Média

Pert vesztett a Médiatanács, Andy Vajnáék elbukták a velencei frekvenciát

A bíróság szerint a Médiatanács kifejezetten súlyos törvénysértéseket követett el.  A bírósági döntés nyomán elbukja Andy Vajna filmügyi kormánybiztos, illetve szövetségese, Belénessy Csaba a velencei rádiós frekvenciát, amit korábban neki ítélt a grémium.

Mindössze néhány percig tartott ma délben annak a bírósági pernek az ítélethirdetése, melyet a Fehérvár Rádió indított a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz rádiófrekvencia pályázati eljárás ügyében a Médiatanács ellen. Mohay György bíró ugyanis megállapította, hogy a Médiatanács jogsértéseket követett el, a Fehérvár Rádió keresete pedig alapos volt a grémium ellen. Ez azt jelenti, hogy Andy Vajna rádiója, a budapesti központú Rádió 1-et működtető Radio Plus Kft. várhatóan mégsem jelenhet meg a Velencei-tó térségében Belénessy Csaba közvetítésével, ahogy azt korábban bejelentette. A frekvenciát várhatóan így a Fehérvár Rádió kapja meg, nem pedig Belénessy cége, a testület által korábban győztesnek nyivánított B&T Kft.

Korábban a 24.hu-n részletesen is írtunk róla, hogy a B&T Kft. mögött Belénessy Csaba, az MTI volt vezetője van, aki Andy Vajna filmügyi biztos budapesti Rádió 1 hálózatának szövetségeseként pályázott helyi rádiós frekvenciára a Velencei-tónál, és azt is megírtuk, miféle hibák ellenére hozta ki győztesnek a Médiatanács a B&T Kft.-t, szemben az alakilag és tartalmilag is megfelelő pályázatot benyújtó Fehérvár Rádióval. A bíróság mai ítélete is a korábbi cikkünkben megjelentek teljes hitelességét támasztja alá. A bíróság megállapította, hogy a Médiatanács kifejezetten „súlyos jogsértéseket” követett el, aminek az ügy érdemi részére is kihatása volt.

elénessy Csaba, a Korrektúra Kft. szakmai vezetője a Korrektúra-díjak átadási ünnepségen Budapesten, a Boscolo New York Palace hotelben 2015. december 21-én. MTI Fotó: Kovács Attila
Velencén is botrányszagú pályázattal nyert Andy Vajna embere
Izgalmas dolgok derültek ki a bíróságon egy újabb, a Médiatanács ellen, a velencei helyi rádiós frekvencia ügyében folyó perben.

Számos szabálytalanságot követett el a Médiatanács

A bíróság megállapította, hogy a Médiatanács törvénybe ütköző módon tagadta meg a Fehérvár Rádiótól, hogy ügyféli jogait gyakorolva az eredményhirdetést követően betekinthessen a Médiatanács által győztesnek kihozott B&T Kft. pályázati anyagába, illetve a Médiatanács nem adott elfogadható magyarázatot arra, mi alapján javasolta a B&T Kft.-nek a Fehérvár Rádió által kezdeményezett iratbetekintetési eljárást megelőzően, hogy kezdeményezze pályázati anyagának titkosítását, hogy azt a felperes ne láthassa, ráadásul a titkosításról nem készült médiatanácsi végzés. A bíróság szerint a Médiatanács megsértette az indoklási kötelezettségre vonatkozó előírásokat is, illetve nem derült ki hitelt érdemlően az sem, hogy a Médiatanács és a pályázó betartotta-e a pályázati határidőket. A bíróság megállapította, hogy a B&T Kft. önhatalmúlag módosította a pályázati eljárásban kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokat, illetve több más hibát is elkövetett, a Médiatanács pedig az egyenlő bánásmód Alaptörvényben és a Közigazgatási Eljarási Törvényben (Ket) is lefektetett elvét sértve hozta ki mégis győztesnek a pályázót. A bíróság azt sem értette, mi alapján fogadott el a jogvesztő hiánypótlási határidő ellenére pótlásokat a Belénessy-cégtől a Médiatanács.

Mohay György bíró. Fotó:24.hu/Karancsi Rudolf

A bíróság szerint az NMHH-nak a tényállásokat kellő mértékben fel kellett volna tárnia, be kellett volna tartania az eljárási szabályokat, és a mérlegelés szempontjai, döntésének jogszerűségének körülményeinek megállapíthatónak kellene lennie a határozatának indoklásából. Az NMHH határozata e kívánalmaknak azonban nem felelt meg.

A felperes Fehérvár Rádió egyébként több mint 20 hibát kifogásolt a per során a Médiatanács által nyertesnek nyilvánított pályázatban. Az alperes ezekkel szemben a jogszerűséget nem tudta bizonyítani – állapította meg a bíróság.

A bírósági ítélet ellen fellebbezésnek vagy perújításnak helye nincs, legfeljebb a határozat felülvizsgálata kezdeményezhető a Kúrián 15 napon belül, de ennek nagyon speciális szabályai vannak.

Karas Monika: a 24.hu témáról megjelent cikkei megalapozatlanok

Egyébként épp tegnap nevezte Karas Monika, az NMHH és a Médiatanács elnöke az Országgyűlés Kulturális Bizottsága előtt a témáról megjelent korábbi cikksorozatunkat megalapozatlannak, valamint a velencei rádiós pályázat során történt szabálytalanságokról korábban cikket író jelen sorok szerzőjét többször is név szerint említve felkészületlennek. A mostani bírósági döntés után kérdést küldtünk az NMHH Médiatanácsának, hogy a testületnek, vagy egyes tagjainak, például a pályázati eljárás törvényessége mellett még tegnap is kiálló Karas Monikának van-e szándékában a bírósági végzésbe foglaltak miatt lemondani, vagy legalább elnézést kérni. Kérdést küldünk azzal kapcsolatban is, hogy mivel fellebbezésre ugyan nincs mód, legfeljebb a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére, van-e ilyen szándéka a Médiatanácsnak. Rákérdeztünk arra is, hogy tervezik-e a pályázati eljárási rendjük felülvizsgálatát, hogy még egyszer hasonló jogsértések ne fordulhassanak elő. (A Médiatanács a vele szinten perben álló békéscsabai rádiósoknak se hajlandó megmutatni Vajnáék pályázatának minden oldalát.)  Ha majd válaszolnak, arról beszámolunk.

Frissítés 2017. 10. 27. 12:11  Megjött a Médiatanács válasza

Az NMHH Kommunikációs Osztályától megérkezett a válasz. E szerint a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós pályázattal kapcsolatos írásba foglalt bírósági ítéletet még nem kapta kézhez a hatóság. Az NMHH, illetve a Médiatanács az abban foglaltaknak, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően tesz majd lépéseket a folyamatban lévő eljárás lezárására, amelyek mibenlétéről tájékoztatja majd a nyilvánosságot. A hatályos ügyrendnek megfelelően testületi ülésén fog erről határozni a tanács. A grémium minden döntését jogállami keretek között hozza meg, e döntések mindegyikével szemben pedig fennáll a jogorvoslat lehetősége. A bírósági döntések alakítják a testület joggyakorlatát, a bíróság iránymutatásait pályázati eljárásai során döntéseibe beépíti.

Bár az NMHH azt írja, még nem kapták kézhez a bírósági ítéletet, a médiahatóság megjelent képviselője tegnap 12 órakor szemünk láttára, aláírásával igazolva vette át a bírósági ítéletet a bírótól a Fővárosi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróságon, ahogyan a győztes fél, a Fehérvár Rádió jogi képviselője is hasonlóképp tett.

Frissítés 2017.10.30. 11:42 A Fehérvár Rádió vetélkörzet-bővítésre készül

Sikerült utolérni Radetzky Andrást, a Fehérvár Rádió tulajdonosát, aki elmondta, mit gondol a döntésről. Többek között azt, hogy bebizonyosodott, hogy mindig érdemes kiállniuk az igazukért. Ezért akár a falig is készek voltak elmenni. Hogy mit tervez most a Fehérvár Rádió, illetve hogyan reagált a döntésre a Fidesz, arról ide kattintva olvashatnak bővebben.

A Médiatanács és a helyi rádiósok közötti frekvenciaháborúról és a pályázati eljárási anomáliákról ide kattintva olvashatják korábbi cikkeinket.

Kiemelt kép: A Fehérvár Rádió tulajdonosa a bíróság ítéletéről tájékozódik. Fotó: Berecz Valter, 24.hu

Ajánlott videó