Belföld

Bővült a veszélyes üzemek köre Fejér megyében

Több mint harminccal emelkedett a veszélyes üzemként nyilvántartott létesítmények száma Fejér megyében.

Az új katasztrófavédelmi törvény és végrehajtási kormányrendelete a tárolt, feldolgozott és felhasznált veszélyes anyag mennyisége alapján a korábbi kettő helyett három kategóriába sorolja a gazdasági társaságokat. Az eddigi felső és alsó küszöbértékű üzemek mellett a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az elmúlt hónapokban azonosította az úgynevezett küszöbérték alatti üzemeket.

A besorolás alapján jelenleg öt felső, tíz alsó és harminchárom küszöbérték alatti veszélyes üzem működik Fejér megyében. A harmadik kategóriába tartoznak az úgynevezett „kiemelten kezelendő létesítmények”, valamint azok a gazdasági társaságok, amelyeknél a veszélyes anyag mennyisége a kormányrendeletben meghatározott alsó határérték negyedét eléri.

Ezeknek az üzemeknek május 15-ig kellett bejelentést tenniük a katasztrófavédelmi hatóságnál. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági szakemberei ezután üzemazonosítási eljárás keretében közel százhúsz helyszíni szemlét végeztek, és – ahol indokolt volt – úgynevezett súlyos káresemény elhárítási terv készítését írták elő.

A dokumentáció többek között összegzi az adott üzem biztonságos működéséhez szükséges feltételeket, megnevezi a veszélyforrásokat, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, vagy üzemzavar bekövetkezése esetén azok elhárításához szükséges intézkedéseket. A tervek elkészítését a létesítmények az év hátralevő részében folyamatosan végzik, és nyújtják be a katasztrófavédelmi hatósághoz.

Ajánlott videó