Üzleti tippek

Uniós textiltréning

Nagy és kis textilipari cégeknek egyformán nehéz a helyzetük Európában. A Fometex kísérleti projekt e mostoha területen vállalkozást indító vagy vezető nőknek kínál segítséget.

Minden szervezet egyedi és lemásolhatatlan; sajátos arculattal, kultúrával és jellemzőkkel – vallják az Ergofit Kft. munkatársai. A tizenöt esztendeje alapított tanácsadó és továbbképző cég országszerte sikerre vitt munkamódszerét európai uniós szinten is kamatoztatni szeretné a Leonardo da Vinci program kísérleti projektje, a Fometex keretében, amely a textiliparban és a kapcsolódó területeken vállalkozást indító, illetve vezető nők vállalkozó szellemének és kezdeményező készségének fejlesztését támogatja.

Nemzetközi csapat

Az Ergofit Kft.-n kívül a munkában további hat országból vesznek részt különböző méretű és jellegű szervezetek:

Spanyolországból a vigói Método Análisis y Técnicas S.L. mint projektvezető; 
a Cseh Köztársaságból a prágai Tempo Training & Consulting;
Görögországból az eviai K.E.K. Kronos;
Nagy-Britanniából a sheffieldi Inova Consultancy; Belgiumból a brüsszeli B&S Europe, valamint Portugáliából a lisszaboni DeltaConsultores.A projektben érdekelt partnerek ötmodulos tréninganyagot dolgoztak ki. A vezérelv az volt, hogy a tanfolyamot elvégzők megszerezzék azokat az ismereteket, amelyek képessé teszik őket vállalkozásuk megalapítására és zökkenőmentes működtetésére.

„Mindenkire gondoltunk, hallgatóink helyzetük és erőforrásaik függvényében választhatnak a tanfolyam három formája közül” – hangsúlyozza Pataki Csilla, az Ergofit Kft. senior management tanácsadója és nemzetközi projektmenedzsere. Az első forma a hagyományos osztálytermi oktatás, órarend szerint.

A konzultációkon a hallgatók választ kapnak kérdéseikre, rendszerezik elsajátított ismereteiket, megbeszélik a gyakorlatokat, és közösen megoldják az esettanulmányokat.

A második forma a CD-ROM-alapú egyéni felkészülést és az osztálytermi konzultációt kombinálja.

A harmadik, az e-learning képzési forma az internet folyamatos alkalmazását igényli, a tananyag letöltéséhez, a gyakorlatok elvégzéséhez, a tutorral való kommunikáláshoz.

Mi visz rá egy nőt?

A projektben az Ergofiten kívül további hat országból vesznek részt partnerszervezetek.

Első lépésként mindegyikük elvégezte saját országa textiliparának helyzetelemzését és -értékelését. Azt tapasztalták, hogy a közelmúltban Európa-szerte csökkent a nagy textilgyártók száma, sok helyütt kevesebb dolgozóval kell ugyanazt a termelési volument elérni, ugyanakkor egyre nagyobb a verseny a szakképzett munkaerőért és a finanszírozási forrásokért.

Az ázsiai országok, elsősorban Kína és India textilpiaci térhódítása a projektben részt vevő országokban számos kis céget sodort nehéz helyzetbe. Az is nyilvánvaló, hogy a textiliparban dolgozó nők többségükben az alacsonyabb képzettséget igénylő, kékgalléros munkakörökben dolgoznak, ily módon az átlagosnál is nagyobb jövedelemkülönbségek alakultak ki a nők és a férfiak között.

A résztvevő országokban végzett kutatások azt mutatják, hogy a nők fő motivációi a vállalkozás indításakor: az önállóság, az önmegvalósítás, a munkahely és a magánélet egyensúlyának megteremtése. Magyarországon a felmérés szerint a nők főként saját munkahelyük megteremtéséért vagy keresetük növelése végett indítanak vállalkozást a textiliparban.

Az önismerettől az üzleti tervig

A projekt keretében kidolgozott tananyag első modulja önértékelési kérdőívet tartalmaz. Aki őszintén válaszol, annak az eredmény megmutatja, hogy készen áll-e a vállalkozásalapításra, és képes-e rá egyedül, vagy további segítségre szorul. Azt is megtudhatja, hogy a továbbiakban mely kompetenciákat célszerű fejlesztenie.

A második modul az önfejlesztésre ad lehetőséget. Ide tartozik: az önbizalom, az idő- és a stresszmenedzsment, a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a problémamegoldás általános készségeinek fejlesztése. Ezekre egyéni vállalkozónak és cégtulajdonos-menedzsernek egyaránt szüksége lehet.

A harmadik modul segítségével a résztvevők már a vállalkozás létrehozásához szükséges lépésekkel ismerkedhetnek meg. Megtudhatják, hogy az érintett országok textiliparát milyen vállalkozástípusok jellemzik, melyek az alapítás fő lépései, mekkora a tőkeigényük, milyen dokumentumokra van szükség.

A negyedik modul a szükséges menedzsmentismereteket
tartalmazza. Bemutatja a vállalkozásmenedzselés fő technikáit és módszereit, például a célkitűzések meghatározásának módját, a termelés- és munkaszervezési technikákat, a marketingre és az eladásra vonatkozó alapismereteket, az emberi erőforrás menedzselésének legfontosabb aspektusait.

„Bár e tanfolyam keretében csak alapismereteket tudunk átadni, mégis úgy gondoljuk, hogy ezek már megfelelő alapot jelentenek a vállalkozás elindításához, illetve a továbbtanuláshoz” – jegyzi meg Pataki Csilla.

A tananyagot lezáró ötödik modul az üzleti tervek elkészítésének folyamatába avatja be a résztvevőket. Mindegyik fejezet gyakorlatokkal zárul – aki mindet végigcsinálja, annak majdnem kész üzleti terv lesz a kezében.

Túl a textiliparon

Mi következik, amikor a tanfolyamon végigvezették a résztvevőket a vállalkozásalapítás rögös útján?

A projektnek ez nem része ugyan, de az Ergofit készségfejlesztő tréningekkel tervezi kiegészíteni a távoktatási anyagot (például: kommunikáció, tárgyalástechnikák, konfliktuskezelés, teljesítményértékelés).

Habár a projekt keretében kidolgozott tananyag elsődlegesen a textil-, ruha- és bőriparra vonatkozik, Pataki Csilla szerint valójában bárkinek hasznos lehet, aki a vállalkozások világában szeretné kipróbálni képességeit. A modulok külön-külön is elvégezhetők, egyéni kívánalmak szerint.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a tananyag elsősorban olyan rétegnek szól, amelynek továbbképzésre fordítható erőforrásai szűkösek – folytatja Pataki Csilla. – Projektünk sikere érdekében szövetségeseket és pályázati lehetőségeket keresünk az oktatás minél szélesebb körű megvalósításához.”

Ajánlott videó