európa teljes területét felölelő együttműködésen keresztül.

Információk:
http://www.euoldal.hu, http://www.pharereg.hu (magyarul)
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm (angolul)

LEADER +

A LEADER + program célja, hogy összehozza a vidék társadalmának és gazdaságának szereplőit annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődésre új, helyi stratégiákat dolgozzanak ki. A LEADER programot Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Programján belül hirdetik meg. A LEADER+ program fontos kiegészítő eszköze lehet a vidékfejlesztési politikának.

Információk:
http://www.euoldal.hu, http://www.fvm.hu (magyarul)
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm (angolul)

III. Társfinanszírozott pályázatok a magyar intézményrendszeren keresztül – Nemzeti Fejlesztési Terv

Regionális Operatív Program (ROP)

A ROP specifikus céljai a természeti értékek és a kulturális örökség turisztikai célú fenntartható hasznosítása. Szintén a fő célok közé tartozik a vonzó települési környezet kialakítása és a gazdasági potenciál fejlesztése a városokban.

Információk: http://www.euoldal.hu, http://www.nfh.hu .

1/2004 ROP1.2: Turisztikai fogadóképesség javítása
– támogatható tevékenységek: a szálláshelyek fejlesztése, valamint a vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése,
– kedvezményezettek: gazdasági társaságok, helyi önkormányzatok és intézményeik, kivéve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat; non-profit szervezetek, valamint az ezek által létrehozott partneri együttműködés.
– támogatási összeghatárok: szálláshelyek esetén 13 milliótól 300 millió forintig; a vonzerőhöz kapcsolódó szolgáltatások esetén 8 milliótól 150 millió forintig,
– a szükséges saját erő mértéke: 50–70 százalék,
– beadás: 2004. 12. 31-ig folyamatosan
2004/ROP2.2: Városi területek rehabilitációja
Gazdasági társaságok partnerként részt vehetnek a pályázatban.

Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program (KIOP)

Az KIOP specifikus céljai között első helyen a környezetbarát fejlesztések elősegítése szerepel. Szintén cél a gazdaság szereplőivel kialakítandó hatékony partnerség kialakítása és előmozdítása.
KIOP-1.7.0-2004.: Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése
– a támogatás célja: a hazai megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, valamint a tudatos és ésszerű energiafelhasználás elősegítése, s a légszennyező kibocsátások csökkentése.
– a támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 2004 végéig 1,2 milliárd forint.
– a támogatásra jogosultak: központi költségvetési szerv és intézményei, helyi önkormányzati szerv és intézményei, közhasznú társaságok, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok, alapítványok, szövetségek, egyházak, köztestületek, egyesületek és belőlük alakult non-profit konzorciumok; kis- és középvállalkozások.
– információk: http://www.euoldal.hu, http://www.kvvm.hu

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!