FN

Megnevezés Devizaárf. Valutaárfolyam (1 egységre forintban) Közép Vételi Közép Eladási USD 144,80 143,37 144,71 146,05 GBP 221,60 219,33 221,45 223,57 CHF 120,25 119,27 120,44 121,61 DEM 98,14 97,28 98,22 99,16 ATS 13,96 13,84 13,97 14,10 NLG 87,66 86,89 87,73 88,57 FRF 28,52 28,29 28,56 28,83 BEC (100) 477,34 473,07 477,64 482,21 ITL (1000) 92,30 91,22 [...]
1996. 02. 14. 00:00
(Figyelő 1996/4. szám) Megítélésem szerint keveset foglalkoztak az M3-as autópálya továbbépítésével a költségvetési többletbevétel felhasználásáról szóló cikkükben. Azt hiányoltam, hogy bemutassák olyan üzletemberek terveit, akik esetleg éppen a nehéz közlekedési feltételek miatt fordultak vissza borsodi befektetési útjukról. Én magam négy olyan élelmiszer-feldolgozásra készült üzleti terv kidolgozásában vettem részt, amelyek azért estek kútba, mert a költségek [...]
1996. 02. 14. 00:00
A Magyarországon értékpapírokban elhelyezett külföldi eredetű portfóliótőke értéke mára jóval meghaladja az egymilliárd dollárt. E temérdek pénz, letétkezelő bankok szolgáltatása segítségével, magyar értékpapírok formájában testesül meg. De hogyan zajlik mindez? – ezt mutatja be alábbi cikkünk. A világon létező néhány igazán nagy, letétkezeléssel foglalkozó bank (lásd külön írásunkat) az egyes helyi tőkepiacokon vagy saját leánybankokat [...]
1996. 02. 14. 00:00
(Figyelő 1996/5. szám) A Kordax Rt. olajkereskedelmi ügyéről írott cikkükben nem szerepel az a tény, amely nyilvánosságra került, s a VPOP vezetői nem cáfolták, tehát, hogy nem pusztán a Kordax vámkezeltette fogyasztásiadó-mentesként az olajszállítmányait. A napisajtóban megjelent egy okiratmásolat, amely a vámparancsnoknak a Pénzügyminisztérium illetékeseihez írott leveléről készült. Ebben említést tesz a Kordaxon kívül egyéb [...]
1996. 02. 14. 00:00
MSZ 20450 Az egységes termékazonosító kód feltüntetése a csomagolásokon MSZ 20451 Az EAN-kód felépítése és műszaki követelményei MSZ 20453 A sajtótermékek EAN-kódjának felépítése és műszaki követelményei MSZ 20454 Kód-39 típusú vonalkód MSZ 20455 Alfanumerikus karakterek gépi olvasásra MSZ 20456-1 Kettő az ötből típusú vonalkódok. Általános előírások MSZ 20456-2 Kettő az ötből típusú vonalkódok. Alkalmazási előírás [...]
1996. 02. 14. 00:00
Azzal, hogy Hongkong 1997-ben visszakerül Kínához, a jó hangulat elpárolgott. A lakossági bizalom zuhanásának közvetlen kiváltó oka, hogy szétpukkant az a léggömb, amely 1982 és 1994 között felfújta az ingatlan- és részvényárakat. Hongkongban a lakossági költekezés adja a gyarmat összkiadásának 60 százalékát. A fogyasztás visszaesése gyengítheti a gazdasági növekedést, és beárnyékolhatja az 1997-es átadást, és [...]
1996. 02. 14. 00:00
Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy néhány hét múlva megjelennek az új százdolláros bankjegyek. Az illusztráción látható új százdolláros jellegzetességeit az amerikai Time információi alapján a következőkben lehet összefoglalni: 1. Franklin Benjamin portréja lényegesen nagyobb, mint korábban. 2. Úgynevezett mikroprinting módszereket használtak. Franklin kabátján például mikroszkopikus kicsinységgel a United States of America felírás szerepel, és mikroszöveget [...]
1996. 02. 14. 00:00
A fejlett tőkepiacokon keletkező megtakarítások túlnyomó része úgynevezett intézményi befektetőkön – kereskedelmi és befektetési bankokon, biztosítótársaságokon, nyugdíj-, illetve befektetési alapokon – át kerül vissza a gazdaságba. Normális piaci körülmények között ugyanis – amikor a kockázatmentes állampapírok kamatai jóval elmaradnak a magán-kibocsátású értékpapírokkal elérhető hozamok mögött – a tőkebefektetések optimalizálása jóval nagyobb szakértelmet és kockázatkezelési képességet [...]
1996. 02. 14. 00:00
A centenáriumát ünneplő BNV alkalmat ad arra, hogy látványos rendezvényekkel, erőteljesebb marketing-kommunikációs stratégiával nagyobb tömegek számára tegyék vonzóvá a kiállításokat. A hazai ipar 1842-re jutott el arra fokra, hogy megrendezhették az Első Magyar Iparmű Kiállítást. Ezen a fórumon a magyar ipargazdaság minden szegmense képviseltette magát, a kiállított tárgyak száma a szervezők nem kis büszkeségére 298 [...]
1996. 02. 14. 00:00
A vonalkód egy-egy árun vagy éppen recepten már senkinek sem tűnik fel, alkalmazása hazánkban is széles körben elterjedt. A rádiófrekvenciás azonosítás alkalmazása ritkább. A külföldön megjelent újfajta, “többdimenziós” mintázatokkal pedig idehaza még elvétve sem igen találkozhatunk. Több mint tíz évvel ezelőtt, amikor hazánknak az EAN-rendszerhez (European Article Numbering – európai termékazonosítási, cikkszámozási rendszer) való csatlakozását [...]
1996. 02. 14. 00:00
A tavaly novemberben életbe lépett közbeszerzési törvény hiányosságait bőrükön érző gazdasági szereplők közül elsőként az építőipariak jelezték gondjaikat. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által összegyűjtött, s a napokban értékelt javaslatok közül néhányat a Közbeszerzések Tanácsa tagjaihoz is eljuttatnak. A közbeszerzések értéke becslések szerint várhatóan meghaladja az évi 300 milliárd forintot, nem véletlen tehát, hogy [...]
1996. 02. 14. 00:00
A HUNGEXPO idei programjában immár hatodik alkalommal szerepel a Budapest Art Expo (BAE) művészeti kiállítás és vásár, a művészek, műkereskedők, műgyűjtők, műkritikusok és az érdeklődők nemzetközi találkozója. Minden ilyen esemény kapcsán hasonló kérdés vetődik fel: hogyan, milyen keretek között értékesíthetők a műalkotások – s kérdés az is, hogy vajon adottak-e ilyen keretek Magyarországon. A Budapest [...]
1996. 02. 14. 00:00
A vonalkódtechnika nemcsak a kereskedelemben – bár kétségkívül ott a legelterjedtebb -, hanem számos más területen, például könyvtárakban, bankokban, a bűnüldözésben, ipari termelésirányításban, konferenciaszervezésben is jelen van. A gyógyszerfogyasztók már jól ismerik az új, vonalkódos vényeket. Bevezetésük célja nyilván nem az orvosok, betegek, gyógyszerészek idegeinek borzolása volt, hanem a társadalombiztosítási kiadások nyomon követése. A képünkön [...]
1996. 02. 14. 00:00
Zárt körben, egy-egy üzemen, áruházon, hálózaton belül, bármilyen azonosítási szimbológia használható, amihez van megfelelő nyomtató és olvasókészülék. A fantázia szárnyalásának legfeljebb anyagi korlátai vannak. A nyílt rendszerekben – például az árukereskedelemben -, ahol a lánc minden résztvevőjének képesnek kell lennie a leolvasásra, az értelmezésre, csakis az előzetesen nemzetközileg egyeztetett, szabványos megoldások használhatók, amikor is a [...]
1996. 02. 14. 00:00
* IAS szerint konszolidált ** Előzetes Richter Gedeon* Egis ‘94. XII. 31. ‘95. XII. 31.** ‘94. XII. 31. ‘95. XII. 31.** Mérleg Befektetett eszközök 15,121 18,044 12,629 14,400 Forgó eszközök 14,520 16,803 10,284 13,004 Jegyzett tőke 17,637 17,637 7,786 7,786 Rövid lejáratú kötelezettség 5,946 3,666 2,519 2,791 Hosszú lejáratú kötelezettség 0,313 0,081 1,618 1,662 Eredménykimutatás [...]
1996. 02. 14. 00:00
Az elmúlt hetek során a legtöbb árfolyamrekord megdőlt a Budapesti Értéktőzsdén. Ez alól csupán egy-két társaság volt a kivétel, amelyek árfolyama a két évvel ezelőtti boom idején az egekbe szökött, s adott esetben az időközben látványosan javuló nyereségesség sem volt elegendő ahhoz, hogy a befektetők ismét hajlandóak legyenek annyit adni a papírokért, mint egykor (Pick, [...]
1996. 02. 14. 00:00
A hossz kifulladásának kezdeti tünetei ellenére még több száz forintos áremelkedéssel melengette a tulajdonosok szívét az elmúlt hetek tőzsdei árrobbanásában főszerepet játszó két hazai gyógyszergyár. Az emelkedésben nem kis szerepe volt annak, hogy az elmúlt héten láttak napvilágot a sajtóban a két cég előzetes nyereségadatai. Az Egis adózott eredménye a novemberben módosított tervnek megfelelően alakult, [...]
1996. 02. 14. 00:00
A tárgyak azonosításához szükséges információk rádióhullámokon is közlekedhetnek. Ez a technika ma még drága, de ára csökken, és alkalmazása egyre több helyen lesz gazdaságos. A rádiófrekvenciás azonosításhoz két dolog kell: az azonosítandó tárgyra helyezett speciális címke, az úgynevezett transzporder, illetve egy leolvasó-készülék. A transzporder érzékeli az olvasókészülék által kibocsátott rádióhullámokat, és azok modulálásával válaszol. A [...]
1996. 02. 14. 00:00
Horváth József nincs reflektorfényben. Munkája és – az általa vezetett, s részben birtokolt cég, a Tungsram-Schreder – eredményei nem számítanak médialátványosságnak. A vállalatot megszemélyesítő első számú vezetőre a közelmúltban mégis rávetült a hírnév fényszórójának finom pászmája, amikor megkapta az “év menedzsere” elismerésként is aposztrofált Aschner Lipót-díjat. Az indoklásban volt egy mondat: megfeleltem az aschneri normáknak [...]
1996. 02. 14. 00:00
(Figyelő 1996/5. szám) A kisbankok sorsáról szóló összeállításban szereplő Dunabank Rt. ügyében néhány adalékkal ki lehet egészíteni az információkat. Házastársam a bank ügyfele, így közvetlenül tájékozódtunk arról, hogy milyen tervekkel vág neki a pénzintézet a lakossági hitelkártya üzletben az idei évnek. Pontosabban azt kell írnom, hogy a konkrét tervekről egyelőre nem tájékozódhattunk, ugyanis a bank [...]
1996. 02. 14. 00:00
A kormány eltökélt abban, hogy a jövő évtől egységesen új joganyag szabályozza a társadalombiztosítást – az egészség- és a nyugdíjbiztosítást, a tb-járulékrendszert. A tb-átalakítás sarokköve, hogy a biztosított polgárok milyen mértékben vehetnek igénybe a kötelező biztosításokon kívül piaci biztosításokat. Feltehető, hogy a tb-refomról szóló vitában kérdőjelessé válik a tb-önkormányzatok pozíciója. Ha a Pénzügyminisztérium kisebbségben marad [...]
1996. 02. 14. 00:00
Bár a világ legfejlettebb országait tömörítő OECD korszerűnek és tagállamaiéval kompatíbilisnek ítélte a magyar adórendszert, csatlakozásunk esetén szükség lesz némi fazonigazításra. A Pénzügyminisztériumban nem dolgoznak az adórendszer átfogó reformján – ám ez korántsem jelenti azt, hogy az ezredfordulóig ne várna az adózókra számos lényegi változás. A Figyelő vitát kezdeményezett arról: miként lehetne a közteherviselést arányosabbá, [...]
1996. 02. 14. 00:00
Nagy érdeklődés övezte a határidős tőzsdéket az esztendő első másfél hónapjában. A piaci folyamatoknak a pénzpiaci kamatcsökkenés és a részvénypiaci hossz szabtak irányt. A Budapesti Árutőzsde (BÁT) pénzügyi szekciójában hat hét alatt 92,5 milliárd forintos összesített kereskedés mellett, 35 milliárd forintos árfolyamértékével az ecu-nek jutott a főszerep. Mint közismert, a közös európai valuta 70 százalékos [...]
1996. 02. 14. 00:00
Érdekes elemzést készített nemrégiben az EAN Consulting Kft. Több száz hazai termék vonalkódjának megvizsgálása után sajnálattal állapították meg, hogy ezek nem elhanyagolható része nem felel meg a nemzetközi és hazai előírások minőségi követelményeinek. Ennek következtében felismerésük nehézkes vagy nem is lehetséges, az áruházban a pénztáros nem vagy csak többszöri próbálkozással tudja a scannerrel leolvasni. Melyek [...]
1996. 02. 14. 00:00
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.