Üzleti tippek

Fontos a vállalkozói környezet javítása

A magyar kis- és középvállalkozások az elmúlt másfél évtized alatt hálózatokat építő, az együttműködési formákat jól használó vállalati körré váltak, amely folyamatosan csökkenti hátrányát a fejlett országok kkv-szektorához képest –
olvasható a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak (GKM) A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója című anyagában, amelyet a szaktárca honlapján hozott nyilvánosságra.

A dokumentum szerint magyar kkv-szektor lemaradása több fontos területen – ilyen például az információs technológiák használata, a menedzsment-szolgáltatások igénybevétele – csökken a fejlett országokban működő kis- és középvállalkozásokhoz képest, ugyanakkor még mindig számottevő a különbség.

A kormány által február elején elfogadott koncepcióban szerepel, hogy a kis- és középvállalkozás-fejlesztési politika egyik legfontosabb eleme a vállalkozási környezet javítása, aminek mércéje az, hogy milyen mértékben csökken a vállalkozási tevékenység közvetlen és közvetett tranzakciós költsége, ezért az üzleti környezet javítását célzó reformok a vállalkozásfejlesztési politika elhagyhatatlan részét képezik.

A vállalkozói környezet dinamizálása érdekében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium “Üzletre hangolva” címmel külön programot dolgoz ki a kkv-k fejlesztésének koncepciójával összhangban.

A koncepció szerint módosul az állam szerepe. Az állam a közvetlen erőforrás-allokációban egyre csökkenő mértékben vesz részt, szerepe a szabályozásra és a felügyeletre korlátozódik. A pénzügyi programok finanszírozása egy holdingalapból történik, amelyik az Európa Bizottság Jeremie-programjának részeként működik.

A koncepció kitér a kkv-k foglalkoztatásban betöltött fontos szerepére. A vállalati szektoron belül a foglalkoztatás két harmadát a kis- és középvállalkozások adják, ez a szektor az elmúlt tizenöt évben nettó foglalkoztatás-bővülést tudott produkálni. A kis- és középvállalkozások a foglalkoztatáshoz is kiegyenlítettebben járulnak hozzá, mint a nagyvállalatok. A kis- és középvállalkozások foglalkoztatási rátája jóval kisebb különbséget mutat, mint a nagyvállalatoké.

A koncepcióban javasolt fejlesztéspolitika éppen azokat a piaci kudarcokat segítené felszámolni, amelyek jelenleg a kis- és középvállalkozások további foglalkoztatás-bővülésének útjában állnak.

A GKM adatai szerint a mikro-, kis- és középvállalkozások jelentős szerepet töltenek be az ország gazdasági életében, az alkalmazottak mintegy 60 százalékát foglalkoztatják, a bruttó hozzáadott értéknek csaknem 40 százalékát állítják elő, és az exportértékesítés közel 20 százalékát realizálják. A legtöbb hazai kkv a szolgáltatások területén tevékenykedik, ezt követi az ipar és a mezőgazdaság.

Ajánlott videó