Üzleti tippek

Közbeszerzési kifizetés

A közbeszerzési eljárások teljesítése során már csak akkor lehet számlát kifizetni, ha a szállító nullás adóigazolással bizonyítja, hogy nincs köztartozása. Megoldásnak tűnhet az adatbázistagság, de ennyiért?!

Február 15-étől a közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) szerinti a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – kizárólag abban az esetben fizethet, ha:

  • az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást;
  • az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Öröm az ürömben, hogy az adóigazolások beszerzése ma már lényegesen egyszerűbb feladat, mint egy évvel ezelőtt. Nem kell mást tenni, mint kitölteni az erre a célra rendszeresített nyomtatványt, elektronikusan

  • az Ügyfélkapun keresztül – beküldeni, majd várni a szintén elektronikus formában érkező értesítést. Az adóigazolást ez után már csak a kifizetést megelőzően el kell juttatni a vevőnknek.

Az adóhatóság biztosította azt is, hogy azok a vállalkozások, amelyek szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban (ez már a sokadik adatbázis, amelyet az APEH honlapján érdemes böngészni) nem kell folyamatosan nullás adóigazolásokat kérniük, és bemutatniuk a kifizetések előtt megrendelőiknek, hanem egyszerűen csak jelzik partnerüknek, hogy szerepelnek ebben az adatbázisban. Az adatbázist az adóhatóság minden hónap 10-én közzéteszi.

Az adatbázisba való felvétel előtt az adózónak arról kell nyilatkozatnia, hogy

  • a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
  • nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
  • adószámát nem függesztették fel;
  • nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;
  • csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs áfatartozása;
  • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek;
  • nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett.

Ezek közül az első hatról bárki nyugodt szívvel nyilatkozhat, ha egyébként nincs hátraléka. A hetedik pont már veszélyes. Gondoljunk csak arra, hogy bérszámfejtőnk határidőben benyújtja az APEH által fejlesztett és folyamatosan karbantartott programmal ellenőrzött, hibátlannak minősített, havi adó- és járulékbevallást, és mi be is fizetjük a kiszámított adókat – az összes nyugdíjpénztárt illető tagdíjjal együtt. Az adóhatóság mégis hibaüzenetet küld a bevalláshoz.

Bérszámfejtőnk lelkiismeretesen javítja azt, amit előzőleg is hibátlannak minősített a programja, és ismét küldi a bevallást. Ez akár többször egymás után is előfordulhat anélkül, hogy az adóhatóságban felmerülne, lehet, hogy az ő rendszerük nem azonosan ellenőriz az adózó számára közzétettel. De sebaj. Az adózó nem tett eleget bevallási kötelezettségének, máris kiszabható a személyenkénti 100 ezer forintos és a valótlan nyilatkozat miatti 500 ezer forintos bírság. Biztos, hogy akar ebben az adatbázisban szerepelni? Ennyiért?!

Ajánlott videó

Olvasói sztorik