Üzleti tippek

Adótipp: Módosult szabályok

Fejlesztési adókedvezmény címén a vállalkozások 2003 óta érvényesíthetnek adókedvezményt a társasági adó rendszerében. A kedvezmény igénybevételének szabályai eddig minden évben változtak, így idén is.

Fejlesztési adókedvezmény címén a vállalkozások 2003 óta érvényesíthetnek adókedvezményt a társasági adó rendszerében. A kedvezmény igénybevételének szabályai eddig minden évben változtak, így idén is (124/2005 VI. 29. Kormányrendelet; 2005. évi LXXXII. tv).

Ehhez kapcsolódóan szintén változott a törvény végrehajtási rendelete (275/2003. / XII. 24 Kormányrendelet). A módosult rendelkezés hatályba lépését megelőző időpontig benyújtott kérelmekre a korábbi szabályok érvényesek.

A következőkben röviden csak a megváltozott szabályokat ismertetjük:

A legalább 100 ezer forint értéket elérő informatikai fejlesztések körében új tárgykörökre is kiterjeszti a jogalkotó a kedvezmény lehetőségét:

•  a meglévő, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló jogszabály fogalom-meghatározása szerinti állandó helyű szolgálat keretében vagy a helyhez kötött, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerinti előfizetői interfésszel rendelkező elektronikus hírközlő hálózat fejlesztésével létrehozott; vagy
• a 2006. január 1-jét követően szerzett frekvencia használati jogosultság alapján megvalósuló, szélessávú internetszolgáltatást biztosító beruházásokra.

Egyszerűsödött a kedvezmény igénybevételének módja: alapesetben az adóalany önadózással határozza meg az adókedvezményt. (Ez alól kivétel az az eset, amikor a beruházási érték, költség, ráfordítás jelenértéken a 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja. Ilyenkor a kedvezmény érvényesítésének feltétele még mindig a pénzügyminisztériumi engedély.)

Mindkét esetre vonatkozik, hogy az adóalanynak nemcsak a kérelem benyújtásakor, illetve a bejelentéskor, hanem a beruházás üzembe helyezését követő öt évben (vagy későbbi időpont esetén az adókedvezmény igénybevételének utolsó évéig) meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

•  Nem lehet adótartozása az állami, önkormányzati, és vámhatóságnál
•  Nem kötelezték építésügyi bírság megfizetésére
•  Az állami, önkormányzati és vámhatóság nem állapíthat meg ötmillió forintot meghaladó adóhiányt
•  Nem lehet jogerős elítélő határozat munkavállaló engedély vagy bejelentés nélküli foglalkozása miatt.

A halászati tevékenységi körbe tartozó beruházások kikerültek a kedvezményezett tevékenységek közül.

Megváltozott néhány, a rendeletben meghatározott értelmező rendelkezés (például: állami támogatás, beruházási érték, nagyberuházás, referencia ráta stb.) fogalma.

Ha az adóalany önadózással állapítja meg a kedvezmény összegét, még a beruházás megkezdése előtt adatszolgáltatásra köteles a Pénzügyminisztérium felé (a kormányrendelet 2. számú Melléklete szerint, például: adóalany adatai, beruházás kezdésének, befejezésének várható időpontja, jelenértéke, helye; nagyberuházásoknál egyéb, az Európai Bizottságnak is bejelentendő adatok, például: gyártandó termék Prodcem besorolása, szolgáltatásnál CPS besorolása, beruházás jellege stb.)

A vállalkozásoknak nyilvántartást kell vezetniük a fejlesztési program keretében üzembe helyezett tárgyi eszközökről, immateriális javakról (üzembe helyezés ideje, helye, bekerülési értéke, hasznos élettartam, állományból való kikerülés időpontja.).

Csökkenteni kell az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházási értéket, annak az eszköznek a bekerülési értékével, melyet nem üzemeltetnek az engedélyben meghatározottak szerint.

A fejlesztési kedvezmény akkor vehető igénybe, ha új létesítményt eredményez, vagy a meglevőt bővíti, vagy a nyújtott szolgáltatást alapvetően megváltoztatja.

Ajánlott videó