Üzleti tippek

Az adórevizornak is be kell jelentkeznie

Az adóhatóság revizora nem ronthat be váratlanul és hívatlanul az adózó irodájábaaz adóbevallások utólagos ellenőrzésekor. Előtte be kell jelentkeznie, amit csak rendkívüli esetben mellőzhet.

A gyakorlatlanabb önkormányzati adóhatóságok részéről sajnos előfordul, hogy “váratlan vendégként toppannak be”. Pedig, ha a szabályokat még lazábban is értelmezzük, a telefonon (távbeszélőn) való bejelentkezés (idézés) kézenfekvő megoldás lehetne az önkormányzati adóhatóság számára. Az adózóval, illetve az ellenőrzést lefolytatóval való közvetlen kommunikáció elősegíthetné az ellenőrzések hatékonyabb előkészítését, ideértve az időpont-egyeztetést is.

Hívatlanul akkor ronthat be egy revizor, ha fennáll a veszélye annak, hogy a vizsgálat alá vont bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat, egyéb iratokat megsemmisítik, vagy az üzleti tevékenység körülményeit megváltoztatják. Bár ez előbbi megfogalmazás első olvasásra igencsak tágan értelmezi a kérdést, azt egyértelművé teszi, hogy a revizornak konkrét információikkal kell rendelkeznie az adózó viselkedésére vonatkozóan (pl. korábbi adózóval kapcsolatos tapasztalatok, más hatóságnál folyó eljárás, stb.). A revizor tehát az iratai között az ellenőrzés megindítása előtt már rendelkezhet olyan írásos bizonyítékokkal (pl. más hatóságok jegyzőkönyvei, rendőrségi feljelentés, dolgozói bejelentés, stb.), amit az iratanyagaiban őriznie kell. Ezekbe az iratokba aztán a meglepett vállalkozás részéről betekinthetnek, de csak akkor, ha az jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Nem tekinthet bele olyan iratokba, amely más személyre vonatkozik vagy adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik. Ezért az adóhatóságnak nem kell megosztania más személytől származó információk írásos dokumentumait, sőt annak tényét, se kell a renitens adózó képviselőjének orrára kötnie.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!