Üzleti tippek

Káosz az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyeztetése?

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv társadalmi vitája során felmerült a kérdés, vajon tényleg létezik egyeztetés? Miért tűnik úgy, hogy az állam és a szervezetek elbeszélnek egymás mellett?

Jelenleg az Új Magyarország Fejlesztési Terv kibővített verziójának egyeztetése folyik. A FigyelőNet által megkérdezett szakértők és vezetők eltérő véleménnyel voltak a folyamatról. A legtöbb kritika az egyeztetés hiánya, illetve a túl általános célkitűzések miatt érte a tervet, de egyes álláspontok szerint sok, éppen futó projekt sincs kommunikálva a tervben.

Egyeztetés hiánya?

A terv kialakításáról kiszivárgott olyan információ is, ami szerint az állami apparátus különböző szervezetei mindenféle egyeztetések nélkül hoztak döntéseket. Jellemző az egymás melletti elbeszélés, és a megkérdezett szervezetekkel való kommunikálás is nehézkes az állami bürokrácia számára.


Káosz az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyeztetése? 1

Új Magyarország Fejlesztési Terv – Az ágazati programok forrásmegosztása (2007-2013)

A partnerségi egyeztetés workshopokon zajlik, az informatikai szakma kiemelt helyzetben van ebből a szempontból. A versenyképesség elképzelhetetlen az informatikai fejlesztések nélkül – közölte a FigyelőNet megkeresésére Csáki Zoltán, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) alelnöke.

Az NFT II. a tervek szerint alacsonyabb mértékű – a korábbi összegek felét kitevő – egyedi támogatásokat nyújt majd, ezzel is szélesítve a forráshoz jutók körét. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) például a legnagyobb érdekérvényesítő szervezetekkel tartotta és tartja a kapcsolatot a tervezéssel kapcsolatban. A feladat pedig nehezebb, ha nem az egyedi vállalkozásokat, hanem egész vállalkozói

Jogos a kritika?


Mindent összevetve ezek a kritikák félig-meddig megalapo-zottak, mivel a jelen-legi terv valóban nem minden esetben elég konkrét, de nem is lehet az. A legtöbb kritika a konkrét forráselosztást éri, hiszen még most is csak egy interval-lumon belüli becsült összeget társítanak egy-egy operatív programhoz – mondja több, az NFT II. tervezésében érintett szakértő.

A pályázatok kiírása az NFT I. esetében sokszor rossz volt, nem volt nyertes pályázó, ám ezeket az apparátus menet közben javította. Az időprés, a munka-társak hosszú nyári szabadsága miatt az új terv véglegesítése nehézkesen halad. Az egyeztetésekkel kapcsolatban vélel-mezett „kihagyások” az IVSZ alelnöke számára érthetet-lenek, hiszen a GKM az MTA-t meg-kereste, illetve az MTA SZTAKI az IVSZ-en keresztül is elmondhatja véle-ményét. Nem várható el a GKM-től, hogy minden egyes szervezettel kapcso-latot létesítsen.


Káosz az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyeztetése? 2

Káosz az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyeztetése? 3

szektorokat kell támogatni.

Már zajló beruházások nem szerepelnek

Egy terv akkor terv, ha forintosítva van, és legalább két variáció létezik belőle, hogy lehessen válogatni – említette Fejes László, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke. Az észrevételek megküldését követően sajnos érdemi lépések nem történtek szerinte, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egy válaszlevélben megköszönte az észrevételeket, állítva, hogy azokat feldolgozták.

„A legfontosabb számunkra az M6-os autópályával párhuzamos 6-os út felújítása, ám a sajtóból úgy értesültünk, hogy mindössze megerősítés fog történni, nem pedig útszélesítés” – tette hozzá Fejes. Mivel ez nem szerepelt az NFTII tervezetében, mindenképpen bele kellett volna venni. Az új Duna-híd is épül, mégsincs benne a programban– jelezte még az alelnök.

Átverés a véleménykérés

A MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI) véleményét sem a fejlesztési tervvel, sem más koncepcióval kapcsolatban az utóbbi 16 évben a kormányzat semmilyen szerve sem kérte ki– közölte a FigyelőNet megkeresésére Inzelt Péter, az MTA SZTAKI igazgatója.

Bár az NFTII tervezete jobb a korábbinál, de úgy látják, túl sok a leíró rész és kevés a koncepció. A prioritások és egyebek önmagukban nem rosszak. Három dologra kell koncentrálni: az infrastruktúra fejlesztésére, a foglalkoztatásra, továbbá a jogalkotás, a közigazgatás és a jogszolgáltatás rendbetételére – summázta véleményét az MTA SZTAKI igazgatója.

Társfinanszírozás konkrét számokkal

Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat Békés megyei szervezete (ÁNTSZ) véleménye szerint a program olyan alapelveket tárgyal, amelyek az unió számára nélkülözhetetlenek, azonban a prioritások meghatározása nem nyújt elegendő biztosítékot a támogatások helyes felhasználására.
Részletesen kidolgozták a – szervezet
Káosz az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyeztetése? 4

A bruttó hazai termék (GDP) negyedéves változása Magyarországon, 2001-2006. II. negyedév

által korábban kritizált – támogatások elbírálási, elosztási mechanizmusait, melyeknek a működés megkezdése előtt készen kell állniuk. Pozitívum továbbá, hogy bővebben esett szó a társfinanszírozásról, konkrét számokban, nevesített összegekben.

Sérül az esélyegyenlőség

A vállalkozói réteg érdekét képviselő JCI (Junior Chamber International, Fiatal Vállalkozók Nemzetközi Szervezete) szervezet keményen bírálja az NFTII-t. Szerintük ugyanis hazánkban sebezhető, nem stabil, hanem folyamatosan változó a vállalkozói réteg. Bár a Fejlesztési Terv rögzíti, hogy a kis- és középvállalatok (kkv) – azaz a vállalkozók által működtetett szervezetek – a legjelentősebb foglalkoztatók, nem kerül azonban említésre a humán tényező, azaz
Káosz az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyeztetése? 5

A regionális operatív programok forrásmegosztása (2007-2013)

az új vállalkozások indításának, működtetésének kérdése – közölte a FigyelőNet megkeresésére Kustán Szabolcs, a JCI Magyarország elnöke.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a vállalkozásokat adottságnak tekinti, nem is beszélve a vállalkozókról. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a spin-off vállalkozások alapítása szerepel a Fejlesztési Tervben, de ez arányaiban kevés, hiszen ez a technológiaintenzív, K+F eredményen alapuló vállalkozások esetében jelenik meg. A szövegtervezet a magvető tőkét (mely a találmány termékké fejlesztésének folyamatát indítja el) is kizárólag spin-offok esetében tartalmazza, véleményünk szerint lényegesen sértve az esélyegyenlőség elvét – summázta véleményét Kustán.

Ajánlott videó