Hetilap: Lapszámok

ZALA MEGYE - Csökkenő külföldi tőkebefektetések, növekvő export

Zala megyében csökkent a külföldi tőkebefektetések aránya. A megye nagyobb cégei már néhány évvel ezelőtt átalakultak, és sok közülük külföldi tulajdonba került, így például a Zalaegerszegi Ruhagyár Rt. egy része, a Goldsun Hűtőipari Rt., a Zalaco Sütőipari Rt. egykori keszthelyi gyára. Zalában 1991-ben 137 külföldi érdekeltségű vállalkozást regisztráltak, tőkéjüket 3,9 milliárd forinttal jegyezték. Számuk 1994 [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

MINŐSÍTETT KISEBBSÉG

A Közbeszerzések Tanácsának idén október 30-áig kell kiválasztania, hogy mely cégeket jelöli ki úgynevezett minősített ajánlattevőnek. Azok a vállalatok, amelyek ezt a csak a “császári és királyi udvari szállító” kitüntető címhez fogható rangot elérik, nagyobb eséllyel nyerhetnek pályázatokat, hiszen őket – legkevesebb ötöt-ötöt egy-egy szakmából – a Közbeszerzések Tanácsának jegyzékéből lehet a meghívásos eljárásban kiválasztani. [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

KÉT NAGYVÁLLALAT A GYÓGYSZERIPARBAN - Privatizációs orvosság

A nagy hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszeripar két vállalatának fennmaradása, fejlődése csak a külföldi tőke bevonásával képzelhető el. Ennek különböző útját-módját választotta a Chinoin és az Egis. A gyógyszeripar világviszonylatban a leg hatékonyabb, legeredményesebb fel dolgozó-ipari ágazatok közé tartozik. A hetvenes-nyolcvanas évekre a gyógyszeripar hagyományaira alapozva, a fejlesztések, az ágazat kiemelt kezelése nyomán Magyarországom létrejött Kelet-Európa [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

MBFB-PRIVATIZÁCIÓ - A PHARE-ral párban

A brit HSCB Investment Bank Limited nyerte azt a pályázatot, amelyen a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank privatizációs tanácsadóját választották ki. Az Európai Unió a PHARE-program keretében – szakértői segítségnyújtás címén – együttesen 750 ezer ecu-vel támogatja a fejlesztési bank szerkezeti átalakítását és a privatizáció előkészítését. A július 15-én írták alá azt a szerződést, amely [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

ÜZLET A NYUGDÍJREFORM UTÁN - Variációk egy témára

Az idei év Magyarországon az államháztartási reform éve lesz – legalábbis a politikai ígéretek szerint. Az oktatást, az önkormányzatokat, az egészségügyi rendszert érintő átalakítás mellett várhatóan sor kerül a változó társadalmi és gazdasági körülményekhez jobban alkalmazkodó nyugdíjrendszer “átszabására” is. Milyen szerepük lehet ebben a folyamatban a nyugdíjpénztáraknak? – erre keresi a választ cikkében szakértőnk, az [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

EDS HUNGARY KFT. - Van még dobásunk

Magyarországon még úgyszólván ismeretlen az outsourcing fogalma és jelentősége. A magyarra hozzávetőlegesen forráskitelepítésként fordítható szakszó olyan üzemszervezési szisztémát jelent, melynek révén egy vállalat valamely működési funkciójának ellátását teljes egészében egy külső, professzionális cégre bízza. A világ vezető “outsourcing” szolgáltatást nyújtó cége, a Ross Perot által alapított Electronic Data System Corporation (EDS) magyarországi leányvállalata, az EDS [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

KI A LEGJOBB? - Függő hozamok

Nemrégiben készült el az a felmérés, amely tíz pénztárból álló minta alapján próbálta a nyugdíjpénztárak gazdálkodását összehasonlítani. Bár a vagyonértékelés szabályainak eltérő volta miatt az értékelés távolról sem tekinthető általánosnak, mégis jellemző képet rajzol a pénztárak által elérhető – tőkemérettől és a vagyonkezelés időtartamától függő – éves bruttó és nettó hozamok közötti szórásról. Az összehasonlíthatóság [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

A MOL-KOKTÉL

A Mol Rt. legutóbbi közgyűlésén a vezetői ösztönzési rendszer részeként bónusz-részvényekről és részvényopciós rendszerről döntöttek a tulajdonosok. A bónusz-részvényeket a középvezetőknek, a részvényvásárlási opciót pedig a felsővezetőknek szánják. A bónusz-részvényt akkor szerezhetik meg – mégpedig előre meghatározott mértékben – a társaság eredményességére alapvető hatással lévő középvezetők, ha az eredménymutató eléri az előre meghatározott értéket. Ez [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK - Felemás államtalanítás

Majd negyedmillió tag, hozzávetőleg 11 milliárd forint befektetett vagyon – röviden így jellemezhető az első negyedév záróadatai alapján az eddig alakult 244 önkéntes biztosító nyugdíjpénztár működése. A kedvező mutatók ellenére azonban a pénztárak elmúlt két és fél éve távolról sem mentes az ellentmondásoktól, és egyelőre kérdéses a fejlődés további iránya is. Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

PERELNEK A NÖVÉNYVÉDŐ SZERES MULTIK

Az egyik nagy agrárintegrátor, a szekszárdi KSZE csődje a 18-20 milliárd forintos növényvédőszer-piacot is fájdalmasan érinti. A KSZE 92,5 százalékos tulajdonában lévő KSZE-Agroker Rt. (KA), mint disztribútor e piacból 12-13 százalékkal részesedett, és az idén még egymilliárd forint értékben kötött szállítási szerződéseket. A csődbe került KSZE-nek azonban nem volt elég vagyona, ezért a bankok a [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

HÁTRAVAN MÉG... A PRIVATIZÁCIÓ

A kelet- és közép-európai országokat ma még mindig az állami bankok dominanciája “kísérti”, jóllehet a bankkonszolidációs megközelítés szükségszerűen privatizációval ér véget. Pontosan ez az a lépés, aminek a megtétele a legtöbb bank esetében, ha nem is kétséges, de homályos. Azért a világbanki szerzők azt is megjegyzik, hogy a privatizáció minden gazdasági és politikai nehézsége közepette, [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

INDONÉZ KAPCSOLATOK

Rekordév volt a tavalyi magyar-indonéz gazdasági kapcsolatokban. A forgalom értéke elérte az 50,4 millió dollárt. A 26,6 millió dollárra emelkedett magyar kivitel immár kiegyensúlyozott forgalmat eredményezett. Ez a következő két évben valószínűleg meg is duplázódhat. A forgalomnövekedés példaértékűnek számít a közép-kelet-európai országok között. A magyar kivitelben az étkezési búza foglalta el az első helyet. Ebből [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE

A nyolc hónapja hatályban lévő közbeszerzési törvény logikája egy kereskedelmi közhelyen alapul: a nagybani beszerzéseken lehet a legnagyobb árkedvezményeket elérni. A tapasztalatok szerint önmagában már annak is árlehajtó hatása van, hogy az ajánlattevők tudatában vannak: versenyhelyzetben kell megszerezniük a közpénzekből fizetett megrendelést.

24.hu
Hetilap: Gazdaság

EU-BELÉPÉS CIPŐKANÁLLAL

A hajdani Közös Piac működését meghatározó Római Egyezmény 100. cikkelye megengedi, hogy egyes országok a közösséginél is szigorúbb szabványokat érvényesítsenek határaikon belül. Németország, Hollandia és Dánia előszeretettel él e lehetőséggel. Az átlagosnál szigorúbb szabványok kimutatható kereskedelmi előnyt hoznak alkalmazóiknak. Példaként a német csomagolási törvényt szokták emlegetni. Ez a szállítókat arra kötelezi, hogy gondoskodjanak a csomagoló [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

SZLOVÉNIA AZ EU-SZERZŐDÉS UTÁN - Új versenyző a rajtvonalon

Szlovénia beszállt a kibővített Európai Unióhoz való csatlakozásért folytatott versenybe. A hat egykori jugoszláv tagállam közül elsőként Szlovénia a tizedik kelet-európai ország, amely társulási szerződést írt alá az EU-val Luxemburgban. Afüggetlenség kikiáltása és a Belgráddal folytatott rövid háború után öt évvel Szlovénia gyors ütemben szabadul meg a jugoszláv örökségtől. A közelmúltban sikerült hitelmegállapodást kötnie a [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

Beszerzők, építők, közvetítők

A MÁV Rt. anyaggazdálkodási szakszolgálata – tehát az a részleg, amelyik nem a speciális vasúti anyagok beszerzésével foglalkozik -, idén 12 milliárd forintnyi árut és terméket szerez be, s ennek több mint háromnegyedét a közbeszerzési eljárásnak megfelelő formában pályáztatják. Ebből 6 milliárd forintért üzemanyagot vásárolnak. A cégnél már három éve gyakorlat a versenytárgyalásos beszerzés. Biriné [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

EX-JUGOSZLÁVIA: KÍSÉRLETEK ÉS KOCKÁZATOK - Adósok egymás között

A magát Jugoszláviának nevező maradékállamban a jegybank kormányzójának felmentése után visszatért a hiperinfláció és a tartós nemzetközi elszigeteltség veszélye. Közben Horvátország Belgrád bosszúságára kiegyezik a nemzetközi bankvilággal és így Milosevics is kompromisszumra hajlik. Dragoszlav Avramovicsot, a jegybank első emberét a belgrádi parlament a kormánnyal a gazdasági reformokról folytatott hosszadalmas és heves vitát követően mentette fel. [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

Mi a hozzáadott érték?

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Figyelő ismét elkészíti a vállalkozások toplistáját, a TOP 200-at melyben szerepel a vállalatoknak a bruttó hazai termékhez való hozzájárulását kifejező mutató, azaz a vállalat által előállított bruttó hozzáadott érték. A vállalatok érdeklődése miatt és az olvasók tájékoztatása érdekében idén is közzétesszük a KSH hivatalos módszertanát a hozzáadott érték számítására. Megjegyzés: [...]

24.hu
Hetilap: Pénzügyek

A VILÁGBANK A BANKRENDSZERRŐL - Megint tanulság

Finoman bírálja a magyar bankok többszöri feltőkésítését a Világbank A tervtől a piacig címmel nemrégiben közzétett tanulmányában. Az egyéves kutatómunka után született írás szerint a bankreform két fő módja – a meglévő pénzintézetek konszolidációja, illetve az újak piacra engedése – mára közel hasonló eredményre vezetett. A lakossági betéteket főként csak számon tartó pénzintézetek magatartására a [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

NYUDÍJASOK MAGYARORSZÁGON*

* Nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülők; ** Az időszak végén. Forrás: KSH Év Nyugdíjasok száma** (ezer fő) Átlagnyugdíj a népesség %-ában nominálértéken (Ft/hó) reálértéken (1990.=100,0) 1990. 2556,3 24,7 6 683 100,0 1991. 2679,8 25,9 8 341 92,4 1992. 2798,1 27,1 9 747 87,8 1993. 2870,0 27,9 11 503 84,6 1994. 2935,0 28,6 13 977 86,5 [...]

24.hu
Hetilap: Lapszámok

AZ IFOR CSAK ENYHÍTETT A PROBLÉMÁKON - Somogy kitörési pontja

Somogy megye az elmaradott térségek közé tartozik aprófalvas településszerkezetével, alacsony képzettségű és kedvezőtlen korösszetételű lakosságával. Exportképessége gyenge, a vidéki átlag alatti az egy főre jutó GDP. A megye gazdasága számára kitörési pontokat a kedvező természeti adottságai és a helyzetéből is fakadó, immár intézményesült nemzetközi kapcsolatai jelentenek. A balatoni idegenforgalomnak köszönhetően Somogy megyében a szolgáltató szféra [...]

24.hu
Hetilap: Gazdaság

PRIVATIZÁCIÓ ÉS KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK

1 Minden nagyobb üzemet országos hatóságok (ágazati minisztériumok, Privatizációs Ügynökség) adtak el; 2 A készpénzbevételek mellett ezek az összegek Brady-kötvényeket és belső adósságprogramból származó kötvényeket is tartalmaznak, melyeket részvényekre cseréltek be, valamint a privatizált üzemek adósságait, melyeket a vevő átvállalt; 3 Éves beáramlás; 4 Január 1-jétől május 31-ig; 5 Beleértve 65 millió dollárt az 1991/92. [...]

24.hu
Hetilap: Röviden

A KÜLKERESKEDELEM ÖT HÓNAPJA - Töretlen kiviteli kedv

Bár az eredetileg tervezettnél magasabb termelői árszínvonal kétségkívül a forint relatív felértékelődéséhez vezet, amennyiben éves szinten az infláció tényleg 20 százalék körülire mérséklődik, akkor a vállalatok exportérdekeltsége a forint jelenlegi, havi 1,2 százalékos leértékelési üteme mellett is fennmarad – jelentette ki a Figyelőnek Berényi Lajos, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium helyettes államtitkára. Idén május végéig [...]

24.hu
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.