Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
Belföld

Halála után kapott kártérítést a közszolgálati egyetem tanára, akit a dékánnak címzett beszólás miatt rúgtak ki

Halála után két évvel kénytelen kártérítést fizetni egykori tanárának a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Kozáry Andreát 2019 októberében rúgta ki az intézmény vezetése, amiért egy homofób bűncselekményekkel foglalkozó nemzetközi konferencia szervezése körüli vitában beszólt a dékánnak.

A Fővárosi Ítélőtábla október 18-án meghozott ítéletével 5,2 millió forint kártérítést ítélt meg Kozáry Andreának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) egykori tanárának.

Az NKE rektora 2019 októberében rendkívüli felmentéssel szüntette meg a rendészettudományi karon dolgozó professzor közalkalmazotti jogviszonyát – az ítélőtábla döntése szerint jogellenesen.

Kozáry Andrea már nem örülhet annak, hogy tisztázták a nevét, mert időközben elhunyt (haláláról 2020 decemberében a közszolgálati egyetem is hírt adott). A munkaügyi pert kérésére a fia vitte tovább.

Megörököltem a jogot, hogy befejezzem a pert, mert édesanyám életében ez, sajnos, már nem történhetett meg. Természetesen ebben nem az anyagi megfontolások vezettek, hanem az, hogy édesanyám a halála előtt a lelkemre kötötte, folytassam az eljárást, mert nagyon bántotta, hogy megsértették a becsületét

– mondta a 24.hu-nak Pósch Krisztián.

Kozáry Andrea 1999-től állt közalkalmazotti jogviszonyban az egyetemen, illetve annak jogelődjénél, a Rendőrtiszti Főiskolán. A rendészettudományi kar nappali és levelező tagozatán alap- és mesterképzés szakon is vezetett kurzusokat, és a doktori iskolában is oktatott, munkáját több szakmai és állami elismeréssel díjazták.

NKE Kozáry Andrea

A professzor 2017-ben külsős résztvevőként csatlakozott a Háttér Társaság által indított Call It Hate – Nevezd nevén a gyűlöletet! című projekthez. Bár a kormányoldal politikai megnyilvánulásai nem kedveztek az LMBTQI személyek elleni bűncselekmények korrekt szakmai kezelésének, Kozáry a szervezet kérésére elvállalta, hogy előadóként és a zárókonferencia szervezésének segítőjeként is részt vesz a programban.

A tervek szerint a konferenciát a Ludovika Campuson tartották volna, ezért a Háttér Társaság a rendészettudományi kar vezetésének is jelezte az együttműködési szándékát, 2019 elején pedig Kozáry Andrea közreműködésével a szervezés is elindult: a nemzetközi konferenciáról a szokásoknak megfelelően értesítést kapott az állami egyetem dékánhelyettese, és az esemény bekerült a kar éves rendezvénytervébe. Bár úgy tűnt, minden sínen van, az egyetem vezetése három héttel a kitűzött dátum előtt lemondta a konferenciát, sőt Koltay András akkori rektor (aki ma már a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnöke) belső vizsgálatot is elrendelt.

A konferenciát a kampusz helyett egy külső rendezvényközpontban tartották meg, és végül egyetlen NKE-hallgató sem vett részt rajta. A rektor a helyszínt lemondó levelében ugyan ígéretet tett a szervezőknek, hogy a meghívót és a programajánlót szétküldik az NKE belső levelezőrendszerében, ám végül ez sem történt meg.

A történetek miatt felháborodott Kozáry Andrea a konferencia másnapján az egyetem ebédlőjében érte el a tanulmányi osztály vezetőjét, akit az asztalánál kért számon, hogy miért bírálták felül a rektor ígéretét, és miért nem hirdették meg az eseményt a Neptun-rendszerben. A tanulmányi osztály vezetője azt közölte, hogy ez a dékán döntése volt.

Az ebédlői jelentről készült belső jelentés szerint a professzor indulatosan reagált az információra, majd kijelentette:

Kapja be a dékán!

Kozáry Andrea a 24.hu-nak még 2019-ben azt mondta, hogy ez a mondat nem hagyta el a száját, erről azonban a bíróságon halála miatt már nem nyilatkozhatott.

A rektor – arra hivatkozva, hogy a konferencia elmaradása miatt elrendelt, időközben lezárt belső vizsgálat is Kozáry Andreát marasztalta el, mondván, az időpont kitűzésével kapcsolatos értesítéssel nem tartotta be a szolgálati utat – felmentette állásából a professzort. Koltay azzal érvelt, hogy a dékánt érintő kijelentés megbotránkozást keltett a jelenlévőkben, nagymértékben csorbította a karvezetés és az egyetem tekintélyét, és súlyosan sértette a tisztjelölt hallgatók szocializációját.

A per során azonban kiderült, hogy az asztalnál lezajlott beszélgetést nem hallhatta egyetlen hallgató sem. A bíróság érthetőnek találta, hogy a professzor az előzmények, különösen a rektor ígérete alapján azt várta, hogy az egyetem hallgatói részt vesznek majd az eseményen, ezért váratlanul érhette, hogy a dékán felülbírálta főnöke, a rektor álláspontját.

Ajánlott videó