Élet-Stílus

I. LE PRONOM ŤENť Az Ťenť névmás helyettesítheti: 1. A tárgy szerepét betöltő határozatlan főnévi csoportot: – Anyagnévelővel bevezetett tárgy : Tu vas acheter du lait ? (Veszel tejet? )Oui je vais en acheter.  (Igen veszek.) – Határozatlan névelővel bevezetett tárgy : Tu as des livres de français ? (Vannak francia nyelvkönyveid ?)Oui, j’en ai. (Igen, vannak.) – Számnévvel [...]
2003. 12. 15. 00:00
Mint azt a későbbiekben látni fogjuk a francia nyelvben, a magyarral ellentétben több jövő illetve múlt időt is megkülönböztetünk. Az alábbiakban a két legegyszerűbbel, a közeljövővel és a közelmúlttal ismerkedünk meg. LE FUTUR PROCHE / KÖZELJÖVŐ Képzése: Ťallerť jelen idejű ragozott alakja + főnévi igenév – Je vais travailler. (Dolgozni fogok) – Tu vas travailler. [...]
2003. 12. 13. 00:00
I. avoir+főnév – J’ai une voiture. (Van egy autóm) II. Ťdeť viszonyszóval (valakinek/valaminek a valakije/valamije) – A birtokos szerkezet képzése a magyartól eltérően történik, felépítése: birtok + Ťdeť viszonyszó+ birtokos – la maison de Pierre (Pierre lakása) – Figyelem! Ha a birtokos hímnemű vagy többes számban van a de elöljárószó összeolvad a határozott névelővel:   [...]
2003. 12. 11. 00:00
A III.  csoportba tartozó igék> az összes többi ige A harmadik igeragozási csoportba tartozó igék ragozását meg kell tanulni. Ide tartozik az aller ige, az –ir végű igék egy része, az –re végű igék és az –oir végű igék. Bár az avoir és az  ętre igét külön szokás tárgyalni, az egyszerűség kedvéért ide soroltuk őket. [...]
2003. 12. 10. 00:00
Tegyük fel, hogy egy kormány az ország hátrányos helyzetű régióba úgy próbál befektetőket vonzani, hogy számukra az ottani beruházások, fejlesztések gyorsított amortizációját teszi lehetővé. Korábban az ilyen támogatások két formában részesülhettek támogatásban: egyrészt a befektetés összegének meghatározott százaléka levonható volt a társasági adóból, másrészt pályázati formában vissza nem térítendő költségvetési támogatást lehetett szerezni. Ez
2003. 12. 08. 11:40
Häufig benutzte Begriffe des Finanzwesens Gyakran használatos pénzügyi kifejezések Rechnungswesen, Buchführung számvitel és könyvelés die Wirtschaftsprüfung könyvvizsgálat die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) eredménykimutatás das Gesamtkostenverfahren (GKV) összköltségeljárás das Umsatzkostenverfahren (UKV) forgalmi költség eljárás der Jahresabschluss mérlegbeszámoló, éves beszámoló die Bilanz mérleg das Konto (Pl.: die Konten) számla (amelyen a könyvelési tétel megjelenik) Soll (Sollseite) tartozik [...]
2003. 11. 28. 23:50
Tegyük fel, hogy egy kormány – például nemzetközi kötelezettségei miatt – arra kényszerül, hogy a korábban tárgyi adómentes oktatást a normál ÁFA-kulccsal terheljék meg.... (A tárgyi adómentesség azt jelenti, hogy az adott tevékenység után nem fizetnek ÁFÁ-t, viszont a vállalat az általa vásárolt termékekben már kifizetett ÁFÁ-t sem igényelheti vissza.)
2003. 11. 10. 00:00
Menorca, a legkeletibb Baleár-sziget nevét a rómaiak idején kapta, utalva a szomszédos nagytestvérre, Mallorcára. Néhány költői elnevezéssel is büszkélkedhet: Joan Lluís Cebriŕn regényében „Szelek szigetének" nevezi, Carlos Garrido remek könyvének pedig „A Mágikus Menorca" címet adta.
2003. 11. 07. 10:50
Van egy arca Mallorcának, amelyet csak kevesen ismernek. Bár látogatóból nincs hiány, - magyarok is csaknem tízezren keresték fel idén a legnagyobb baleári szigetet -, mégis sokan térnek haza úgy, hogy a fától nem látták az erdőt.
2003. 10. 24. 11:04
Emlékeztető: – I. csoport: -er végű igék > 2. lecke II. csoport: az –ir végű igék vagy finir típusú igék A második igeragozási csoportba az un. finir típusú igék tartoznak. Ragozásuk szabályos ( lásd táblázat ) Figyelem! Nem minden –ir végű ige finir típusú! Néhány a III. ragozási csoportba tartozik, lásd 9. lecke pl: fin/ir [...]
2003. 10. 22. 00:00
I. Les nombres cardinaux / A tőszámnevek     Megjegyzések 0 zéro   1 un   2 deux – kettőtől kezdve a névelőket, igéket, névszókat többes számba tesszük Ces deux enfants sont italiens. /Ez a két gyerek olasz./ 3 trois   4 quatre   5 cinq   6 six kiejtése: – ha önmagában áll: /sisz/ [...]
2003. 10. 16. 01:00
Mérleg Bilanz Eszközök=aktívák Aktiva A. Befektetett eszközök Anlagevermögen I. Immateriális javak immaterielle Vermögensgegenstände Vagyoni értékű jogok Rechte mit Vermögenswert Szellemi termékek geistige Schöpfungen Immateriális javak értékhelyesbítése Wertberichtigung der immateriellen Vermögensgegenstände II. Tárgyi eszközök Sachanlagen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Immobilien und damit verbundene Rechte vom Vermögenswert Beruházások, felújítások Investitionen, Erneuerungen Tárgyi eszközök értékhelyesbítése [...]
2003. 10. 15. 00:00
Az első kérdés lezárásaként összeállítottuk azt a „megoldási kulcsot", amelyet akkor alkalmaznánk, ha ez a kérdés, ebben a formában vizsgafeladat lenne.
2003. 10. 10. 15:53
LA NÉGATION / A TAGADÁS A tagadás történhet önálló tagadószóval vagy tagadópárral. Az alábbiakban a legfontosabbakat foglaljuk össze. I. Önálló tagadószó Főképpen a beszélt nyelvben, rövid tagadó mondatokat is használhatunk. 1. non – nem Tu es libre ce soir? Non. (Ráérsz ma est? Nem.) 2. personne – senki, senkit Qui vient ce soir? Personne. (Ki [...]
2003. 10. 08. 00:00
1. Änderungen ausdrücken / Változások kifejezése Der Umsatz steigt/erhöht sich/wächst um 10%. A forgalom 10%-kal nő. Der Umsatz nimmt von 1 Milliarde auf 1,2 Milliarden Forint zu. A forgalom 1 milliárd Ft-ról 1,2 milliárd Ft- ra nő. Der Verkauf wurde um 10% gesteigert. 10%-kal növelték az értékesítést. Der Gewinn geht/schnellt nach oben. A nyereség nő. [...]
2003. 10. 08. 00:00
Anfang und Ziele / Kezdés és célok Ich darf Sie zu unserer heutigen Besprechung willkommen heißen. Üdvözlöm Önöket a mai megbeszélésünk alkalmából. Wir sind vollzählig, fangen wir an! Mindenki itt van, kezdjük el! Fangen wir an! / Beginnen wir! Lass uns anfangen/beginnen. Kezdjünk! Lássunk hozzá! Lássunk hozzá! / Vágjunk bele! Können wir anfangen / beginnen? [...]
2003. 09. 24. 00:00
Nemzetközi partnerkapcsolataink bővülésével egyre gyakrabban utazunk. Hányszor van szükségünk egy repülőjegy- vagy szállodai szobafoglalásra! És amikor megérkezünk, a magyar nyelvre már nem hagyatkozhatunk.
2003. 09. 17. 09:00
L’INTERROGATION- A KÉRDEZÉS I. AZ ELDÖNTENDŐ KÉRDÉS Képzése az alábbiak szerint történhet: I.1. Egyenes szórend (beszélt nyelv) Csak az eltérő hanglejtés jelzi a kérdést ( a hangsúlyt felvisszük a mondat végén). Tu es français? Oui, je suis français. (Francia vagy? Igen, francia vagyok.) I.2. Est-ce que kérdőszerkezet+egyenes szórend (beszélt nyelv) Est-ce que tu es triste? [...]
2003. 09. 17. 00:00
LES ADECTIFS / A MELLÉKNEVEK I. A melléknév neme A francia nyelvben a nem szempontjából megkülönböztetünk egy-, két- és háromalakú mellékneveket. A mellékneveket nemben és számban egyeztetjük a főnevekkel. Egyalakú melléknevek – minden -e re végződő melléknév –  jeune (fiatal), facile (könnyű), difficile (nehéz) – melléknévként használt főnevek –  marron (gesztenye), snob (sznob)   Kétalakú melléknevek – a nőnem [...]
2003. 09. 10. 00:00
I.                   Les articles/ A névelők   Egyes szám/ Singulier Többes szám/ Pluriel Megjegyzés   Hímnem/ Masculin Nőnem/ Féminin Hímnem/Nőnem Masculin/Féminin A francia nyelvben megkülönböztetünk hím és nőnemű főneveket Határozott névelő/ Article défini le pčre (az apa) l’ami (a barát) la mčre (az anya) l’amie (a barátnő) les parents (a szülők) – magánhangzóval v. néma „h”- [...]
2003. 09. 03. 12:00