Horváth Aladár (Horváth Aladár)
Belföld

Horváth Aladár: Van cigánykérdés

Csóva és bökő. Ez lesz a vége? A Magyarországi Cigány Párt vezetője szerint utolsó lehetőségként hoztak létre nemzetiségi alapon szerveződő pártot. Interjú.

Akna van abban, hogy származási alapon szerveződő cigánypárt próbál gyökeret verni a magyar közéletben.

Akna abban van, hogy származási alapon elkülönítettek minket, egy olyan népcsoportot, amely magát magyarként fogalmazta meg, ám megvonták tőle a lehetőséget, hogy magyarként élhessen. Abban viszont nincs akna, ha származási alapon vissza akarunk jutni a normális társadalmi létezésbe. Addig mondták nekünk, hogy cigányok vagyunk, s nem lehetünk magyarok, míg tudomásul vettük.

Kik mondták ezt önöknek?

Önök.

Én nem.

Mindenki. Pontosabban: a társadalom több mint fele rosszindulattal, ellenségesen viseltetik irántunk.

Mire válasz a Magyarországi Cigány Párt létrejötte? A Jobbikra? Vagy a nagypártok szegénységügyi tehetetlenségére?

A Magyarországi Cigány Párt elsősorban a kirekesztettségre adott válasz. Arra a kirekesztettségre, ami egyrészt a gazdasági lecsúszásból, másrészt az elmúlt huszonöt év politikai közömbösségéből, felelőtlenségéből fakad – ezek együttes következménye a szélsőjobb megerősödése. Azt mondjuk: ha a Jobbiknak lehet parlamenti frakciója, akkor az antifasiszta erőknek is ott a helyük a törvényhozásban.

A Magyarországi Cigány Párt lenne a magyar antifasiszta erő?

A mi szemünkben a cigányság nemcsak egy etnikum. A mi szemünkben cigány az, akit a hatalom mélyszegénységben tart. A cigány az én szememben metafora is.

A cigány az ön pártjában is cigány. A honlapjukon olvasom: „A Magyarországon élő, több mint egymillió cigányember jólétének, életvitelének és felemelkedésének elősegítését tűztük ki célul.” Ebben nincs szó úgy általában a szegényekről. A cigányokról van szó, a legkevésbé sem metaforikusan.

De ami jó a cigánynak, az duplán jó a nem cigány szegénynek, és triplán jó a többi nemzetiségnek. Pártunkban a saját bőrünkön érezzük az elmúlt két évtized baját, és van tervünk rá, hogyan segíthetnénk cigányokon, akiktől a hatalom megvonta a nemzetiségük és állampolgári jogaik csomó attribútumát.

A cigányság mely jogait vette el a hatalom?

Például a munkához és a szabad választáshoz fűződő jogot.

Munkához épp annyi joguk van, mint a nem romáknak, más kérdés, hogy szinte mindenütt előbb vesznek fel egy nem romát, mint egy romát. Választani pedig végképp van joguk: romák, nem romák arra ikszelnek, akire akarnak.

A cigányságnak eddig kizárólag az Országos Cigányönkormányzat Lungo Dromos listája révén lehetett parlamenti képviselete. Mi csak Farkas Flórián és a Farkas Flórián között választhatunk.

Szavazhatnak bármely, a választáson induló pártra.

De cigánypártra nem szavazhattunk.

Az nem jog, hanem lehetőség. Mostanáig senki sem szavazhatott romapártra, ugyanis nem volt romapárt, hiszen a romák nem alapítottak származási alapon nyugvó pártot.

Nincs lehetőségünk tisztességes jobboldali, vagy tisztességes baloldali pártra szavazni, hát fel kell mutatnunk egy pártot, amely nem ideológiákkal játszik, hanem értelmes megoldásokat tesz le a nyomor, a kirekesztettség, a megkülönböztetés ellen, az egészséges társadalom kialakításáért.

Hadd idézzek egy egészen biztosan nem rasszista, integrációpárti politikustól, Pokorni Zoltántól. „Rendkívül fontos, hogy a magyar politikában nem jött létre egy protest, származási alapon elkülönülő cigánypárt, hanem elsőként a Fidesz, majd a többiek is integrálták kisebb-nagyobb sikerrel a hozzájuk kötődő romákat. Létfontosságú, hogy a meglévő feszültségek  ne politikai metszetben kerüljenek felszínre.” Két hete nyilatkozta ezt nekünk a Fidesz alelnöke.

Fotók: MTI/Kovács Tamás

Mi lett az eredménye ennek az integrációnak?

Mi?

Gyarmatosítás. A Fideszen belül működő Lungo Drom vajdarendszert, kápórendszert hozott létre a cigányságon és a saját intézményrendszerén keresztül, ahol elsősorban a lojalitás számít. Mondom: kápók irányítanak. Durván hangzik, tudom, de az élet durva. Ötven éve nem látott nyomor tombol ebben az országban, és olyan félelmetes feszültség vibrál, amit csak a vak nem vesz észre.

A Jobbik cigányozásával szemben mostanáig az volt a fő ellenérv, hogy nem cigánykérdés van Magyarországon, hanem mélyszegény kérdés. Nem azért megy lopni a roma, mert a génjeiben van, hanem mert éhes. Nem azért nem dolgozik, mert „olyan”, hanem mert nincs meg még a nyolc általánosa sem, és ha meglátják a gyárnál, azt mondják neki, „betelt az állás”. A züllésről sem a „vér” tehet, hanem ez a rettenetes nyomorspirál. Nem „magyar” van és „cigány”, hanem „nem cigány magyar” és „cigány magyar”. Ön viszont a cigánypártjával épp azt sugallja, hogy van cigánykérdés. Van?

Van cigánykérdés.

Komolyan?

Van. Azok számára, akik kérdést csinálnak a cigányok létezéséből.

Kik?

A Jobbik és mindazok, akik követik a faji politikát.

Vona Gábor „minden tisztességes cigányt a testvérének tekint”.

Persze. A német náci pártban is tevékenykedtek olyanok, akiknek voltak zsidó barátaik. Aztán némelyiket gázkamrába küldték.

Cigánypártot alapítani nem az országot „cigányokra” és „magyarokra” osztó gondolkodásmód elismerése, átvétele? Nem tart attól, hogy ez is egy lépés a fogat fogért harc felé? Fáklya száll a putrira a cigánysoron, hogy aztán bicskát kapjon a gárdista a lépcsőházban – ha ez egyszer berobban, mindkét oldalnak lesznek mártírjai, és sosem lesz vége. Nem ennek ágyaz meg akaratlanul az MCP?

Butaság.

Ez nem válasz.

A faji pszichózis, a faji gyűlölet veszélybe sodort minket. Új vészkorszak jelei mutatkoznak, s nekünk jogunk van az önvédelemre. Megmutatjuk magunkat. Itt vagyunk. Nem félünk. Megvédjük magunkat a Jobbikkal és a fasiszta támadásokkal szemben.

Jaj. Jogállamban a rendőrség dolga megvédeni polgárait.

Célunkat természetesen politikai síkon kívánjuk elérni, a civil lehetőségek bezárultak.

Ennek lehet a vége a pofozkodás. A csóva meg a bökő.

Az erőszakmentes polgárjogi küzdelem eszközeivel kívánunk élni.

Én sem attól tartok, hogy ön rántja elő a pillangókést, és attól sem, hogy személyesen Vona vet fáklyát a palatetőre.

Nem hagyjuk, hogy ismét megtámadják a családjainkat. Ez teljesen normális vágy, az emberi élni akarásból, az önvédelem parancsából fakad. Nem tőlünk kell félnie a társadalomnak, hanem attól, hogy van egy Jobbik, ami szembe megy azzal, hogy a cigányoknak is joguk van a létezéshez.

Az imént már véleményezte a Fideszben lévő romapolitikusokat. Mit gondol a szocik romáiról?

A pártok a maguk képére formálták a saját cigánypolitikusaikat: ezek csöndben elüldögélő bólogatójánosok.

Ön 2002 és 2005 között tanácsadója volt két miniszterelnöknek is, Medgyessy Péternek és Gyurcsány Ferencnek. Akkor nem tűnt fel a romapolitikusok opportunizmusa?

Többször is nyílt vitákban támadtam az akkori cigányügyi intézkedéseket is, és amikor a „segély helyett munkával” programmal hiszterizálták a társadalmat a cigányok ellen, leköszöntem a tanácsadásról. Ne fedjük: jobbikos nyomásra elsőként a szocialisták vezettek be szegényellenes intézkedéseket, amelyek a társadalmi elégedetlenség csillapítását remélve céltáblául használták a cigányokat.

Miért nem Medgyessy vagy Gyurcsány miniszterelnöksége idején alapított cigánypártot?

Két és fél évtizedig abban bíztam, hogy a cigányembereknek be kell menniük a demokratikus pártokba, és ott elfogadtatni a szempontjaikat, de csalódtam. Egyetlen párt sem érzi úgy, hogy a cigányokra a választási kampányokon kívül is szükség lenne.

Ön a rendszerváltás után SZDSZ-es parlamenti képviselő volt. Ha létezne még a Szabad Demokraták Szövetsége, most megalapította volna az MCP-t?

Történelmietlen kérdés.

Sebaj.

Ma nincs SZDSZ és nincs semmiféle erős liberális párt. Egyébként a liberális gazdaságpolitikának és a liberális önkormányzati politikának is megittuk a levét.

Hány százalékot remél 2014-re az önök által egymilliós létszámúnak ítélt cigányságra alapozó MCP?

A cél a parlamentbe jutás.

Irreális.

A bejutásnál is fontosabb, hogy nyomást gyakoroljunk a hatalomra, és tárgyalási pozícióba kerüljünk. Célunk továbbá programot tenni az asztalra, melynek nyomán rövid időn belül százhúszezer cigánymunkahely jön létre az országban, és lehetnek végre cigány parasztok, cigány munkások, cigány közalkalmazottak.

Százhúszezer? Hogyan?

Mondjuk úgy, hogy álljon fel egy megavállalat, lehetőséget teremtve arra, hogy kiképezzük és foglakoztassuk az embereinket.

Kizárólag romákkal foglalkozó állami céget képzel? És abban a faluban, ahol nincstelen mindenki, csak a cigányt alkalmaznák, a nem cigány meg nem?

Természetesen a nem cigány szegényeket is alkalmaznánk, szem előtt tartva, hogy a leszakadó rétegek felét a cigányok teszik ki.

Vagyis nem cigányprogramot, hanem szegénységellenes programot indítanának. Pont, mint az eddigi kormányok. Meglehet, „elég” lenne jól csinálni azokat a programokat, cigányozás nélkül.

Mostanáig minden egyes szegénységellenes programból kimaradtak a cigányok, még azokból is, amelyeket eredetileg számukra indítottak. Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy 1996 és 2006 között százhúszmilliárdot költött az állam cigányprogramokra, de az összeg tíz százaléka sem jutott el a romákhoz. Nem közmunka és segély kell, mert az konzerválja a nyomort, hanem képzés és értékteremtő munka. És ha a cigány dolgozik, azzal kihúzzuk a talajt a szélsőjobb lába alól, Magyarország fejlődik, csökken az államadósság, nőnek a bevételek…

Ehhez nem cigánypárt kell, hanem potens, tisztességes, szociálisan érzékeny kormány.

Kell a cigánypárt. Nincs más, aki rákényszerítené a hatalmat, hogy helyén kezelje a cigányok ügyét.

Tud olyan kevés szavazatot szerezni az MCP, hogy ön azt mondja, Magyarországon nincs értelme cigánypártot működtetni?

Adjunk bizalmat ennek a gondolatnak. És meg fogja látni: legalább annyi nem cigány szavazatot kapunk, mint cigányt.

Kétségbe esnék.

Miért?

Mert a magyar választójog titkos, így aztán normál esetben nem tudni, ki merre szavaz.

Vannak legális szociológiai kutatások, eljárások.

Mennyi pénz kell tavaszig az MCP működtetésére, a kampányra?

Nem tudom.

Mennyivel kalkulált?

Az iroda működési költsége egymillió forint per hó.

Abból nincs kampány, szórólap, lakossági fórum.

Szegénypárt vagyunk, most indultunk, meglátjuk, a támogatóink mennyivel segítenek.

Most mennyi van a kaszában?

Még nincs benne semmi.

Olvasom, hogy Amerikában tanult és oktatott a közelmúltban. Onnan nincs pénz? És az EU-ból?

Civil jogvédelemre se adnak, pártpolitizálásra pedig végképp nem. Reméljük, sikerül jelölteket állítanunk, arra jár némi állami támogatás is. A sikerhez nincs szükségünk milliárdokra.

survey tools

Ajánlott videó

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.